Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Oddelenie fytopatológie a mykológie ÚEL SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Katarína Adamčíková PhD.
WWW: https://www.ife.sk/
Profil ústavu: