Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Režijně-scénografická pojetí jevištního díla Claudia Monteverdiho v brněnských inscenacích

In: Slovenské divadlo, vol. 70, no. 2
Šárka Havlíčková Kysová
Detaily:
Rok, strany: 2022, 203 - 224
Jazyk: cze
Kľúčové slová:
Claudio Monteverdi, Miloš Wasserbauer, Alena Vaňáková, Vladimír John, divadlo, opera, Brno
O článku:
Studie pojednává o vybraných brněnských inscenacích hudebně-dramatického díla Claudia Monteverdiho (1567 – 1643). Zvláštní pozornost věnuje odkazu režijní školy československého operního režiséra Miloše Wasserbauera (1907 – 1970), který působil především v Brně a v padesátých letech 20. století také v Bratislavě. Studie vychází z mého výzkumu zaměřeného na inscenování děl Claudia Monteverdiho na českém území od prvních inscenací až do současnosti (2022). Jelikož v posledních letech byla v České republice nově nastudována některá Monteverdiho jevištní díla, kladu si otázku, jaká tématajsou prostřednictvím těchto děl diváku prezentována, případně, jaké inscenační výzvy nesou tato díla, a to zejména v oblasti režijně-scénografické koncepce. První část studie se ohlíží do minulosti 20. století, v níž nachází první setkání československých divadelníků s Monteverdim. Druhá část studie se věnuje současnosti, zejména novému monteverdiovskému projektu studenta operní režie Hudební fakulty JAMU, který vznikl na jaře 2022 ve Studiu Devítka. Na základě archivních materiálů k inscenacím, rozhovorů s pamětníky a současnými inscenátory představuje možnosti jevištní interpretace Monteverdiho děl v závislosti na proměně povědomí a představ o barokním operním divadle a jeho dobové inscenační praxi. Studie klade otázku, jaká témata či jaké motivy jsou proinscenátory důležité při prezentování těchto zhruba čtyři sta let starých děl dnešnímu diváku.
Ako citovať:
ISO 690:
Havlíčková Kysová, Š. 2022. Režijně-scénografická pojetí jevištního díla Claudia Monteverdiho v brněnských inscenacích. In Slovenské divadlo, vol. 70, no.2, pp. 203-224. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0014

APA:
Havlíčková Kysová, Š. (2022). Režijně-scénografická pojetí jevištního díla Claudia Monteverdiho v brněnských inscenacích. Slovenské divadlo, 70(2), 203-224. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0014
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV
Publikované: 30. 6. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.