Predseda SAV

Foto

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Predseda SAV

Úrad Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
E-mail:
Tel.: 02/ 57510 142

Asistentka Predsedu SAV

Foto

Zdena Kapišinská

Úrad Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
E-mail:
Tel.: 02/ 57510 142