RHEUMATOLOGIA

Časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva

Registračné číslo 7128
Indexné číslo 49 571
ISSN 1210 – 1931

ABSTRACTED IN EXCERPTA MEDICA AND INTERNET LOGOS

 

Vydáva:
Vysokošpecializovaný odborný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch vo Vydavateľstve SAP – Slovak Academic Press, spol. s r. o., Bratislava
,
Nám. Slobody 6, P.O. Box 57
810 05 Bratislava

Vedúci redaktor:
doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc. – Piešťany

Zástupca vedúceho redaktora:
prof. MUDr. František Mateička, CSc. – Piešťany

Odborní redaktori:
doc. MUDr. Milan Boča, CSc. – Bratislava
prof. MUDr. František Makai, DrSc. – Bratislava

Redaktorka časopisu PhDr. Helena Bernadičová
Technická redaktorka Eva Koubeková

Vychádza 4–krát ročne.

Redakcia:
Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Tel. 033/7723 586
Fax: 033/7721 192
http://www.vurch.sk
e-mail: vs.t.@vurch.sk