Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Cesty k autentickej Suchoňovej Krútňave

In: Slovenské divadlo, vol. 70, no. 2
Markéta Štefková

Details:

Year, pages: 2022, 132 - 157
Language: slo
Keywords:
Eugen Suchoň, Krútňava, opera, divadlo, hudba
Article type: štúdia
About article:
Štúdia je príspevkom do stále aktuálnej polemiky o autentickej podobe slovenskej národnej opery Krútňava Eugena Suchoňa medzi zástancami Suchoňovho originálu a niektorými opernými dramaturgami a režisérmi, ktorí, poukazujúc na nedostatočnosť divadelne účinnej podoby originálu, dodnes eliminujú skladateľov zámer zasadiť príbeh z dedinského prostredia do činoherného rámca. Suchoň bol po premiére diela 10. 12. 1949 vyzvaný komunistickou cenzúrou, aby v opere vykonal úpravy: odstránil kresťanské motívy a melodramatický rámec s činohernými postavami Básnika a Dvojníka. Skladateľ odmietol, a tak sa začal písať strastiplný osud diela. Opera v originálnej podobe bola znovu uvedená až pri príležitosti storočnice Eugena Suchoňa v roku 2008, v naštudovaní Štátnej opery v Banskej Bystrici. Opera Slovenského národného divadla zotrváva pri verzii bez činoherného rámca. Autorka štúdie obhajuje Suchoňov originál, ktorá má svoju imanentne hudobnú a ideovú koncepciu a logiku.
How to cite:
ISO 690:
Štefková, M. 2022. Cesty k autentickej Suchoňovej Krútňave. In Slovenské divadlo, vol. 70, no.2, pp. 132-157. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0010

APA:
Štefková, M. (2022). Cesty k autentickej Suchoňovej Krútňave. Slovenské divadlo, 70(2), 132-157. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0010
About edition:
Publisher: Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV
Published: 30. 6. 2022
Rights:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.