Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Pavol Zahorec PhD.

International projects

* D-Rex - Deposit-to-Regional Scale Exploration

Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Duration: 1.12.2020 - 30.11.2023
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: RNDr. Vozár Ján PhD.


National projects

Density analysis of the rock environment based on surface and underground gravity measurements

Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

ALCABA - New Bouguer anomaly map of the Alpine-Carpathian area: a tool for gravity and tectonic applications

Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver