Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Geomorfologické pomery doliny Javorinky vo Vysokých Tatrách

In: Geografický časopis, vol. 10, no. 2
Ján Košťálik

Details:

Year, pages: 1958, 114 - 140
Language: slo
Document type: článok
How to cite:
ISO 690:
Košťálik, J. 1958. Geomorfologické pomery doliny Javorinky vo Vysokých Tatrách. In Geografický časopis, vol. 10, no.2, pp. 114-140. 0016-7193.

APA:
Košťálik, J. (1958). Geomorfologické pomery doliny Javorinky vo Vysokých Tatrách. Geografický časopis, 10(2), 114-140. 0016-7193.
About edition:
Publisher: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences