Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika