Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side
Snem SAV Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Predsedníctvo SAV Vedecká rada SAV Predseda Odbor kontroly Ú SAV Útvar vnútorného auditu Úrad SAV Podpredseda SAV pre ekonomikua legislatívu Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Podpredseda SAV pre zahraničné styky 1. Oddelenie vied Podpredseda SAV Vedy o zemi a vesmíre Mat.-fyz. vedy a informatika Technické vedy Centrum spoločných činností SAV 2. Oddelenie vied Podpredseda SAV Lekárske vedy Biologické a chemické vedy Poľnohospodárske a veterinárne vedy 3. Oddelenie vied Podpredseda SAV Vedy o dejinách Vedy o človeku a spoločnosti Vedy o kultúre a umení Ústredná knižnica SAV

Organizačná štruktúra SAV

Organizačná štruktúra SAV