Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
ORCID:
Číslo ORCID