Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Marek Husárik, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • HUSÁRIK, Marek. Modelovanie tvaru asteroidov. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2002, č. 23, s. 68-73. Type: GII
 • NESLUŠAN, Luboš - RYCHTARČÍK, Pavol - HUSÁRIK, Marek - KAMENICKÝ, Milan - ČERVÁK, Gabriel - JAKUBÍK, Marián. Minor planet observations. In Minor Planet Circulars, 2003, no. 49425. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • RYCHTARČÍK, Pavol - HUSÁRIK, Marek - KAMENICKÝ, M. - ČERVÁK, Gabriel - JAKUBÍK, Marián. Comet observations. In Minor Planet Circulars, 2003, no. 49222. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • SVOREŇ, Ján - HUSÁRIK, Marek. Redukcia vizuálnych pozorovaní komét získaných rôznymi pozorovateľmi a prístrojmi na jednotnú škálu. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2003, č. 24, s. 47-56. Type: GII
 • HUSÁRIK, Marek. CCD fotometria asteroidov (787) Moskva, (1095) Tulipa a (1257) Mora. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2004, č. 25, s. 45-51. Type: GII
 • SVOREŇ, Ján - HUSÁRIK, Marek. Kvantitatívny popis stupňov kondenzácie kometárneho obrazu. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2004, č. 25, s. 23-28. Type: GII
 • JAKUBÍK, Marián - HUSÁRIK, Marek - VILÁGI, Jozef - GAJDOŠ, Štefan - GALÁD, Adrián - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - PRAY, Donald P. - STEPHENS, Robert D. (9260) Edwardolson. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2005, no. 270, p. 1. Názov prebraný z titulnej strany. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
 • NESLUŠAN, Luboš - NESLUŠAN, Luboš - RYCHTARČÍK, Pavol - HUSÁRIK, Marek - ČERVÁK, Gabriel - JAKUBÍK, Marián. Minor planet observations. In Minor Planet Circulars, 2005, no. 54966. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - PRAY, Donald P. - KRUGLY, Yurij N. - KORNOŠ, Leoš - VILÁGI, Jozef - GAJDOŠ, Štefan - GALÁD, Adrián - REDDY, Vishnu - DYVING, R. - NUDDS, S. - KAŇUCHOVÁ, Zuzana - PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek. (1717) Arlon. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2006, no. 504, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Nepožaduje sa špeciálny browser. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
 • PRAY, Donald P. - GALÁD, Adrián - GAJDOŠ, Štefan - VILÁGI, Jozef - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - HIGGINS, David - HUSÁRIK, Marek - KUŠNIRÁK, Peter. Lightcurve analysis of asteroids 53, 698, 1016, 1523, 1950, 4608, 5080, 6170, 7760, 8213, 11271, 14257, 15350, 17509. In The Minor Planet Bulletin, 2006, vol. 33, p. 92-95. ISSN 1052-8091. Type: ADEB
 • PRAY, Donald P. - GALÁD, Adrián - KORNOŠ, Leoš - VILÁGI, Jozef - HUSÁRIK, Marek - KUŠNIRÁK, Peter. Lightcurve analysis of asteroids 2139 Makaradze and 5580 Sharidake. In The Minor Planet Bulletin, 2006, vol. 33, p. 26. ISSN 1052-8091. Type: ADEB
 • PRAY, Donald P. - PRAVEC, Petr - PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek - STEPHENS, Robert D. - MASI, Gianluca - DURKEE, Russ - GONCALVES, Rui. (2754) Efimov. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2006, no. 617, p. 1. Názov prebraný z titulnej strany. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
 • SVOREŇ, Ján - HUSÁRIK, Marek. Populácia asteroidov v slnečnej sústave z hľadiska možných zrážok so Zemou. In Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2006, vol. 51, no. 2, p. 99-112. ISSN 0032-2423. Type: BDEB
 • WARNER, Brian D. - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - KAŇUCHOVÁ, Zuzana - HUSÁRIK, Marek - HIGGINS, David. The lightcurve for the Hungaria asteroid 4232 Aparicio. In The Minor Planet Bulletin, 2006, vol. 33, p. 24-25. ISSN 1052-8091. Type: ADEB
 • WARNER, Brian D. - SHEPARD, Michael K. - HARRIS, Alan W. - PRAVEC, Petr - CRAWFORD, Greg - HUSÁRIK, Marek. Analysis of the lightcurve of 71 Niobe. In The Minor Planet Bulletin, 2006, vol. 33, p. 102-103. ISSN 1052-8091. Type: ADEB
 • HIGGINS, David - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - ČERVÁK, Gabriel - PRAY, Donald P. - GREENE, R.I. - GAJDOŠ, Štefan - KRUGLY, Yurij N. - MARSHALKINA, A. - STEPHENS, Robert D. - COLAS, Francois - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk. (8116) Jeanperrin. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2007, no. 1227, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Nepožaduje sa špeciálny browser. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
 • HUSÁRIK, Marek. Relatívna CCD fotometria troch číslovaných asteroidov (3936), (10497) a (23177). In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2007, č. 28, s. 51-61. (Vega č. 2/7009/27 : Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoroidov a ich materských telies) Type: GII
 • NESLUŠAN, Luboš - PIKLER, Michal - ČERVÁK, Gabriel - HUSÁRIK, Marek. Minor planet observations. In Minor Planet Circulars, 2007, no. 61423. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • NESLUŠAN, Luboš - PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek. Minor planet observations. In Minor Planet Circulars, 2007, no. 60907. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek - ČERVÁK, Gabriel - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - GALÁD, Adrián - VILÁGI, Jozef - KORNOŠ, Leoš - GAJDOŠ, Štefan - REDDY, Vishnu - DYVIG, Ron. (2486) Metsahovi. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2007, no. 860, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Nepožaduje sa špeciálny browser. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
  Citations:
  [9] HASEGAWA, S. - MIYSAKA, S. - MITO, H. - SARUGAKU, Y. - OZAWA, T. - KURODA, D. - NISHIHARA, S. - HARADA, A. - YOSHIDA, M. - YANAGISAWA, K. - SHIMIZU, Y. - NAGAYAMA, S. - TODA, H. - OKITA, K. - KAWAI, N. - MORI, M. - SEKIGUCHI, T. - ISHIGURO, M. - ABE, T. - ABE, M. Lightcurve survey of V-type asteroids in the inner asteroid belt. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN, 2014, vol. 66, no. 3, article no. 54, p. 1-15., Registrované v: NASA ADS
 • PRAY, Donald P. - KUŠNIRÁK, Peter - GALÁD, Adrián - VILÁGI, Jozef - KORNOŠ, Leoš - GAJDOŠ, Štefan - ČERVÁK, Gabriel - HUSÁRIK, Marek - OEY, Julian - COONEY, Walt - GROSS, John - TERREL, Dirk - HIGGINS, David. Lightcurve analysis of asteroids 2006 BQ6, 2942, 2943, 3402,3533, 6497, 6815, 7033, 12336, and 14211. In The Minor Planet Bulletin, 2007, vol. 34, p. 44-46. ISSN 1052-8091. (Vega č. 1/3074/26 : Dynamika malých telies v kozmickom priestore) Type: ADEB
 • PRAY, Donald P. - GREENE, R.I. - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - KRUGLY, Yurij N. - CHIORNY, Vasilij - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - VILÁGI, Jozef - GAJDOŠ, Štefan - GALÁD, Adrián - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - GAFTONYUK, Ninel - STEPHENS, Robert D. - DURKEE, Russ - MARCHIS, Franck - BAEK, M. - MACOMBER, Brent - REDDY, Vishnu - COLAS, Francois - LECACHEUX, Jean - RIES, Judit G. (16635) 1993 QO. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2007, no. 1143, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Nepožaduje sa špeciálny browser. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
 • PRAY, Donald P. - GREENE, R.I. - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - HIGGINS, David - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - OEY, Julian - GALÁD, Adrián - KORNOŠ, Leoš - GAJDOŠ, Štefan - VILÁGI, Jozef - STEPHENS, Robert D. - MARCHIS, Franck - BAEK, M. - MACOMBER, Brent - REDDY, Vishnu - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal. (32039) 2000 J023. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2007, no. 1147, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Nepožaduje sa špeciálny browser. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
  Citations:
  [9] JACOBSON, S.A. - SCHEERES, D.J. - MCMAHON, J. Formation of the wide asynchronous binary asteroid population. In ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2014, vol. 780, no. 1, article no. 60, p. 1-21., Registrované v: NASA ADS
 • REDDY, Vishnu - DYVING, R. - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - GALÁD, Adrián - KORNOŠ, Leoš - GAJDOŠ, Štefan - VILÁGI, Jozef - PRAY, Donald P. - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - KRUGLY, Yurij N. - RIES, Christoph - ARCHER, K. - OEY, Julian - PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek - DURKEE, Russ - COLAS, Francois - HARRIS, Alan W. (4951) Iwamoto. In IAU Circular, 2007, no. 8836. ISSN 0081-0304. Type: GII
 • WARNER, Brian D. - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HIGGINS, David - KAŇUCHOVÁ, Zuzana - HUSÁRIK, Marek - GALÁD, Adrián - VILÁGI, Jozef. Lightcurve analysis of (12735) 1991 VV1. In The Minor Planet Bulletin, 2007, vol. 34, p. 83-84. ISSN 1052-8091. (Vega č. 1/3074/26 : Dynamika malých telies v kozmickom priestore) Type: ADEB
 • HIGGINS, David - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - PRAY, Donald P. - VILÁGI, Jozef - KORNOŠ, Leoš - GAJDOŠ, Štefan - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - ČERVÁK, Gabriel. Asteroid lightcurve analysis of suspected binary asteroids. In The Minor Planet Bulletin, 2008, vol. 35, p. 173-175. ISSN 1052-8091. (Vega č. 2/7009/27 : Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoroidov a ich materských telies) Type: ADEB
  Citations:
  [1.1] JACOBSON, S.A. - SCHEERES, D.J. Dynamics of rotationally fissioned asteroids: Source of observed small asteroid systems. In ICARUS, 2011, vol. 214, no. 1, p. 161-178., Registrované v: WOS
 • HUSÁRIK, Marek - KUŠNIRÁK, Peter. Relative photometry of numbered asteroids (1314), (2257), (3541), (4080), (4155), (12081) and (15415). In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2008, vol. 38, no. 1, p. 47-60. (2008 - SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. (Vega č. 2/7009/27 : Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoroidov a ich materských telies) Type: ADNB
