Information Page of SAS Employee

Mgr. Marián Golej PhD. - projects

National projects

* Evaluating preservation potential of benthic responses to hypoxic and anoxic events in the fossil record
Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Program: APVV
Project leader: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Duration: 1.11.2018 - 30.6.2022
* Preservation potential and effects of hypoxic events on benthic communities in the fossil record
Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022

Projects total: 2

Note:
* cosolver