Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Predsedníctvo SAV

Predsedníctvo je výkonný samosprávny orgán Slovenskej akadémie vied.

Linky

Predsedníctvo SAV

Predseda SAV

Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie

Podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu

Útvar podpredsedu SAV pre zahraničné styky

Podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky

Zástupca podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky
v oblasti medzinárodných projektov,
člen Predsedníctva SAV

Zástupca podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky
v oblasti bilaterálnej spolupráce,
člen Predsedníctva SAV

1. oddelenie vied SAV o neživej prírode

Podpredseda SAV

Členka Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

2. oddelenie vied SAV o živej prírode a chemických vedách

Podpredseda SAV

Členka Predsedníctva SAV

3. oddelenie vied SAV o spoločnosti a kultúre

Podpredseda SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV