Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika