Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Predseda SAV

Foto

Predseda SAV

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 140
M:
Foto

Zdena Kapišinská
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 142
M: