Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vít Gvoždiak: Česká teorie. Tendence moderní české sémiotiky

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 3
Kristián Benyovszky

Details:

Year, pages: 2017, 120 - 123
Language: cze
Article type: recenzie / book reviews
Document type: pdf
How to cite:
ISO 690:
Benyovszky, K. 2017. Vít Gvoždiak: Česká teorie. Tendence moderní české sémiotiky. In World Literature Studies, vol. 9, no.3, pp. 120-123. 1337-9275.

APA:
Benyovszky, K. (2017). Vít Gvoždiak: Česká teorie. Tendence moderní české sémiotiky. World Literature Studies, 9(3), 120-123. 1337-9275.
About edition:
Publisher: ÚSvL SAV, v. v. i.