Information Page of SAS Employee

RNDr. Igor Broska DrSc. - projects

International projects

Correlation of magmatic and metamorphic evolution of the Rodopes and Western Carpathians
Korelácia magmatickej a metamorfnej evolúcie Rodopov a Západných Karpát
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: RNDr. Broska Igor DrSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020


National projects

* Rock-forming and accessory minerals during retrogression of high-grade metamorphic and metamagmatic rocks from orogenic belts.
Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Petrík Igor DrSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
* Complex model of base and precious metal mineralisation at the Rozália mine in Hodruša - Hámre
Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
Program: APVV
Project leader: RNDr. Lexa Jaroslav CSc.
Duration: 1.7.2016 - 31.12.2020
* HARDROCKS - Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Program: APVV
Project leader: RNDr. Janák Marian DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Projects total: 4

Note:
* cosolver