Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Európska sociálna sonda
Michal Kentoš ed. - Denisa Fedáková Číslo ORCID

Európska sociálna sonda: 9. kolo na Slovensku

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Publikované: 21. 12. 2020
Obsah:
Predslov, strany: 5-8  Full text
Detaily:
157 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-89524-52-5 (online)
Typ knihy: monografia