Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Jazyk, interetnické a etnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach
Iveta Jeleňová - Zlatica Sáposová

Jazyk, interetnické a etnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Fórum Maďarov v Košiciach
Details:
137 pages
Language: Slovak
About edition:
Publishers: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Fórum Maďarov v Košiciach
Edition: 1.
Edition place: Košice
Edition year: 2018
ISBN 978-80-89524-28-0 (print)
Book type: monography
How to cite:
ISO 690:
Jeleňová, I. - Sáposová, Z.: Jazyk, interetnické a etnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach. 1 vyd. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Fórum Maďarov v Košiciach . 2018. pp. 137. ISBN 978-80-89524-28-0.

APA:
Jeleňová, I., Sáposová, Z. (2018). Jazyk, interetnické a etnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Fórum Maďarov v Košiciach . ISBN 978-80-89524-28-0.