Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Vyberte si tému výzvy na podávanie projektov! - CHIST-ERA Call 2020

Vložil(a): Z. Černáková, 12.12.2019, videné 166-krát

 

CHIST ERA Call 2020 Topics selection  - DEADLINE 18. december 2019

 

Prosíme vedeckých pracovníkov ústavov SAV o zaslanie preferencií k navrhovaným témam pre výzvu JTC 2020 ERA-Net konzorcia CHIST ERA http://www.chistera.eu/ .

Nižšie je pripojený stručný prehľad navrhovaných tém. V prípade bližších informácií kontaktujte OMS, Zuzana Panisová, panisova@up.upsav.sk , tel. 02/5951 0245.

Preferencie je možné zasielať  mailom na adresu panisova@up.upsav.sk

 

Deadline je 18. december 2019.

 

Na základe hlasovania členov konzorcia CHIST ERA budú vybrané 2 témy, ktoré budú súčasťou výzvy JTC 2020.

Konferencia k vybraným témam sa bude konať v máji 2020 v Bratislave, následne koncom roka 2020 bude vyhlásená samotná výzva.