Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackOinonen, Errika: Fínske a španielske rodiny v zbližujúcej sa Európe

O i n o n e n, Errika: Finnish and Spanish Families in Converging Europe

Magdaléna Piscová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2005, 209-212

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: