Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Úrad Slovenskej akadémie vied

Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika

Vedúci Úradu SAV

Tel: 02/ 57510 176

Sekretariát

Tel: 02/ 57510 176

Úrad Slovenskej akadémie vied vykonáva úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti akadémie ako vedeckej inštitúcie a úlohy spojené s povinnosťami akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly a zriaďovateľa organizácií.