 • HUSÁRIK, Marek. Asteroidy. In SVOREŇ, Ján. Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2008. - Tatranská Lomnica : Astronomický ústav SAV, 2008, s. 17-28. ISBN 978-80-970059-0-0. (Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2008. LPP-0146-06 : Stretnutia s vesmírom) Type: BEF
 • HUSÁRIK, Marek - SEMAN KRIŠANDOVÁ, Zuzana. Comet observations. In Minor Planet Circulars, 2008, no. 64001. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • HUSÁRIK, Marek. Stručný pohľad na databázu modelov asteroidov. Odhad veľkosti asteroidu (1257) Mora. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2008, č. 29, s. 19-29. (Vega č. 2/7009/27 : Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoroidov a ich materských telies) Type: GII
 • KAŇUCHOVÁ, Zuzana - PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek. Comet observations. In Minor Planet Circulars, 2008, no. 63527. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • KUŠNIRÁK, Peter - PRAVEC, Petr - OEY, Julian - STEPHENS, Robert D. - HUSÁRIK, Marek - RIES, Judit G. (5481) Kiuchi. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2008, no. 1339, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Nepožaduje sa špeciálny browser. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
  Citations:
  [9] HASEGAWA, S. - MIYSAKA, S. - MITO, H. - SARUGAKU, Y. - OZAWA, T. - KURODA, D. - NISHIHARA, S. - HARADA, A. - YOSHIDA, M. - YANAGISAWA, K. - SHIMIZU, Y. - NAGAYAMA, S. - TODA, H. - OKITA, K. - KAWAI, N. - MORI, M. - SEKIGUCHI, T. - ISHIGURO, M. - ABE, T. - ABE, M. Lightcurve survey of V-type asteroids in the inner asteroid belt. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN, 2014, vol. 66, no. 3, article no. 54, p. 1-15., Registrované v: NASA ADS
 • NESLUŠAN, Luboš - PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek. Minor planet observations. In Minor Planet Circulars, 2008, no. 63807. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • NESLUŠAN, Luboš - PIKLER, Michal - TIRPÁK, Mikuláš - HUSÁRIK, Marek. Minor planet observations. In Minor Planet Circulars, 2008, no. 63123. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • NESLUŠAN, Luboš - KAŇUCHOVÁ, Zuzana - PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek. Minor planet observations. In Minor Planet Circulars, 2008, no. 63585. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • NESLUŠAN, Luboš - PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek - SEMAN KRIŠANDOVÁ, Zuzana. Minor planet observations. In Minor Planet Circulars, 2008, no. 64094. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • NESLUŠAN, Luboš - PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek. Minor planet observations. In Minor Planet Circulars, 2008, no. 61686. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • NESLUŠAN, Luboš - ČERVÁK, Gabriel - HUSÁRIK, Marek. Minor planet observations. In Minor Planet Circulars, 2008, no. 61979. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • PIKLER, Michal - TIRPÁK, Mikuláš - HUSÁRIK, Marek. Comet observations. In Minor Planet Circulars, 2008, no. 63085. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • PRAVEC, Petr - HARRIS, Alan W. - VOKROUHLICKÝ, David - WARNER, Brian D. - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - PRAY, Donald P. - HIGGINS, David - OEY, Julian - GALÁD, Adrián - GAJDOŠ, Štefan - KORNOŠ, Leoš - VILÁGI, Jozef - HUSÁRIK, Marek - KRUGLY, Yurij N. - SHEVCHENKO, Valeri - CHIORNY, Vasilij - GAFTONYUK, Ninel - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - STEPHENS, Robert D. - DYVIG, Ron - REDDY, Vishnu - RIES, Judit G. - COLAS, Francois - LECACHEUX, Jean - DURKEE, Russ - MASI, Gianluca - KOFF, Robert A. - GONCALVES, Rui. Spin rate distribution of small asteroids. In Icarus, 2008, vol. 197, p. 497-504. (2007: 2.869 - IF, Q2 - JCR, 2.667 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2008 - Current Contents). ISSN 0019-1035. (Vega č. 2/7009/27 : Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoroidov a ich materských telies) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BALLOUZ, R.L. - RICHARDSON, D. C. - MICHEL, P. - SCHWARTZ, S. R. - YU, Y. Numerical simulations of collisional disruption of rotating gravitational aggregates: Dependence on material properties. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE, 2015, vol. 107, p. 29-35., Registrované v: WOS
  [1.1] BANDYOPADHYAY, S. - NESNAS, I. - BHASKARAN, S. - HOCKMAN, B. - MORRELL, B. Silhouette-based 3D shape reconstruction of a small body from a spacecraft. In 2019 IEEE AEROSPACE CONFERENCE. ISSN 1095-323X, 2019, DOI: 10.1109/AERO.2019.8741753., Registrované v: WOS
  [1.1] BAZZOCCHI, M. C. F. - EMAMI, M. R. Formation of multiple landers for asteroid detumbling. In ADVANCES IN SPACE RESEARCH. ISSN 0273-1177, 2018, vol. 62, no. 3, p. 732-744., Registrované v: WOS
  [1.1] BOLIN, B. - JEDICKE, R. - GRANVIK, M. - BROWN, P. - HOWELL, E. - NOLAN, M.C. - JENNISKENS, P. - CHYBA, M. - PATTERSON, G. - WAINSCOAT, R. Detecting Earth's temporarily-captured natural satellites-Minimoons. In ICARUS, 2014, vol. 241, p. 280-297., Registrované v: WOS
  [1.1] BOLIN, B. T. - WEAVER, H. A. - FERNANDEZ, Y. R. - LISSE, C. M. - HUPPENKOTHEN, D. - JONES, R. L. - JURIC, M. - MOEYENS, J. - SCHAMBEAU, C. A. - SLATER, C. T. - IVEZIC, Z. - CONNOLLY, A. J. APO time-resolved color photometry of highly elongated interstellar object 1I/'Oumuamua. In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. ISSN 2041-8205, 2018, vol. 852, no. 1, article no. L2, p. 1-10., Registrované v: WOS
  [1.1] CAMPO BAGATIN, A. - ALEMAN, R. A. - BENAVIDEZ, P. G. - RICHARDSON, D. C. Internal structure of asteroid gravitational aggregates. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2018, vol. 302, p. 343-359., Registrované v: WOS
  [1.1] CARBOGNANI, A. A possible YORP effect on C and S Main belt asteroids. In ICARUS, 2011, vol.211, no.1, p. 519-527., Registrované v: WOS
  [1.1] CARBOGNANI, A. Statistical analysis of C and S Main Belt Asteroids. In ICARUS, 2010, vol.205, no.2, p. 497-504., Registrované v: WOS
  [1.1] CARRUBA, V. An analysis of the region of the Phocaea dynamical family. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2009, vol.398, no.3, p. 1512-1526., Registrované v: WOS
  [1.1] CARRUBA, V. The stable archipelago in the region of the Pallas and Hansa dynamical families. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2010, vol.408, no.1, p. 580-600., Registrované v: WOS
  [1.1] CERNIS, K. - EGLITIS, I. - WLODARCZYK, I. - ZDANAVICIUS, J. - ZDANAVICIUS, K. The APOLLO group asteroid 2008 OS9: discovery, orbit, rotation and the YARKOVSKY/YORP effects. In BALTIC ASTRONOMY, 2010, vol.19, no.3-4, p. 235-263., Registrované v: WOS
  [1.1] CHANG, C. K. - LIN, H. W. - IP, W. H. - PRINCE, T. A. - KULKARNI, S. R. - LEVITAN, D. - LAHER, R. - SURACE, J. Asteroid spin-rate studies using large sky-field surveys. In GEOSCIENCE LETTERS. ISSN 2196-4092, 2017, vol. 4, no. 1, article no. 17, p. 1-8., Registrované v: WOS
  [1.1] CHANG, C.-K. - IP, W.-H. - LIN, H.-W. - CHENG, Y.-C. - NGEOW, C.-C. - YANG, T.-C. - WASZCZAK, A. - KULKARNI, S.R. - LEVITAN, D. - SESAR, B. - LAHER, R. - SURACE, J. - PRINCE, T. A. 313 new asteroid rotation periods from Palomar transient factory observations. In ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2014, vol. 788, no. 1, article no. 17, p. 1-21., Registrované v: WOS
  [1.1] CHANG, C.-K. - IP, W.-H. - LIN, H.-W. - CHENG, Y.-C. - NGEOW, C.-C. - YANG, T.-C. - WASZCZAK, A. - KULKARNI, S.R. - LEVITAN, D. - SESAR, B. - LAHER, R. - SURACE, J. - PRINCE, T. A. Asteroid spin-rate study using the intermediate Palomar transient factory. In ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2015, vol. 219, no. 2, article no. 27, p. 1-19., Registrované v: WOS
  [1.1] CHANG, C.-K. - LIN, H.-W. - IP, W.-H. - CHEN, W.-P. - YEH, T.-S. - CHAMBERS, K. C. - MAGNIER, E. A. - HUBER, M. E. - FLEWELLING, H. A. - WATERS, C. Z. - WAINSCOAT, R. J. - SCHULTZ, A. S. B. Searching for super-fast rotators using the Pan-STARRS 1. In ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES. ISSN 0067-0049, 2019, vol. 241, no. 1, article no. 6, p. 1-15., Registrované v: WOS
  [1.1] CHANG, C.-K. - LIN, H.-W. - IP, W.-H. - PRINCE, T. A. - KULKARNI, S. R. - LEVITAN, D. - LAHER, R. - SURACE, J. Large super-fast rotator hunting using the intermediate Palomar Transient Factory. In ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2016, vol. 227, no. 2, article no. 20, p. 1-13., Registrované v: WOS
  [1.1] CORDWELL, A. J. - RATTENBURY, N. J. - BANNISTER, M. T. - COWAN, P. - ABE, Fumio - BARRY, Richard - BENNETT, David P. - BHATTACHARYA, Aparna - BOND, Ian A. - FUJII, Hirosane - FUKUI, Akihiko - ITOW, Yoshitaka - SILVA, Stela Ishitani - HIRAO, Yuki - KIRIKAWA, Rintaro - KONDO, Iona - KOSHIMOTO, Naoki - MATSUBARA, Yutaka - MATSUMOTO, Sho - MURAKI, Yasushi - MIYAZAKI, Shota - OKAMURA, Arisa - RANC, Clement - SATOH, Yuki - SUMI, Takahiro - SUZUKI, Daisuke - TRISTRAM, Paul J. - TODA, Taiga - YAMA, Hibiki - YONEHARA, Atsunori. Asteroid lightcurves from the MOA-II Survey: a pilot study. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2022, vol. 514, no. 2, p. 3098-3112. ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stac674, Registrované v: WOS
  [1.1] CUK, Matija - NESVORNY, David. Orbital evolution of small binary asteroids. In ICARUS, 2010, vol.207, no.2, p. 732-743., Registrované v: WOS
