Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackCuin, Charles-Henry a Gresle, François: Dějiny sociologie

Cuin, Charles-Henry a Gresle, François: The History of Sociology

Daniel Klimovský

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2005, 204-209

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: