Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Úrad Slovenskej akadémie vied

Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika

Vedúci Úradu SAV

Tel: 02 /57510 177

Sekretariát

Tel: 02/ 57510 176
Úrad Slovenskej akadémie vied vykonáva úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti akadémie ako vedeckej inštitúcie a úlohy spojené s povinnosťami akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly a zriaďovateľa organizácií.

Výročná správa ÚSAV za rok 2020
Výročná správa ÚSAV za rok 2019
Výročná správa ÚSAV za rok 2018
Výročná správa ÚSAV za rok 2017
Výročná správa ÚSAV za rok 2016
Výročná správa ÚSAV za rok 2015
Výročná správa ÚSAV za rok 2014
Výročná správa ÚSAV za rok 2013
Výročná správa ÚSAV za rok 2012
Výročná správa ÚSAV za rok 2011