  [1.1] FEDORETS, G. - GRANVIK, M. Lightcurve analysis of asteroid (39420) Elizabethgaskell and the possible excess of long-period non-principal-axis rotators in the Hungaria population. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE, 2015, vol. 118, p. 267-272., Registrované v: WOS
  [1.1] GALIAZZO, M. A. - BAZSO, A. - DVORAK, R. Fugitives from the Hungaria region: Close encounters and impacts with terrestrial planets. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE, 2013, vol. 84, p. 5-13., Registrované v: WOS
  [1.1] GOLUBOV, O. - SCHEERES, D. J. Systematic structure and sinks in the YORP effect. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, 2019, vol. 157, no. 3, article no. 105, p. 1-10., Registrované v: WOS
  [1.1] GOLUBOV, Oleksiy - UNUKOVYCH, Vladyslav - SCHEERES, Daniel J. Limiting behavior of asteroid obliquity and spin using a semi-analytic thermal model of the YORP effect. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, 2021, vol. 162, no. 1, article no. 8, p. 1-10. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/1538-3881/abfb64, Registrované v: WOS
  [1.1] HANUS, J. - PEJCHA, O. - SHAPPEE, B. J. - KOCHANEK, C. S. - STANEK, K. Z. - HOLOIEN, T. W-S. V-band photometry of asteroids from ASAS-SN Finding asteroids with slow spin. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, 2021, vol. 654, article no. A48, p. 1-11. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140759, Registrované v: WOS
  [1.1] HASEGAWA, S. - MIYASAKA, S. - MITO, H. - SARUGAKU, Y. - OZAWA, T. - KURODA, D. - NISHIHARA, S. - HARADA, A. - YOSHIDA, M. - YANAGISAWA, K. - SHIMIZU, Y. - NAGAYAMA, S. - TODA, H. - OKITA, K. - KAWAI, N. - MORI, M. - SEKIGUCHI, T. - ISHIGURO, M. - ABE, T. - ABE, M. Lightcurve survey of V-type asteroids in the inner asteroid belt. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN, 2014, vol. 66, no. 3, article no. 54, p. 1-15., Registrované v: WOS
  [1.1] HIRABAYASHI, M. - TATSUMI, E. - MIYAMOTO, H. - KOMATSU, G. - SUGITA, S. - WATANABE, S.-I. - SCHEERES, D. J. - BARNOUIN, O. S. - MICHEL, P. - HONDA, C. - MICHIKAMI, T. - CHO, Y. - MOROTA, T. - HIRATA, N. - HIRATA, N. - SAKATANI, N. - SCHWARTZ, S. R. - HONDA, R. - YOKOTA, Y. - KAMEDA, S. - SUZUKI, H. - KOUYAMA, T. - HAYAKAWA, M. - MATSUOKA, M. - YOSHIOKA, K. - OGAWA, K. - SAWADA, H. - YOSHIKAWA, M. - TSUDA, Y. The western bulge of 162173 Ryugu formed as a result of a rotationally driven deformation process. In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. ISSN 2041-8205, 2019, vol. 874, no. 1, article no. L10, p. 1-6., Registrované v: WOS
  [1.1] JACOBSON, S.A. - SCHEERES, D.J. - MCMAHON, J. Formation of the wide asynchronous binary asteroid population. In ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2014, vol. 780, no. 1, article no. 60, p. 1-21., Registrované v: WOS
  [1.1] JEWITT, D. - KIM, Y. - LUU, J. - RAJAGOPAL, J. - KOTULLA, R. - RIDGWAY, S. - LIU, W. Episodically active asteroid 6478 Gault. In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. ISSN 2041-8205, 2019, vol. 876, no. 2, article no. L19, p. 1-11., Registrované v: WOS
  [1.1] KASUGA, Toshihiro - SATO, Mikiya - UEDA, Masayoshi - FUJIWARA, Yasunori - TSUCHIYA, Chie - WATANABE, Jun-ichi. A fireball and potentially hazardous binary near-Earth asteroid (164121) 2003 YT1. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, 2020, vol. 159, no. 2, article no. 47, p. 1-13., Registrované v: WOS
  [1.1] KNUUTTILA, O. - KESTILA, A. - KALLIO, E. Synthetic photometric landmarks used for absolute navigation near an asteroid. In AERONAUTICAL JOURNAL. ISSN 0001-9240, 2020, vol. 124, no. 1279, p. 1281-1300., Registrované v: WOS
  [1.1] KOENIG, A.W. - PAVONE, M. - CASTILLO-ROGEZ, J.C. - NESNAS, I.A.D. A dynamical characterization of internally-Actuated microgravity mobility systems. In PROCEEDINGS IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION, 2014, p. 6618-6624., Registrované v: WOS
  [1.1] KOREN, S. C. - WRIGHT, E. L. - MAINZER, A. Characterizing asteroids multiply-observed at infrared wavelengths. In ICARUS, 2015, vol. 258, p. 82-91., Registrované v: WOS
  [1.1] KWIATKOWSKI, T. - POLINSKA, M. - LOARING, N. - BUCKLEY, D. A. H. - O'DONOGHUE, D. - KNIAZEV, A. - COLMENERO, E. Romero. Photometric survey of the very small near-Earth asteroids with the SALT telescope III. Lightcurves and periods for 12 objects and negative detections. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2010, vol.511, article no A49, p. 1-10., Registrované v: WOS
  [1.1] KWIATKOWSKI, T. Photometric survey of the very small near-Earth asteroids with the SALT telescope II. Discussion of YORP. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2010, vol.509, article no. A95, p. 1-7., Registrované v: WOS
  [1.1] KWIECINSKI, J. A. - BIBER, S. W. - VAN GORDER, R. A. Chaotic rotations of a rigid ellipsoidal body exhibiting spin-orbit misalignment in a periodic orbit. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS. ISSN 0218-1274, 2019, vol. 29, no. 7, article no. 1930018 ., Registrované v: WOS
  [1.1] LAGES, J. - SHEPELYANSKY, D. L. - SHEVCHENKO, I. I. Chaotic zones around rotating small bodies. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, 2017, vol. 153, no. 6, article no. 272, p. 1-10., Registrované v: WOS
  [1.1] LEISNER, A. M. - RICHARDSON, D. C. - STATLER, T. S. - NICHOLS, W. - ZHANG, Y. An extended parameter space study of the effect of cohesion in gravitational aggregates through spin-up simulations. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2020, vol. 182, article no. 104845, p. 1-12., Registrované v: WOS
  [1.1] LEVINE, W. Garrett - JEDICKE, Robert. Shape-driven selection effects for aspherical near-Earth objects in systematic surveys. In ICARUS, 2023, vol. 396, article no. 115501, p. 1-12. ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2023.115501, Registrované v: WOS
  [1.1] LUPISHKO, D. - TIELIEUSOVA, I. Influence of the YORP effect on rotation rates of near-Earth asteroids. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE, 2014, vol. 49, no. 1, p. 80-85., Registrované v: WOS
  [1.1] MAINZER, A. - BAUER, J. - GRAV, T. - MASIERO, J. - CUTRI, R. M. - DAILEY, J. - EISENHARDT, P. - MCMILLAN, R. S. - WRIGHT, E. - WALKER, R. - JEDICKE, R. - SPAHR, T. - THOLEN, D. - ALLES, R. - BECK, R. - BRANDENBURG, H. - CONROW, T. - EVANS, T. - FOWLER, J. - JARRETT, T. - MARSH, K. - MASCI, F. - MCCALLON, H. - WHEELOCK, S. - WITTMAN, M. - WYATT, P. - DEBAUN, E. - ELLIOTT, G. - ELSBURY, D. - GAUTIER, T. - GOMILLION, S. - LEISAWITZ, D. - MALESZEWSKI, C. - MICHELI, M. - WILKINS, A. Preliminary results from NEOWISE: An enhancement to the wide-field infrared survey explorer for solar system science. In ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2011, vol.731, no.1, article no. 53, p. 1-13., Registrované v: WOS
  [1.1] MAINZER, A. - BAUER, J. - GRAV, T. - MASIERO, J. - CUTRI, R. M. - WRIGHT, E. - NUGENT, C. R. - STEVENSON, R. - CLYNE, E. - CUKROV, G. - MASCI, F. The population of tiny near-Earth objects observed by NEOWISE. In ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2014, vol. 784, no. 2, article no. 110, p. 1-7., Registrované v: WOS
  [1.1] MAINZER, A. - GRAV, T. - BAUER, J. - CONROW, T. - CUTRI, R. M. - DAILEY, J. - FOWLER, J. - GIORGINI, J. - JARRETT, T. - MASIERO, J. - SPAHR, T. - STATLER, T. - WRIGHT, E. L. Survey simulations of a new near-Earth asteroid detection system. In ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, vol. 149, no. 5, article no. 172, p. 1-17., Registrované v: WOS
  [1.1] MARZARI, F. - ROSSI, A. - SCHEERES, D. J. Combined effect of YORP and collisions on the rotation rate of small Main Belt asteroids. In ICARUS, 2011, vol.214, no.2, p. 622-631., Registrované v: WOS
  [1.1] MASIERO, Joseph - JEDICKE, Robert - DURECH, Josef - GWYN, Stephen - DENNEAU, Larry - LARSEN, Jeff. The thousand asteroid light curve survey. In ICARUS, 2009, vol.204, no.1, p. 145-171., Registrované v: WOS
  [1.1] MEDEIROS, H. - LAZZARO, D. - KODAMA, T. Spin distribution of asteroids Statistical model revisited. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2018, vol. 160, p. 77-83., Registrované v: WOS
  [1.1] MELNIKOV, A. V. - SHEVCHENKO, I. I. The rotation states predominant among the planetary satellites. In ICARUS, 2010, vol.209, no.2, p. 786-794., Registrované v: WOS
  [1.1] MOLARO, J. L. - BYRNE, S. - LANGER, S. A. Grain-scale thermoelastic stresses and spatiotemporal temperature gradients on airless bodies, implications for rock breakdown. In JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS, 2015, vol. 120, no. 2, p. 255-277., Registrované v: WOS
  [1.1] OLSON, C. - RUSSELL, R. P. - BHASKARAN, S. Spin state estimation of tumbling small bodies. In JOURNAL OF THE ASTRONAUTICAL SCIENCES, 2016, vol. 63, no. 2, p. 124-157., Registrované v: WOS
  [1.1] OLSON, C. - RUSSELL, R.P. - BHASKARAN, S. Spin state estimation of tumbling small bodies. In SPACEFLIGHT MECHANICS 2015, PTS I-III, 2015, vol. 155, p. 1897-1914., Registrované v: WOS
  [1.1] PAJUELO, M. - BIRLAN, M. - CARRY, B. - DEMEO, F. E. - BINZEL, R. P. - BERTHIER, J. Spectral properties of binary asteroids. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2018, vol. 477, no. 4, p. 5590-5604., Registrované v: WOS
  [1.1] PELAEZ, Jesus - URRUTXUA, Hodei - BOMBARDELLI, Claudio - PEREZ-GRANDE, Isabel - SCHAUB, H - GUNTER, BC - RUSSELL, RP - CERVEN, WT. A new approach on the long term dynamics of NEO'S under Yarkovsky effect. In ASTRODYNAMICS 2011, PTS I-IV, 2012, vol. 142, p. 543-559., Registrované v: WOS
  [1.1] POLISHOOK, D. - OFEK, E. O. - WASZCZAK, A. - KULKARNI, S. R. - GAL-YAM, A. - AHARONSON, O. - LAHER, R. - SURACE, J. - KLEIN, C. - BLOOM, J. - BROSCH, N. - PRIALNIK, D. - GRILLMAIR, C. - CENKO, S. B. - KASLIWAL, M. - LAW, N. - LEVITAN, D. - NUGENT, P. - POZNANSKI, D. - QUIMBY, R. Asteroid rotation periods from the Palomar Transient Factory survey. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2012, vol. 421, no. 3, p. 2094-2108., Registrované v: WOS
