Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Proceedings of the 19th International Conference Work and Organizational Psychology 2020
Ivana Piterová ed. Číslo ORCID - Denisa Fedáková ed. Číslo ORCID - Jozef Výrost ed.

Proceedings of the 19th International Conference Work and Organizational Psychology 2020

Institute of Social Sciences CSPS SAS
Publikované: 15. 12. 2020
Obsah:
Detaily:
283 strán
Jazyk: anglický, slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Institute of Social Sciences CSPS SAS
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-89524-51-8 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Verejná licencia:
CC BY-NC-ND 4.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
Ako citovať:
ISO 690:
Piterová, I. - Fedáková, D. - Výrost, J. ed.: Proceedings of the 19th International Conference Work and Organizational Psychology 2020. 1 vyd. Košice : Institute of Social Sciences CSPS SAS. 2020. pp. 283. ISBN 978-80-89524-51-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2020.978-80-89524-51-8

APA:
Piterová, I., Fedáková, D., Výrost, J ed. (2020). Proceedings of the 19th International Conference Work and Organizational Psychology 2020. Košice : Institute of Social Sciences CSPS SAS. ISBN 978-80-89524-51-8. DOI: https://doi.org/10.31577/2020.978-80-89524-51-8