Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
Slovenská republika

Zastupujúci generálny riaditeľ

Tel: 02/ 32293700

Sekretariát

Tel: 02/ 3229 3111
Fax: 02/ 3229 3103

Organizačné zložky

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Riaditeľka organizačnej zložky
Bradáčova 7
851 02 Bratislava
Riaditeľka organizačnej zložky
Stará Lesná
05960 Tatranská Lomnica
Riaditeľ organizačnej zložky
Zámocká 18
919 04 Smolenice
Riaditeľka organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Riaditeľ organizačnej zložky
Riaditeľka organizačnej zložky
Dúbravská cesta 5820/9
841 04 Bratislava
Riaditeľ organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
Riaditeľ organizačnej zložky

Detašované pracoviská

Univerzitná 8215/1
010 08 Žilina