  [1.1] POLISHOOK, D. Spin axes and shape models of asteroid pairs: Fingerprints of YORP and a path to the density of rubble piles. In ICARUS, 2014, vol. 241, p. 79-96., Registrované v: WOS
  [1.1] POLISHOOK, David - AHARONSON, Oded. Surface slopes of asteroid pairs as indicators of mechanical properties and cohesion. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2020, vol. 336, article no. 113415, p. 1-33., Registrované v: WOS
  [1.1] PURDUM, Josiah N. - LIN, Zhong-Yi - BOLIN, Bryce T. - SHARMA, Kritti - CHOI, Philip I. - BHALERAO, Varun - HANUS, Josef - KUMAR, Harsh - QUIMBY, Robert - VAN ROESTEL, Joannes C. - ZHAI, Chengxing - FERNANDEZ, Yanga R. - LISSE, Carey M. - BODEWITS, Dennis - FREMLING, Christoffer - RYAN GOLOVICH, Nathan - HSU, Chen-Yen - IP, Wing-Huen - NGEOW, Chow-Choong - SAINI, Navtej S. - SHAO, Michael - YAO, Yuhan - AHUMADA, Tomas - ANAND, Shreya - ANDREONI, Igor - BURDGE, Kevin B. - BURRUSS, Rick - CHANG, Chan-Kao - COPPERWHEAT, Chris M. - COUGHLIN, Michael - DE, Kishalay - DEKANY, Richard - DELACROIX, Alexandre - DRAKE, Andrew - DUEV, Dmitry - GRAHAM, Matthew - HALE, David - KOOL, Erik C. - KASLIWAL, Mansi M. - KOSTADINOVA, Iva S. - KULKARNI, Shrinivas R. - LAHER, Russ R. - MAHABAL, Ashish - MASCI, Frank J. - MROZ, Przemyslaw J. - NEILL, James D. - RIDDLE, Reed - RODRIGUEZ, Hector - SMITH, Roger M. - WALTERS, Richard - YAN, Lin - ZOLKOWER, Jeffry. Time-series and phase-curve photometry of the episodically active asteroid (6478) Gault in a quiescent state using APO, GROWTH, P200, and ZTF. In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. ISSN 2041-8205, 2021, vol. 911, no. 2, article no. L35, p. 1-16. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/2041-8213/abf2ca, Registrované v: WOS
  [1.1] RODRIGUEZ, Javier Rodriguez - ALONSO, E. Diez - ALVAREZ, Santiago Iglesias - FERNANDEZ, Saul Perez - LICANDRO, Javier - ALARCON, Miguel R. - SERRA-RICART, Miquel - PINILLA-ALONSO, Noemi - FERNANDEZ, Susana del Carmen - JUEZ, Francisco Javier de Cos. Improved models for the near-Earth asteroids (2100) Ra-Shalom, (3103) Eger, (12711) Tukmit, and (161989) Cacus. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2023, vol. 527, no. 3, p. 6814-6834. ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stad3488, Registrované v: WOS
  [1.1] ROSSI, A. - MARZARI, F. - SCHEERES, D. J. Computing the effects of YORP on the spin rate distribution of the NEO population. In ICARUS, 2009, vol.202, no.1, p. 95-103., Registrované v: WOS
  [1.1] ROZITIS, B. - DUDDY, S. R. - GREEN, S. F. - LOWRY, S. C. A thermophysical analysis of the (1862) Apollo Yarkovsky and YORP effects. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2013, vol. 555, article no. A20, p. 1-12., Registrované v: WOS
  [1.1] ROZITIS, B. - GREEN, S. F. The strength and detectability of the YORP effect in near-Earth asteroids: a statistical approach. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2013, vol. 430, no. 2, p. 1376-1389., Registrované v: WOS
  [1.1] ROZITIS, B. - GREEN, S.F. The influence of global self-heating on the Yarkovsky and YORP effects. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2013, vol. 433, no. 1, p. 603-621., Registrované v: WOS
  [1.1] SCHEERES, D. J. Disaggregation of small, cohesive rubble pile asteroids due to YORP. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2018, vol. 304, p. 183-191., Registrované v: WOS
  [1.1] STEINBERG, E. - SARI, R. Spins of large asteroids: A hint of a primordial distribution in their spin rates. In ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, vol. 149, no. 4, article no. 124, p. 1-6., Registrované v: WOS
  [1.1] STEINBERG, Elad - SARI, Re'em. Binary Yorp effect and evolution of binary asteroids. In ASTRONOMICAL JOURNAL, 2011, vol.141, no.2, article no. 55, p. 1-10., Registrované v: WOS
  [1.1] SZABO, Gyula M. - KISS, Csaba - SZAKATS, Robert - PAL, Andras - MOLNAR, Laszlo - SARNECZKY, Krisztian - VINKO, Jozsef - SZABO, Robert - MARTON, Gabor - KISS, Laszlo L. Rotational properties of Hilda asteroids observed by the K2 mission. In ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES. ISSN 0067-0049, 2020, vol. 247, no. 1, article no. 34, p. 1-13., Registrované v: WOS
  [1.1] TARDIVEL, S. - TAKAHASHI, Y. - ZIMMER, A.K. - HERMAN, J.F.C. - REIJNEVELD, J.P.J. - DUNLOP, K.L. - SCHEERES, D.J. Human exploration of near Earth Asteroids: Architecture of proximity operations. In ACTA ASTRONAUTICA, 2015, vol. 110, p. 18-28., Registrované v: WOS
  [1.1] THIROUIN, A. - MOSKOVITZ, N. - BINZEL, R. P. - CHRISTENSEN, E. - DEMEO, F. E. - PERSON, M. J. - POLISHOOK, D. - THOMAS, C. A. - TRILLING, D. - WILLMAN, M. - HINKLE, M. - BURT, B. - AVNER, D. - ACEITUNO, F. J. The mission accesible near-Earth objects survey (MANOS): First photometric results. In ASTRONOMICAL JOURNAL, 2016, vol. 152, no. 6, article no. 163, p. 1-31, Registrované v: WOS
  [1.1] TROGOLO, Nair - BAGATIN, Adriano Campo - MORENO, Fernando - BENAVIDEZ, Paula G. Lifted particles from the fast spinning primary of the Near-Earth Asteroid (65803) Didymos. In ICARUS, 2023, vol. 397, article no. 115521, p. 1-12. ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2023.115521, Registrované v: WOS
  [1.1] VERAS, D. - JACOBSON, S.A. - GAENSICKE, B.T. Post-main-sequence debris from rotation-induced YORP break-up of small bodies. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2014, vol. 445, no. 3, p. 2794-2799., Registrované v: WOS
  [1.1] VISSER, Rico G. - BROUWERS, Marc G. Prograde spin-up during gravitational collapse. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2022, vol. 663, article no. A164, p. 1-14. ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243730, Registrované v: WOS
  [1.1] VOROPAEV, S. A. - YAN JIANGUO - BARRIOT, Jean-Pierre. Prolate body disruption by Earth at near flyby: Possible scenarios. In SOLAR SYSTEM RESEARCH. ISSN 0038-0946, 2020, vol. 54, no. 2, p. 155-166., Registrované v: WOS
  [1.1] WALSH, K. J. - RICHARDSON, D. C. - MICHEL, P. Spin-up of rubble-pile asteroids: Disruption, satellite formation, and equilibrium shapes. In ICARUS, 2012, vol. 220, no. 2, p. 514-529., Registrované v: WOS
  [1.1] WASZCZAK, A. - CHANG, C.-K. - OFEK, E. O. - LAHER, R. - MASCI, F. - LEVITAN, D. - SURACE, J. - CHENG, Y.-C. - IP, W.-H. - KINOSHITA, D. - HELOU, G. - PRINCE, T. A. - KULKARNI, S. Asteroid light curves from tha Palomar transient factory survey: Rotation periods and phase functions from sparse photometry. In ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, vol. 150, no. 3, article no. 75, p. 1-35., Registrované v: WOS
  [1.1] ZHANG, Yun - MICHEL, Patrick. Shapes, structures, and evolution of small bodies. In ASTRODYNAMICS. ISSN 2522-0098, 2021, vol. 5, no. 4, p. 293-329. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42064-021-0128-7, Registrované v: WOS
  [1.1] ŠEVEČEK, P. - BROŽ, M. - ČAPEK, D. - ĎURECH, J. The thermal emission from boulders on (25143) Itokawa and general implications for the YORP effect. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2015, vol. 450, no. 2, p. 2104-2115., Registrované v: WOS
  [1.2] EMERY, J. P. - MARZARI, F. - MORBIDELLI, A. - FRENCH, L. M. - GRAV, T. The complex history of trojan asteroids. In ASTEROIDS IV, 2015, p. 203-220., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] GALIAZZO, M. A. - BAZSÓ, Á. - DVORAK, R. The Hungaria asteroids: Close encounters and impacts with terrestrial planets. In MEMORIE DELLA SOCIETA ASTRONOMICA ITALIANA, SUPPLEMENT, 2014, vol. 26, p. 38-46., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] MOTTOLA, S. - DI MARTINO, M. - CARBOGNANI, A. The spin rate distribution of Jupiter Trojans. In MEMORIE DELLA SOCIETA ASTRONOMICA ITALIANA, SUPPLEMENT, 2014, vol. 26, p. 47-52., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] WALSH, K. J. - JACOBSON, S. A. Formation and evolution of binary asteroids. In ASTEROIDS IV, 2015, p. 375-393., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] WANG, Y.-B. - LIU, C.-Z. - FANG, C.-B. - XU, Y. Study on the spin characteristics of the Flora asteroid Family. In CHINESE ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 0275-1062, 2019, vol. 43, no. 3, p. 353-364., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] ĎURECH, J. - CARRY, B. - DELBO, M. - KAASALAINEN, M. - VIIKINKOSKI, M. Asteroid models from multiple data sources. In ASTEROIDS IV, 2015, p. 183-202., Registrované v: SCOPUS
  [3.2] KASUGA, T. - JEWITT, D. Asteroid-meteoroid complexes. In RYABOVA, G. O. - ASHER, D. J. - CAMPBELL-BROWN, M. D., eds. METEOROIDS: SOURCES OF METEORS ON EARTH AND BEYOND. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, p. 187-209. ISBN 978-1-108-42671-8., Registrované v: NASA ADS
 • PRAY, Donald P. - GALÁD, Adrián - HUSÁRIK, Marek - OEY, Julian. Lightcurve analysis of fourteen asteroids. In The Minor Planet Bulletin, 2008, vol. 35, p. 34-36. ISSN 1052-8091. Type: ADEB
  Citations:
  [3.2] CHANG, C.-K. - IP, W.-H. - LIN, H.-W. - CHENG, Y.-C. - NGEOW, C.-C. - YANG, T.-C. - WASZCZAK, A. - KULKARNI, S. R. - LEVITAN, D. - SESAR, B. - LAHER, R. - SURACE, J. - PRINCE, T. A. Asteroid spin-rate study using the intermediate Palomar transient factory. In ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2015, vol. 219, no. 2, article no. 27, p. 1-19., Registrované v: NASA ADS
  [9] HASEGAWA, S. - MIYSAKA, S. - MITO, H. - SARUGAKU, Y. -OZAWA, T. - KURODA, D. - NISHIHARA, S. - HARADA, A. - YOSHIDA, M. - YANAGISAWA, K. - SHIMIZU, Y. - NAGAYAMA, S. - TODA, H. - OKITA, K. - KAWAI, N. - MORI, M. - SEKIGUCHI, T. - ISHIGURO, M. ABE, T. - ABE, M. Lightcurve survey of V-type asteroids in the inner asteroid belt. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN, 2014, vol. 66, no. 3, article no. 54, p. 1-15., Registrované v: NASA ADS
