Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - EJP RD JTC 2022

15. 12. 2021 | videné 541-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o oficiálnom otvorení štvrtej spoločnej výzvy konzorcia European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD Joint Transnational Call 2022) na tému:

 

Development of new analytic tools and pathways to accelerate diagnosis and facilitate diagnostic monitoring of rare diseases

 

Cieľom tejto grantovej shémy je dať výskumníkom z rôznych krajín príležitosť vybudovať efektívnu spoluprácu a realizovať spoločný interdisciplinárny výskum založený na komplementarite a zdieľaní ich expertíz, pričom sa očakáva, že výsledky takéhoto výskumu budú v budúcnosti využité v prospech pacientov.

 

Harmonogram výzvy

16 december 2021

Informačný webinár pre žiadateľov

16 február 2022

Termín na podanie prvotných projektových návrhov - pre-proposal (1. kolo)

koniec apríla 2022

Pozvanie do 2. kola hodnotenia

15 jún 2022

Termín na podanie kompletných návrhov projektov - full proposal (2.kolo)

28 júl 2022

Odpoveď na externé posudky - rebuttal

December 2022

Oznámenie výsledkov

 

Predsedníctvo SAV uznesením č. 136 zo dňa 14. 10. 2021 súhlasilo so zapojením SAV do tejto výzvy a s finančnou podporou 1 projektu do maximálnej výšky 40 000€/rok (z čoho 15 000 €/rok je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV*) naobdobie 3 rokov.

 

Bližšie informácie a zadávacia dokumentácia výzvy sú dostupné na: https://www.ejprarediseases.org/jtc2022/

Nástroj na vyhľadávanie partnerov: https://live.eventtia.com/en/jtc2022matchmaking

Kontaktná osoba: Zuzana Černáková, +421 2 57510118, cernakova@up.upsav.sk

 

* Všetkých uchádzačov zo SAV žiadame aby pred dátumom uzávierky na podávanie prvotných projektových návrhov (16. február 2022) kontaktovali uvedenú kontaktnú osobu a zaslali jej vyplnenú deklaráciu o spoluúčasti organizácie, ktorej vzor nájdete v prílohe.