Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 2
Karol Pieta

Early Roman Period Burials of Púchov Culture: Buried Natives or Offered Foreigners?

Detaily:

Rok, strany: 2019, 241 - 286
Jazyk: eng

Ako citovať:

ISO 690:
Pieta, K. 2019. Early Roman Period Burials of Púchov Culture: Buried Natives or Offered Foreigners?. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.2, pp. 241-286. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.8

APA:
Pieta, K. (2019). Early Roman Period Burials of Púchov Culture: Buried Natives or Offered Foreigners?. Slovenská archeológia, LXVII(2), 241-286. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.8

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 12. 2019