 • PRAY, Donald P. - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - ČERVÁK, Gabriel - GAJDOŠ, Štefan - COLAS, Francois - LECACHEUX, Jean. (7225) Huntress. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2008, no. 1233, p. 1. Názov prebraný z titulnej strany. Nepožaduje sa špeciálny browser. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
 • SVOREŇ, Ján - HUSÁRIK, Marek - AMBRÓZ, Jaroslav. Nový poloautomatický fotometrický ďalekohľad na Skalnatom plese. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2008, č. 29, s. 1-10. (Vega č. 2/7009/27 : Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoroidov a ich materských telies) Type: GII
 • TIRPÁK, Mikuláš - PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek. Observations of comets. In Minor Planet Circulars, 2008, no. 62833. ISSN 0736-6884. Type: GII
 • WARNER, Brian D. - HUSÁRIK, Marek - PRAVEC, Petr. Lightcurve analysis of (21028) 1989 TO. In The Minor Planet Bulletin, 2008, vol. 35, p. 75-76. ISSN 1052-8091. (Vega č. 2/7009/27 : Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoroidov a ich materských telies) Type: ADEB
 • GALÁD, Adrián - KORNOŠ, Leoš - HUSÁRIK, Marek. The very long sidereal period of 1807 Slovakia. In The Minor Planet Bulletin, 2009, vol. 36, p. 149-151. (2009 - NASA ADS). ISSN 1052-8091. (Vega č. 2/0016/09 : Orbitálny vývoj ľubovoľne tvarovaných kometárnych a asteroidálnych prachových častíc. Vega č. 1/0636/09 : Genetické vzťahy medzi prúdmi meteoroidov a objektami NEO. Vega č. 2/7009/27 : Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoroidov a ich materských telies) Type: ADEB
 • HUSÁRIK, Marek - PITTICH, Eduard - SOLOVAYA, Nina - SVOREŇ, Ján. Asteroid 2408 upon the 100th birthday of Igor Stanislavovich Astapovich. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2009, vol. 39, no. 2, p. 78-84. (2008: 0.142 - SJR, Q4 - SJR). (2009 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. (Vega č. 2/7009/27 : Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoroidov a ich materských telies. Vega č. 2/7040/27 : Úloha negravitačných síl v evolúcii dráh asteroidov a komét) Type: ADNB
  Citations:
  [3.2] TERENTJEVA, Alexandra - BOLGOVA, Galina. On the tendency to grouping in the system of minor bodies. In eMETEORNEWS, eZINE [online], 2020, vol. 5, no. 6, p. 366-368. ISSN 2570-4745. Dostupné na: https://www.meteornews.net, Registrované v: NASA ADS
  [3.2] TERENTJEVA, Alexandra - KURENYA, Ilya. From memories of Prof. I. S. Astapovich. In eMETEORNEWS, eZINE [online], 2021, vol. 6, no. 7, p. 513-516. ISSN 2570-4745. Dostupné na: https://www.meteornews.net, Registrované v: NASA ADS
 • OEY, Julian - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - BRINSFIELD, James - CHIORNY, Vasilij - PRAY, Donald P. - BROOKFIELD, Walter - PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek. (3868) Mendoza. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2009, no. 1835, p. 1. (2009 - NASA ADS). Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
 • PORUBČAN, Vladimír - SVOREŇ, Ján - HUSÁRIK, Marek - KAŇUCHOVÁ, Zuzana. Slovakian part of the European fireball network. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2009, vol. 39, no. 2, p. 101-108. (2008: 0.142 - SJR, Q4 - SJR). (2009 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. (Vega č. 2/7009/27 : Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoroidov a ich materských telies. Vega č. 1/0636/09 : Genetické vzťahy medzi prúdmi meteoroidov a objektami NEO) Type: ADNB
  Citations:
  [3.2] ZENDER, J. - RUDAWSKA, R. - KOSCHNY, D. - DROLSHAGEN, G. - NETJES, G.-J. - BOSCH, M. - BIJL, R. - CREVECOEUR, R. - BETTONVIL, F. Meteorite detection with airborne support—a study case. In GYSSENS, M. - RAULT, J.-L., eds. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL METEOR CONFERENCE. Hove: The International Meteor Organization, 2018, p. 145-152. ISBN 978-2-87355-031-8., Registrované v: NASA ADS
 • PRAY, Donald P. - BROOKFIELD, Walter - HORNOCH, Kamil - KUŠNIRÁK, Peter - PRAVEC, Petr - CHIORNY, Vasilij - KRUGLY, Yurij N. - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - MARCHIS, Franck - MACOMBER, Brent - KISLAK, Michelle - VILÁGI, Jozef - GAJDOŠ, Štefan. (6708) Bobbievaile. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2009, no. 1794, p. 1. (2009 - NASA ADS). Názov prebraný z titulnej obrazovky. Nepožaduje sa špeciálny browser Type: GHG
 • SVOREŇ, Ján - HUSÁRIK, Marek - AMBRÓZ, Jaroslav - DRBOHLAV, Jiří - MEDEK, Jaroslav. New semi-automated photometric telescope at the Skalnaté Pleso observatory. In Earth, Moon, and Planets, 2009, vol. 105, p. 361-365. (2008: 1.033 - IF, Q3 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2009 - Current Contents, NASA ADS). ISSN 0167-9295. (Vega č. 2/7009/27 : Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoroidov a ich materských telies) Type: ADCA
 • WARNER, Brian D. - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HARRIS, Alan W. - DURKEE, Russ - STEPHENS, Robert D. - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - MARCHIS, Franck - REISS, Abigail E. - VILÁGI, Jozef - GAJDOŠ, Štefan - KORNOŠ, Leoš - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - VACHIER, Frédéric. (1509) Esclangona. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2009, no. 2020, p. 1. (2009 - NASA ADS). Názov prebraný z titulnej obrazovky. Nepožaduje sa špeciálny browser. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
 • DURKEE, Russ - PRAVEC, Petr - HORNOCH, Kamil - KUŠNIRÁK, Peter - PRAY, Donald P. - CHIORNY, Vasilij - SHEVCHENKO, Valeri - OEY, Julian - GAFTONYUK, Ninel - KRUGLY, Yurij N. - HIGGINS, David - VILÁGI, Jozef - GAJDOŠ, Štefan - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - RIES, Judit G. (15700) 1987 QD. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2010, no. 2540, p. 1. (2010 - NASA ADS). Názov prebraný z titulnej obrazovky. Nepožaduje sa špeciálny browser. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
 • HIGGINS, David - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - POLLOCK, Joseph - OEY, Julian - HUSÁRIK, Marek - ČERVÁK, Gabriel - REICHART, Daniel - IVARSEN, Kevin - HAISLIP, Josh - LA CLUYZE, Aaron. (2121) Sevastopol. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2010, no. 2427, p. 1. (2010 - NASA ADS). Názov prebraný z titulnej obrazovky. Nepožaduje sa špeciálny browser. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
 • HUSÁRIK, Marek. Terestrické planéty. In Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2010, Tatranská Lomnica, 8. - 10. apríl 2010 : zborník prednášok. Zostavili Ján Svoreň, Marek Husárik. - Tatranská Lomnica : Astronomický ústav SAV, 2010, s. 45-58. ISBN 978-80-970059-2-4. (Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2010. LPP-0078-09 : Objavuj vesmír, tvoj domov) Type: BED
 • KORHONEN, Heidi - VIDA, Krisztian - HUSÁRIK, Marek - MAHAJAN, Smriti - SZCZYGIEL, Dorota - OLÁH, Katalin. Photometric and spectroscopic observations of three rapidly rotating late-type stars: EY Dra, V374 Peg, and GSC 02038-00293. In Astronomische Nachrichten, 2010, vol. 331, no. 8, p. 772-780. (2009: 1.186 - IF, Q3 - JCR, 0.731 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2010 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6337. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/asna.201011407 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BICZ, K. - FALEWICZ, R. - PIETRAS, M. - SIARKOWSKI, M. - PRES, P. Starspot modeling and flare analysis on selected main-sequence M-type stars. In ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2022, vol. 935, no. 2, article no. 102, p. 1-21. ISSN 0004-637X. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac7ab3, Registrované v: WOS
  [1.1] DAL, H. A. - SIPAHI, E. - OZDARCAN, O. High-level magnetic activity on a low-mass close binary: GSC 02038-0293. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA, 2012, vol. 29, no. 2, p. 150-160., Registrované v: WOS
  [1.1] DIEZ ALONSO, E. - CABALLERO, J. A. - MONTES, D. - DE COS JUEZ, F. J. - DREIZLER, S. - DUBOIS, F. - JEFFERS, S. V. - LALITHA, S. - NAVES, R. - REINERS, A. - RIBAS, I. - VANAVERBEKE, S. - AMADO, P. J. - BEJAR, V. J. S. - CORTES-CONTRERAS, M. - HERRERO, E. - HIDALGO, D. - KUERSTER, M. - LOGIE, L. - QUIRRENBACH, A. - RAU, S. - SEIFERT, W. - SCHOEFER, P. - TAL-OR, L. CARMENES input catalogue of M dwarfs IV. New rotation periods from photometric time series. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 1432-0746, 2019, vol. 621, article no. A126, p. 1-17., Registrované v: WOS
  [1.1] FUHRMEISTER, B. - CZESLA, S. - SCHMITT, J. H. M. M. - JEFFERS, S. V. - CABALLERO, J. A. - ZECHMEISTER, M. - REINERS, A. - RIBAS, I - AMADO, P. J. - QUIRRENBACH, A. - BEJAR, V. J. S. - GALADI-ENRIQUEZ, D. - GUENTHER, E. W. - KUERSTER, M. - MONTES, D. - SEIFERT, W. The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs Wing asymmetries of H alpha, Na I D, and He I lines. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 1432-0746, 2018, vol. 615, article no. A14, p. 1-25., Registrované v: WOS
  [1.1] HOWARD, Ward S. - LAW, Nicholas M. EvryFlare. iv. Detection of periodicity in flare occurrence from cool stars with TESS. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, 2021, vol. 920, no. 1, article no. 42, p. 1-13. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac142a, Registrované v: WOS
  [1.1] LLAMA, J. - JARDINE, M. M. - WOOD, K. - HALLINAN, G. - MORIN, J. Simulating radio emission from low-mass stars. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, 2018, vol. 854, no. 1, article no.7, p. 1-8., Registrované v: WOS
