Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena: Mezi romantismem a modernitou

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 3
Eva Bubnášová

Details:

Year, pages: 2019, 143 - 144
Language: slo
Article type: recenzie / book reviews
Document type: pdf
How to cite:
ISO 690:
Bubnášová, E. 2019. Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena: Mezi romantismem a modernitou. In World Literature Studies, vol. 11, no.3, pp. 143-144. 1337-9275.

APA:
Bubnášová, E. (2019). Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena: Mezi romantismem a modernitou. World Literature Studies, 11(3), 143-144. 1337-9275.
About edition:
Publisher: ÚSvL SAV, v. v. i.
Published: 30. 9. 2019