Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Témy na okraji záujmu?
Karol Mišovic ed.

Témy na okraji záujmu?: Zborník vedeckých príspevkov z teatrologického sympózia

Art Research Centre of the Slovak Academy of Sciences Institute of Theatre and Film Research
Publikované: 27. 10. 2021
Obsah:
Slovo na úvod, strany: 6-9  Full text
O autoroch, strany: 125-128  Full text
Resumé, strany: 129-131  Full text
Detaily:
136 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Art Research Centre of the Slovak Academy of Sciences Institute of Theatre and Film Research
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-224-1908-6 (print), ISBN 978-80-224-1908-6 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Ako citovať:
ISO 690:
Mišovic, K. ed.: Témy na okraji záujmu?: Zborník vedeckých príspevkov z teatrologického sympózia . 1 vyd. Bratislava : Art Research Centre of the Slovak Academy of Sciences Institute of Theatre and Film Research. 2021. pp. 136. ISBN 978-80-224-1908-6.

APA:
Mišovic, K ed. (2021). Témy na okraji záujmu?: Zborník vedeckých príspevkov z teatrologického sympózia . Bratislava : Art Research Centre of the Slovak Academy of Sciences Institute of Theatre and Film Research. ISBN 978-80-224-1908-6.