Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Divadlo pre 21. storočie
Elena Knopová ed.

Divadlo pre 21. storočie: Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie

Centrum vied o umní Slovenskej akadémie vied , Ústav divadelnej a filmovej vedy
Published: 29. 12. 2023
Content:
Oceľ a obrazovky, strany: 36-47  Full text
Multimédia a divadlo, strany: 202-216  Full text
Details:
312 pages
Language: Slovak, English
About edition:
Publishers: Centrum vied o umní Slovenskej akadémie vied , Ústav divadelnej a filmovej vedy
Edition place: Banská Bystrica
Edition year: 2023
ISBN 978-80-971155-5-5 (online)
Book type: edited book