Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zľava: Juraj Marušiak, Dagmar Podmaková a Jaromír Pastorek

Zlatá medaila SAV Jánovi Jankovičovi

18. 10. 2013 | videné 1669-krát

Najvyššie ocenenie, Zlatú medailu SAV, si z rúk predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka 15. októbra 2013 prebral PhDr. Ján Jankovič, DrSc., vedecký  pracovník Ústavu svetovej literatúry SAV. Slávnostnú laudáciu predniesla podpredsedníčka SAV pre 3. oddelenie vied PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

 

Ján Jankovič sa narodil 21. júla 1943 v Považskej Bystrici. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pracoval rok ako  redaktor Československého rozhlasu, neskôr vo vydavateľstve Tatran, kde získal cenné skúsenosti práce s textom. Prvé roky normalizácie (1969 – 1972) pôsobil ako prekladateľ a publicista v slobodnom povolaní. Od roku 1972 sa začína jeho literárna a vedecká púť v časopise Revue svetovej literatúry, odkiaľ po šiestich rokoch z pozície redaktora prichádza na dvanásť rokov na miesto šéfredaktora VEDY, vydavateľstva SAV, kde posledný rok zastával funkciu riaditeľa. Od roku 1991 je vedeckým pracovníkom Ústavu svetovej literatúry SAV.

Práce PhDr. Jána Jankoviča, DrSc.  majú veľký ohlas nielen vo vedeckej sfére, ale aj v širšom spoločenskom kontexte, o čom svedčí viacero zahraničných ocenení  za vedeckú, odbornú a prekladateľskú činnosť. V Chorvátsku vydali o ňom aj monografiu, je konzultantom doma i v štátoch bývalej Juhoslávie. Kultúrna obec v zahraničí južnej Európy ho dobre pozná  Polovicu svojho života, teda väčšiu časť svojho profesionálneho života, prežil v Slovenskej akadémii vied. Skromný, pracovitý, člen vedeckých rád mnohých organizácií a rôznych komisií, aj mimo SAV, šíri dobré meno vied o kultúre a umení. Je tým správnym „vyslancom“ našej vedy v zahraničí.

Celé znenie laudácie nájdete Tu. Jánovi Jankovičovi za celý Ústav svetovej literatúry zablahoželal jeho riaditeľ prof. Adam Bžoch.

 

Zároveň odovzdali medailu pri príležitosti 60. výročia SAV špičkovým vedcom, ktorí sa nemohli zúčastniť slávnostného ceremoniálu 9.7.2013 v Primaciálnom paláci a cenu si prebrali:

 

prof. PhDr. Pavol Cmorej, CSc.,   Filozofický ústav SAV

PhDr. Emília Ficková,  Ústav experimentálnej psychológie  SAV

PhDr. Gabriel Fusek, CSc., Archeologický ústav SAV

PhDr. Dušan Kováč, DrSc., Historický ústav SAV

Prof. PhDr. František Novosád, CSc., Filozofický ústav SAV

doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc., Historický ústav SAV

PaeDr. Matej Považaj, CSc., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

prof. Ing. Peter Staněk, CSc., Ekonomický ústav SAV

prof. PaeDr. Štefan Šutaj, DrSc., Spoločenskovedný ústav SAV

 

Plaketu k 60. výročiu SAV si taktiež prevzali z rúk J. Pastoreka a D. Podmakovej:

 

doc. PhDr. Ján Pašiak, CSc.

prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc.

Emil Borčin

 

 

Zdroj: III. oddelenie vied, foto: Katarína Selecká, SAV