  [1.1] REINERS, A. - ZECHMEISTER, M. - CABALLERO, J. A. - RIBAS, I - MORALES, J. C. - JEFFERS, S. V. - SCHOEFER, P. - TAL-OR, L. - QUIRRENBACH, A. - AMADO, P. J. - KAMINSKI, A. - SEIFERT, W. - ABRIL, M. - ACEITUNO, J. - ALONSO-FLORIANO, F. J. - AMMLER-VON EIFF, M. - ANTONA, R. - ANGLADA-ESCUDE, G. - ANWAND-HEERWART, H. - ARROYO-TORRES, B. - AZZARO, M. - BAROCH, D. - BARRADO, D. - BAUER, F. F. - BECERRIL, S. - BEJAR, V. J. S. - BENITEZ, D. - BERDINAS, Z. M. - BERGOND, G. - BLUEMCKE, M. - BRINKMOELLER, M. - DEL BURGO, C. - CANO, J. - VAZQUEZ, M. C. CARDENAS - CASAL, E. - CIFUENTES, C. - CLARET, A. - COLOME, J. - CORTES-CONTRERAS, M. - CZESLA, S. - DIEZ-ALONSO, E. - DREIZLER, S. - FEIZ, C. - FERNANDEZ, M. - FERRO, I. M. - FUHRMEISTER, B. - GALADI-ENRIQUEZ, D. - GARCIA-PIQUER, A. - GARCIA VARGAS, M. L. - GESA, L. - GOMEZ GALERA, V - GONZALEZ HERNANDEZ, J. I. - GONZALEZ-PEINADO, R. - GROEZINGER, U. - GROHNERT, S. - GUARDIA, J. - GUENTHER, E. W. - GUIJARRO, A. - DE GUINDOS, E. - GUTIERREZ-SOTO, J. - HAGEN, H. J. - HATZES, A. P. - HAUSCHILDT, P. H. - HEDROSA, R. P. - HELMLING, J. - HENNING, T. - HERMELO, I. - ARABI, R. H. - CASTANO, L. H. - HERNANDO, F. H. - HERRERO, E. - HUBER, A. - HUKE, P. - JOHNSON, E. N. - DE JUAN, E. - KIM, M. - KLEIN, R. - KLUTER, J. - KLUTSCH, A. - KURSTER, M. - LAFARGA, M. - LAMERT, A. - LAMPON, M. - LARA, L. M. - LAUN, W. - LEMKE, U. - LENZEN, R. - LAUNHARDT, R. - DEL FRESNO, M. L. - LOPEZ-GONZALEZ, J. - LOPEZ-PUERTAS, M. - SALAS, J. F. L. - LOPEZ-SANTIAGO, J. - LUQUE, R. - MADINABEITIA, H. M. - MALL, U. - MANCINI, L. - MANDEL, H. - MARFIL, E. - MOLINA, J. A. M. - FERNANDEZ, D. M. - MARTIN, E. L. - MARTIN-RUIZ, S. - MARVIN, C. J. - MATHAR, R. J. - MIRABET, E. - MONTES, D. - MORENO-RAYA, M. E. - MOYA, A. - MUNDT, R. - NAGEL, E. - NARANJO, V. - NORTMANN, L. - NOWAK, G. - OFIR, A. - OREIRO, R. - PALLE, E. - PANDURO, J. - PASCUAL, J. - PASSENGER, V. M. - PAVLOV, A. - PEDRAZ, S. - PEREZ-CALPENA, A. - MEDIALDEA, D. P. - PERGER, M. - PERRYMAN, M. A. C. - PLUTO, M. - RABAZA, O. - RAMON, A. - REBOLO, R. - REDONDO, P. - REFFERT, S. - REINHART, S. - RHODE, P. - RIX, H. W. - RODLER, F. - RODRIGUEZ, E. - RODRIGUEZ-LOPEZ, C. - TRINIDAD, A. R. - ROHLOFF, R. R. - ROSICH, A. - SADEGI, S. - SANCHEZ-BLANCO, E. - CARRASCO, M. A. S. - SANCHEZ-LOPEZ, A. - SANZ-FORCADA, J. - SARKIS, P. - SARMIENTO, L. F. - SCHAFER, S. - SCHMITT, J. H. M. M. - SCHILLER, J. - SCHWEITZER, A. - SOLANO, E. - STAHL, O. - STRACHAN, J. B. P. - STUEMER, J. - SUAREZ, J. C. - TABERNERO, H. M. - TALA, M. - TRIFONOV, T. - TULLOCH, S. M. - ULBRICH, R. G. - VEREDAS, G. - LINARES, J. I. V. - VILARDELL, F. - WAGNER, K. - WINKLER, J. - WOLTHOFF, V. - XU, W. - YAN, F. - OSORIO, M. R. Z. The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs High-resolution optical and near-infrared spectroscopy of 324 survey stars. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 1432-0746, 2018, vol. 612, article no. A49, p. 1-63., Registrované v: WOS
  [1.1] SAVANOV, I. S. - DMITRIENKO, E. S. Activity observed by the Kepler Space Telescope: The M Dwarf LHS 6351 (KIC 2164791). In ASTRONOMY REPORTS, 2012, vol. 56, no. 2, p. 116-123., Registrované v: WOS
 • Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2010, Tatranská Lomnica, 8. - 10. apríl 2010 : zborník prednášok. Zostavili Ján Svoreň, Marek Husárik. Tatranská Lomnica : Astronomický ústav SAV, 2010. 84 s. ISBN 978-80-970059-2-4 (Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2010. LPP-0078-09 : Objavuj vesmír, tvoj domov) Type: FAI
 • WARNER, Brian D. - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - HARRIS, Alan W. - STEPHENS, Robert D. - CASULLI, Silvano - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - DURKEE, Russ - GAJDOŠ, Štefan - GALÁD, Adrián - KORNOŠ, Leoš - HUSÁRIK, Marek - MARCHIS, Franck - REISS, Abigail E. - POLISHOOK, David - ROY, Rene - BEHREND, Raoul - POLLOCK, Joseph - REICHART, Daniel - IVARSEN, Kevin - HAISLIP, Josh - LA CLUYZE, Aaron - PRAY, Donald P. - VACHIER, Frédéric. A trio of Hungaria binary asteroids. In The Minor Planet Bulletin, 2010, vol. 37, p. 70-73. (2010 - NASA ADS). ISSN 1052-8091. (Vega č. 2/7009/27 : Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoroidov a ich materských telies) Type: ADEB
  Citations:
  [3.2] WALSH, K. J. - JACOBSON, J. A. Formation and evolution of binary asteroids. In ASTEROIDS IV, ISBN 978-0-816-53213-1, 2015, p. 375-393., Registrované v: NASA ADS
  [9] JACOBSON, S.A. - SCHEERES, D.J. - MCMAHON, J. Formation of the wide asynchronous binary asteroid population. In ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2014, vol. 780, no. 1, article no. 60, p. 1-21., Registrované v: NASA ADS
 • ANTONINI, Pierre - BEHREND, Raoul - COLAS, Francois - LECACHEUX, Jean - GONCALVES, Rui - STARKEY, Donn - MANZINI, Federico - REDDY, Vishnu - HAMANOWA, Hiroko - HAMANOWA, Hiromi - NAVES, Ramon - HUSÁRIK, Marek - KAŇUCHOVÁ, Zuzana - KRIŠANDOVÁ, Zuzana - PIKLER, Michal - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - POLLOCK, Joseph - DURKEE, Russ - VILÁGI, Jozef - GAJDOŠ, Štefan - GALÁD, Adrián - VEREŠ, Peter - REICHART, Daniel - IVARSEN, Kevin - HAISLIP, Josh - LA CLUYZE, Aaron - MARCHIS, Franck - ENRIQUEZ, J.Emilio - ALLAIN, Mathieu - EMERY, Joshua P. (3951) Zichichi. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2011, no. 2698, p. 1. (2011 - NASA ADS). Názov prebraný z titulnej obrazovky. Nepožaduje sa špeciálny browser. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GHG
 • HUSÁRIK, Marek - SVOREŇ, Ján. Research of a solid part of interplanetary matter in the Centre of Space Research. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2010, vol. 40, no. 3, p. 228-235 /slov. p. 236-241/. (2009: 0.363 - IF, Q4 - JCR, 0.264 - SJR, Q3 - SJR). (2010 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. (Conference - Centre of Space Research: Objectives and Results. ITMS 26220120009 : Centre of Space Research: Space Weather Influences) Type: ADNA
 • HUSÁRIK, Marek. Zrážky asteroidov so Zemou. In Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2011, Tatranská Lomnica, 14. - 16. apríl 2011 : zborník prednášok. Zostavili Ján Svoreň, Marek Husárik. - Tatranská Lomnica : Astronomický ústav SAV, 2011, s. 39-50. ISBN 978-80-970059-3-1. (Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2011. LPP-0078-09 : Objavuj vesmír, tvoj domov) Type: BED
 • HUSÁRIK, Marek. Relatívna fotometria objektu (596) Scheila po náhlom zvýšení jasnosti. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2011, roč. 32, s. 57-62. (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: GII
 • CHIORNY, Vasilij - GALÁD, Adrián - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - GAJDOŠ, Štefan - KORNOŠ, Leoš - VILÁGI, Jozef - HUSÁRIK, Marek - KAŇUCHOVÁ, Zuzana - KRIŠANDOVÁ, Zuzana - HIGGINS, David - PRAY, Donald P. - DURKEE, Russ - DYVIG, Ron - REDDY, Vishnu - OEY, Julian - MARCHIS, Franck - STEPHENS, Robert D. Absolute photometry of small main-belt asteroids in 2007-2009. In Planetary and Space Science, 2011, vol. 59, p. 1482-1489. (2010: 2.344 - IF, Q2 - JCR, 1.362 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2011 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pss.2011.06.005 Type: ADCA
 • SVOREŇ, Ján - PORUBČAN, Vladimír - HUSÁRIK, Marek. Meteorites in Slovakia - summary. In Meteoritics and Planetary Science, 2011, vol. 46, article no. 5128, p. 1. (2010: 2.624 - IF, Q1 - JCR, 1.440 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2011 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1086-9379. (APVV-0516-10 : Výskum slovenských meteoritov) Type: ADCA
 • Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2011, Tatranská Lomnica, 14. - 16. apríl 2011 : zborník prednášok. Zostavili Ján Svoreň, Marek Husárik. Tatranská Lomnica : Astronomický ústav SAV, 2011. 76 s. ISBN 978-80-970059-3-1 (Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2011. LPP-0078-09 : Objavuj vesmír, tvoj domov) Type: FAI
 • SVOREŇ, Ján - HUSÁRIK, Marek - VAŠKOVÁ, Radka. Nová rotačná perióda asteroidu (696) Leonora. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2011, roč. 32, s. 49-56. (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: GII
 • SVOREŇ, Ján - PORUBČAN, Vladimír - HUSÁRIK, Marek - OZDÍN, Daniel. Slovenské meteority. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2011, roč. 32, s. 1-7. (Vega č. 1/0636/09 : Genetické vzťahy medzi prúdmi meteoroidov a objektami NEO. Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme. APVV-0516-10 : Výskum slovenských meteoritov) Type: GII
 • HUSÁRIK, Marek - SVOREŇ, Ján - VAŠKOVÁ, Radka. Period of asteroid 696 Leonora revisited. In The Minor Planet Bulletin, 2012, vol. 39, p. 100-101. (2012 - NASA ADS). ISSN 1052-8091. (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme) Type: ADEB
 • HUSÁRIK, Marek. Astrometry of minor planets made at the Skalnaté Pleso Observatory in the year 2010. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2012, vol. 42, no. 2, p. 95-102. (2011: 0.152 - IF, Q4 - JCR, 0.190 - SJR, Q4 - SJR). (2012 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: ADNA
 • HUSÁRIK, Marek. Astrometry of minor planets made at the Skalnaté Pleso Observatory in the year 2011. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2012, vol. 42, no. 1, p. 5-14. (2011: 0.152 - IF, Q4 - JCR, 0.190 - SJR, Q4 - SJR). (2012 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: ADNA
 • HUSÁRIK, Marek. Relative photometry of the possible main-belt comet (596) Scheila after an outburst. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2012, vol. 42, no. 1, p. 15-21. (2011: 0.152 - IF, Q4 - JCR, 0.190 - SJR, Q4 - SJR). (2012 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: ADNA
  Citations:
