Information Page of SAS Employee

doc. RNDr. Ján Soták DrSc. - projects

International projects

Cretaceous – Paleogene boundary in Carpathians – multidisciplinary research
Hranice křída – paleogén v Karpatech – multidisciplinárni výskum
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Duration: 1.9.2018 - 31.12.2021
WOLF - Working group on larger foraminifera: stratigraphy, palaeoecology, palaeoenvironment
Pracovná skupina pre výskum veľkých foraminifer: stratigrafia, paleoekológia, paleoprostredie
Program: COST
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2023


National projects

* paleokarpaty - Early Alpidic tectonic evolution and palaeogeography of the Western Carpathians
Rannoalpídny tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát
Program: APVV
Project leader: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Duration: 1.8.2018 - 31.7.2022

Projects total: 3

Note:
* cosolver