  [1.1] BODEWITS, D. - VINCENT, J.B. - KELLEY, M. S. P. Scheila's scar: Direct evidence of impact surface alteration on a primitive asteroid. In ICARUS, 2014, vol. 229, p. 190-195., Registrované v: WOS
  [1.1] CHANDLER, C. O. - CURTIS, A. M. - MOMMERT, M. - SHEPPARD, S. S. - TRUJILLO, C. A. SAFARI: Searching asteroids for activity revealing indicators. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC. ISSN 0004-6280, 2018, vol. 130, no. 993, article no. 114502, p. 1-16., Registrované v: WOS
  [1.1] LI, T. - TIAN, J. - YANG, X. - WU, Y. A method of real-time analysis for stray light uniformity of optical telescope. In PROCEEDINGS OF SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING. ISSN 0277-786X, 2019, vol. 11185, article no. 111850X., Registrované v: WOS
  [1.1] NESLUSAN, L. - BUDAJ, J. Mysterious eclipses in the light curve of KIC8462852: a possible explanation. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 1432-0746, 2017, vol. 600, article no. A86, p. 1-20., Registrované v: WOS
  [1.1] SHEVCHENKO, V. G. - BELSKAYA, I. N. - MUINONEN, K. - PENTTILA, A. - KRUGLY, Y. N. - VELICHKOA, F. P. - CHIORNY, V. G. - SLYUSAREV, I. G. - GAFTONYUK, N. M. - TERESCHENKO, I. A. Asteroid observations at low phase angles. IV. Average parameters for the new H, G(1), G(2) magnitude system. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE, 2016, vol. 123, p. 101-116., Registrované v: WOS
 • HUSÁRIK, Marek. Vznik a vývoj Slnečnej sústavy [Formation and evolution of the Solar System]. In Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2012, Tatranská Lomnica, 26. - 28. apríla, 2012 : zborník prednášok. Zostavili Ján Svoreň, Marek Husárik. - Tatranská Lomnica : Astronomický ústav SAV, 2012, s. 63-72. ISBN 978-80-970059-4-8. (Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2011. LPP-0078-09 : Objavuj vesmír, tvoj domov) Type: BED
 • HUSÁRIK, Marek - VAŠKOVÁ, Radka. Relatívna fotometria asteroidov (2501) Lohja, (3657) Ermolova a (5325) Silver [Relative photometry of asteroids (2501) Lohja, (3657) Ermolova a (5325) Silver]. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2012, č.33, s. 13-24. (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: GII
 • PRAVEC, Petr - SCHEIRICH, Petr - VOKROUHLICKÝ, David - HARRIS, Alan W. - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - PRAY, Donald P. - HIGGINS, David - GALÁD, Adrián - VILÁGI, Jozef - GAJDOŠ, Štefan - KORNOŠ, Leoš - OEY, Julian - HUSÁRIK, Marek - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - DURKEE, Russ - POLLOCK, Joseph - REICHART, Daniel - IVARSEN, Kevin - HAISLIP, Josh - LA CLUYZE, Aaron - KRUGLY, Yurij N. - GAFTONYUK, Ninel - STEPHENS, Robert D. - DYVIG, Ron - REDDY, Vishnu - CHIORNY, Vasilij - VADUVESCU, Ovidiu - LONGA-PEÑA, Penélope - TUDORICA, Alexandru - WARNER, Brian D. - MASI, Gianluca - BRINSFIELD, James - GONCALVES, Rui - KRZEMINSKI, Zbigniew - GERASHCHENKO, Oleg - SHEVCHENKO, Valeri - MOLOTOV, Igor - MARCHIS, Franck. Binary asteroid population. 2. Anisotropic distribution of orbit poles of small, inner main-belt binaries. In Icarus, 2012, vol. 218, p. 125-143. (2011: 3.385 - IF, Q2 - JCR, 2.542 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2012 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2011.11.026 (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BAOYIN, H. - LIU, X. - BEAUVALET, L. Analysis of potential locations of asteroidal moonlets. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2013, vol. 430, no. 4, p. 3483-3488., Registrované v: WOS
  [1.1] CARRY, B. Solar system science with ESA Euclid. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 1432-0746, 2018, vol. 609, article no. A113, p. 1-15., Registrované v: WOS
  [1.1] CHRENKO, O. - BROZ, M. - NESVORNY, D. Binary planet formation by gas-assisted encounters of planetary embryos. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, 2018, vol. 868, no. 2, article no. 145, p. 1-14., Registrované v: WOS
  [1.1] COMPERE, A. - LEMAITRE, A. The two-body interaction potential in the STF tensor formalism: an application to binary asteroids. In CELESTIAL MECHANICS AND DYNAMICAL ASTRONOMY, 2014, vol. 119, no. 3-4, p. 313-330., Registrované v: WOS
  [1.1] FROUARD, J. - COMPERE, A. Instability zones for satellites of asteroids: The example of the (87) Sylvia system. In ICARUS, 2012, vol. 220, no. 1, p. 149-161., Registrované v: WOS
  [1.1] IPATOV, S. I. Formation of trans-Neptunian satellite systems at the stage of condensations. In SOLAR SYSTEM RESEARCH. ISSN 0038-0946, 2017, vol. 51, no. 4, p. 294-314., Registrované v: WOS
  [1.1] JACOBSON, S. A. - MARZARI, F. - ROSSI, A. - SCHEERES, D. J. Matching asteroid population characteristics with a model constructed from the YORP-induced rotational fission hypothesis. In ICARUS, 2016, vol. 277, p. 381-394., Registrované v: WOS
  [1.1] JACOBSON, S.A. - SCHEERES, D.J. - MCMAHON, J. Formation of the wide asynchronous binary asteroid population. In ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2014, vol. 780, no. 1, article no. 60, p. 1-21., Registrované v: WOS
  [1.1] LIANG, Y. - XU, M. - XU, S. High-order solutions of motion near triangular libration points for arbitrary value of mu. In NONLINEAR DYNAMICS. ISSN 0924-090X, 2018, vol. 93, no. 2, p. 909-932., Registrované v: WOS
  [1.1] MANGOLD, N. - KITE, E. S. - KLEINHANS, M. G. - NEWSOM, H. - ANSAN, V. - HAUBER, E. - KRAAL, E. - QUANTIN, C. - TANAKA, K. The origin and timing of fluvial activity at Eberswalde crater, Mars. In ICARUS, 2012, vol. 220, no. 2, p. 530-551., Registrované v: WOS
  [1.1] VAVILOV, Dmitrii E. - CARRY, Benoit - LAGAIN, Anthony - GUIMPIER, Anthony - CONWAY, Susan - DEVILLEPOIX, Hadrien - BOULEY, Sylvain. Evidence for widely-separated binary asteroids recorded by craters on Mars. In ICARUS, 2022, vol. 383, article no. 115045, p. 1-13. ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115045, Registrované v: WOS
  [1.1] WANG HAI-SHUO - HOU XI-YU. Forced hovering orbit above the primary in the binary asteroid system. In CELESTIAL MECHANICS AND DYNAMICAL ASTRONOMY, 2022, vol. 134, no. 6, article no. 50, p. 1-27. ISSN 0923-2958. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10569-022-10098-0, Registrované v: WOS
  [1.2] IPATOV, S.I. Angular momenta of collided rarefied preplanetesimals. In FORMATION, DETECTION, AND CHARACTERIZATION OF EXTRASOLAR HABITABLE PLANETS, PROCEEDINGS OF THE IAU SYMPOSIUM, 2014, vol. 293, p. 285-288., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] STATLER, T. S. Obliquities of "top-shaped" asteroids may not imply reshaping by YORP spin-up. In ICARUS, 2015, vol. 248, p. 313-317., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] WALSH, Kevin J. - JACOBSON, Seth A. Formation and evolution of binary asteroids. In ASTEROIDS IV, 2015, p. 375-393., Registrované v: SCOPUS
 • Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2012, Tatranská Lomnica, 26. - 28. apríla, 2012 : zborník prednášok [Nationwide astronomical seminar for teachers - 2012, Tatranská Lomnica, 26 - 28 April 2012, proceedings]. Zostavili Ján Svoreň, Marek Husárik. Tatranská Lomnica : Astronomický ústav SAV, 2012. 75 s. ISBN 978-80-970059-4-8 (Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2011. LPP-0078-09 : Objavuj vesmír, tvoj domov) Type: FAI
 • WARNER, Brian D. - HARRIS, Alan W. - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - STEPHENS, Robert D. - PRAY, Donald P. - HUSÁRIK, Marek - POLLOCK, Joseph - REICHART, Daniel - IVARSEN, Kevin - NYSEWANDER, Melissa C. - LA CLUYZE, Aaron. Lightcurve for 7758: A possible binary? In The Minor Planet Bulletin, 2012, vol. 39, p. 232-233. (2012 - NASA ADS). ISSN 1052-8091. (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme) Type: ADEB
 • BARKA, Ivan - BETÁK, Juraj - BUCHA, Tomáš - CEBECAUER, Tomáš - FERANEC, Ján - HAGUE IGONDOVÁ, Miroslava - HEFTY, Ján - HERDA, Pavol - HLAVÁČ, T. - HUSÁRIK, Marek - JANÁK, Juraj - KAŇÁK, Ján - KUDELA, Karel - MIŠKOVÁ, Monika - NOVÁČEK, Jozef - NOVÁKOVÁ, Martina - SVIČEK, Michal - SVOREŇ, Ján - ŠÚRI, Marcel - TAKÁČ, Jozef. Meniace sa Slovensko očami satelitov [elektronický zdroj]. Editor Ján Feranec. Bratislava : Veda, 2012. DVD + 72 s. textová časť. Názov z DVD. Požaduje sa Adobe Flash Player. ISBN 978-80-224-1285-8 Type: GII
  Citations:
  [1.1] ZONCOVA, M. - DUBCOVA, A. Using an "INTERSECT" tool in ARCGIS for analysis of changes in the secondary landscape structure of Podhajska municipality. In MENDELNET 2015. 2015, p. 330-335., Registrované v: WOS
  [1.1] ŽONCOVÁ, M., DUBCOVÁ, A., KRAMÁREKOVÁ, H. Identification of changes in the microregion Termal on aerial photos. In Central Europe Area in View of Current Geography : proceedings of 23rd Central European conference. Brno : Masaryk University, 2016, s. 23-30. ISBN 978-80-210-8314-1., Registrované v: WOS
  [1.2] ŽONCOVÁ, Michaela. Evaluation of the diversification of rural landscape in Slovakia after 1989 with a focus on the built-up area of municipalities: A case study of Podhájska municipality. In Hungarian Geographical Bulletin. ISSN 20645031, 2018, vol. 67, no. 2, p. 143-158, Registrované v: SCOPUS
  [4] HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. Geoinformatika. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. 192 s. ISBN 978-80-8152-178-2
  [6] KOPECKÁ, Monika. Satelity zamerané na Slovensko. In Učiteľské noviny : dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní, 2013, roč. LX, č. 25, s. 24. ISSN 0139-5769.
  [6] KOSTÚRIKOVÁ, A. Meniace sa Slovensko očami satelitov. Interaktívna DVD publikácia. In Enviromagazín, 2013, roč. 18, č. 5, s. 24-25.
  [6] VOŽENÍLEK, V. Literární rubrika : Feranec, J. (ed.) Meniace sa Slovensko očami satelitov. In Geodetický a kartografický obzor, 2014, roč. 60/102, č. 4, s. 94-95.
 • BOROVIČKA, Jiří - TÓTH, Juraj - IGAZ, Antal - SPURNÝ, Pavel - KALENDA, Pavel - HALODA, Jakub - SVOREŇ, Ján - KORNOŠ, Leoš - SILBER, Elizabeth - BROWN, Peter - HUSÁRIK, Marek. The Košice meteorite fall: Atmospheric trajectory, fragmentation, and orbit. In Meteoritics and Planetary Science, 2013, vol. 48, no. 10, p. 1757-1779. (2012: 2.800 - IF, Q1 - JCR, 1.252 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1086-9379. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/maps.12078 (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme. Vega č. 1/0636/09 : Genetické vzťahy medzi prúdmi meteoroidov a objektami NEO) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] ALEXEEV, V. A. - LAUBENSTEIN, M. - POVINEC, P. P. - USTINOVA, G. K. Cosmogenic radionuclides in meteorites and solar modulation of galactic cosmic rays In the internal heliosphere. In SOLAR SYSTEM RESEARCH. ISSN 0038-0946, 2019, vol. 53, no. 2, p. 98-115., Registrované v: WOS
  [1.1] ALEXEEV, V. A. - LAUBENSTEIN, M. - POVINEC, P. P. - USTINOVA, G. K. Variations of cosmogenic radionuclide production rates along the meteorite orbits. In ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2015, vol. 56, no. 4, p. 766-771., Registrované v: WOS
  [1.1] BRYKINA, I. G. - BRAGIN, M. D. On models of meteoroid disruption into the cloud of fragments. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2020, vol. 187, article no. 104942, p. 1-8., Registrované v: WOS
  [1.1] BRYKINA, I. G. - EGOROVA, L. A. Modeling the motion, ablation, and energy deposition of a meteoroid in the atmosphere taking into account the curvilinearity of the trajectory. In FLUID DYNAMICS, 2023, vol. 58, no. 4, p. 701-711. ISSN 0015-4628. Dostupné na: https://doi.org/10.1134/S0015462823600979, Registrované v: WOS
  [1.1] BRYKINA, I. G. - EGOROVA, L. A. On the power law for describing the mass distribution of fragments of a disrupted cosmic body. In SOLAR SYSTEM RESEARCH, 2022, vol. 56, no. 5, p. 338-350. ISSN 0038-0946. Dostupné na: https://doi.org/10.1134/S0038094622040037, Registrované v: WOS
  [1.1] BRYKINA, I. G. Large meteoroid fragmentation: Modeling the interaction of the Chelyabinsk meteoroid with the atmosphere. In SOLAR SYSTEM RESEARCH. ISSN 0038-0946, 2018, vol. 52, no. 5, p. 426-434., Registrované v: WOS
  [1.1] BRYKINA, Irina G. - EGOROVA, Lidia A. On the mass distribution of fragments of an asteroid disrupted in the Earth's atmosphere. In ADVANCES IN ASTRONOMY. ISSN 1687-7969, 2021, vol. 2021, article no. 9914717 , p. 1-13. Dostupné na: https://doi.org/10.1155/2021/9914717, Registrované v: WOS
  [1.1] COLAS, F. - ZANDA, B. - BOULEY, S. - JEANNE, S. - MALGOYRE, A. - BIRLAN, M. - BLANPAIN, C. - GATTACCECA, J. - JORDA, L. - LECUBIN, J. - MARMO, C. - RAULT, J. L. - VAUBAILLON, J. - VERNAZZA, P. - YOHIA, C. - GARDIOL, D. - NEDELCU, A. - POPPE, B. - ROWE, J. - FORCIER, M. - KOSCHNY, D. - TRIGO-RODRIGUEZ, J. M. - LAMY, H. - BEHREND, R. - FERRIERE, L. - BARGHINI, D. - BUZZONI, A. - CARBOGNANI, A. - DI CARLO, M. - DI MARTINO, M. - KNAPIC, C. - LONDERO, E. - PRATESI, G. - RASETTI, S. - RIVA, W. - STIRPE, G. M. - VALSECCHI, G. B. - VOLPICELLI, C. A. - ZORBA, S. - COWARD, D. - DROLSHAGEN, E. - DROLSHAGEN, G. - HERNANDEZ, O. - JEHIN, E. - JOBIN, M. - KING, A. - NITSCHELM, C. - OTT, T. - SANCHEZ-LAVEGA, A. - TONI, A. - ABRAHAM, P. - AFFATICATI, F. - ALBANI, M. - ANDREIS, A. - ANDRIEU, T. - ANGHEL, S. - ANTALUCA, E. - ANTIER, K. - APPERE, T. - ARMAND, A. - ASCIONE, G. - AUDUREAU, Y. - AUXEPAULES, G. - AVOSCAN, T. - BABA AISSA, D. - BACCI, P. - BADESCU, O. - BALDINI, R. - BALDO, R. - BALESTRERO, A. - BARATOUX, D. - BARBOTIN, E. - BARDY, M. - BASSO, S. - BAUTISTA, O. - BAYLE, L. D. - BECK, P. - BELLITTO, R. - BELLUSO, R. - BENNA, C. - BENAMMI, M. - BENETEAU, E. - BENKHALDOUN, Z. - BERGAMINI, P. - BERNARDI, F. - BERTAINA, M. E. - BESSIN, P. - BETTI, L. - BETTONVIL, F. - BIHEL, D. - BIRNBAUM, C. - BLAGOI, O. - BLOURI, E. - BOACA, I. - BOATA, R. - BOBIET, B. - BONINO, R. - BOROS, K. - BOUCHET, E. - BORGEOT, V. - BOUCHEZ, E. - BOUST, D. - BOUDON, V. - BOUMAN, T. - BOURGET, P. - BRANDENBURG, S. - BRAMOND, P. - BRAUN, E. - BUSSI, A. - CACAULT, P. - CAILLIER, B. - CALEGARO, A. - CAMARGO, J. - CAMINADE, S. - CAMPANA, A. P. C. - CAMPBELL-BURNS, P. - CANAL-DOMINGO, R. - CARELL, O. - CARREAU, S. - CASCONE, E. - CATTANEO, C. - CAUHAPE, P. - CAVIER, P. - CELESTIN, S. - CELLINO, A. - CHAMPENOIS, M. - CHENNAOUI AOUDJEHANE, H. - CHEVRIER, S. - CHOLVY, P. - CHOMIER, L. - CHRISTOU, A. - CRICCHIO, D. - COADOU, P. - COCAIGN, J. Y. - COCHARD, F. - COINTIN, S. - COLOMBI, E. - COLQUE SAAVEDRA, J. P. - CORP, L. - COSTA, M. - COSTARD, F. - COTTIER, M. - COURNOYER, P. - COUSTAL, E. - CREMONESE, G. - CRISTEA, O. - CUZON, J. C. - D'AGOSTINO, G. - DAIFFALLAH, K. - DANESCU, C. - DARDON, A. - DASSE, T. - DAVADAN, C. - DEBS, V. - DEFAIX, J. P. - DELEFLIE, F. - D'ELIA, M. - DE LUCA, P. - DE MARIA, P. - DEVERCHERE, P. - DEVILLEPOIX, H. - DIAS, A. - DI DATO, A. - DI LUCA, R. - DOMINICI, F. M. - DROUARD, A. - DUMONT, J. L. - DUPOUY, P. - DUVIGNAC, L. - EGAL, A. - ERASMUS, N. - ESSEIVA, N. - EBEL, A. - EISENGARTEN, B. - FEDERICI, F. - FERAL, S. - FERRANT, G. - FERREOL, E. - FINITZER, P. - FOUCAULT, A. - FRANCOIS, P. - FRINCU, M. - FROGER, J. L. - GABORIT, F. - GAGLIARDUCCI, V. - GALARD, J. - GARDAVOT, A. - GARMIER, M. - GARNUNG, M. - GAUTIER, B. - GENDRE, B. - GERARD, D. - GERARDI, A. - GODET, J. P. - GRANDCHAMPS, A. - GROUIEZ, B. - GROULT, S. - GUIDETTI, D. - GIULI, G. - HELLO, Y. - HENRY, X. - HERBRETEAU, G. - HERPIN, M. - HEWINS, P. - HILLAIRET, J. J. - HORAK, J. - HUESO, R. - HUET, E. - HUET, S. - HYAUME, F. - INTERRANTE, G. - ISSELIN, Y. - JEANGEORGES, Y. - JANEUX, P. - JEANNERET, P. - JOBSE, K. - JOUIN, S. - JOUVARD, J. M. - JOY, K. - JULIEN, J. F. - KACEREK, R. - KAIRE, M. - KEMPF, M. - KOSCHNY, D. - KRIER, C. - KWON, M. K. - LACASSAGNE, L. - LACHAT, D. - LAGAIN, A. - LAISNE, E. - LANCHARES, V. - LASKAR, J. - LAZZARIN, M. - LEBLANC, M. - LEBRETON, J. P. - LECOMTE, J. - LE DU, P. - LELONG, F. - LERA, S. - LEONI, J. F. - LE-PICHON, A. - LE-POUPON, P. - LEROY, A. - LETO, G. - LEVANSUU, A. - LEWIN, E. - LIENARD, A. - LICCHELLI, D. - LOCATELLI, H. - LOEHLE, S. - LOIZEAU, D. - LUCIANI, L. - MAIGNAN, M. - MANCA, F. - MANCUSO, S. - MANDON, E. - MANGOLD, N. - MANNUCCI, F. - MAQUET, L. - MARANT, D. - MARCHAL, Y. - MARIN, J. L. - MARTIN-BRISSET, J. C. - MARTIN, D. - MATHIEU, D. - MAURY, A. - MESPOULET, N. - MEYER, F. - MEYER, J. Y. - MEZA, E. - MOGGI CECCHI, V. - MOIROUD, J. J. - MILLAN, M. - MONTESARCHIO, M. - MISIANO, A. - MOLINARI, E. - MOLAU, S. - MONARI, J. - MONFLIER, B. - MONKOS, A. - MONTEMAGGI, M. - MONTI, G. - MOREAU, R. - MORIN, J. - MOURGUES, R. - MOUSIS, O. - NABLANC, C. - NASTASI, A. - NIACSU, L. - NOTEZ, P. - ORY, M. - PACE, E. - PAGANELLI, M. A. - PAGOLA, A. - PAJUELO, M. - PALACIAN, J. F. - PALLIER, G. - PARASCHIV, P. - PARDINI, R. - PAVONE, M. - PAVY, G. - PAYEN, G. - PEGORARO, A. - PENA-ASENSIO, E. - PEREZ, L. - PEREZ-HOYOS, S. - PERLERIN, V. - PEYROT, A. - PETH, F. - PIC, V. - PIETRONAVE, S. - PILGER, C. - PIQUEL, M. - PISANU, T. - POPPE, M. - PORTOIS, L. - PREZEAU, J. F. - PUGNO, N. - QUANTIN, C. - QUITTE, G. - RAMBAUX, N. - RAVIER, E. - REPETTI, U. - RIBAS, S. - RICHARD, C. - RICHARD, D. - RIGONI, M. - RIVET, J. P. - RIZZI, N. - ROCHAIN, S. - ROJAS, J. F. - ROMEO, M. - ROTARU, M. - ROTGER, M. - ROUGIER, P. - ROUSSELOT, P. - ROUSSET, J. - ROUSSEU, D. - RUBIERA, O. - RUDAWSKA, R. - RUDELLE, J. - RUGUET, J. P. - RUSSO, P. - SALES, S. - SAUZEREAU, O. - SALVATI, F. - SCHIEFFER, M. - SCHREINER, D. - SCRIBANO, Y. - SELVESTREL, D. - SERRA, R. - SHENGOLD, L. - SHUTTLEWORTH, A. - SMAREGLIA, R. - SOHY, S. - SOLDI, M. - STANGA, R. - STEINHAUSSER, A. - STRAFELLA, F. - SYLLA MBAYE, S. - SMEDLEY, A. R. D. - TAGGER, M. - TANGA, P. - TARICCO, C. - TENG, J. P. - TERCU, J. O. - THIZY, O. - THOMAS, J. P. - TOMBELLI, M. - TRANGOSI, R. - TREGON, B. - TRIVERO, P. - TUKKERS, A. - TURCU, V. - UMBRIACO, G. - UNDA-SANZANA, E. - VAIRETTI, R. - VALENZUELA, M. - VALENTE, G. - VARENNES, G. - VAUCLAIR, S. - VERGNE, J. - VERLINDEN, M. - VIDAL-ALAIZ, M. - VIEIRA-MARTINS, R. - VIEL, A. - VINTDEVARA, D. C. - VINOGRADOFF, V. - VOLPINI, P. - WENDLING, M. - WILHELM, P. - WOHLGEMUTH, K. - YANGUAS, P. - ZAGARELLA, R. - ZOLLO, A. FRIPON: a worldwide network to track incoming meteoroids. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, 2020, vol. 644, article no. A53, p. 1-23., Registrované v: WOS
  [1.1] DELLAGLIO, M. - DE GIACOMO, A. - GAUDIUSO, R. - DE PASCALE, O. - LONGO, S. Laser induced breakdown spectroscopy of meteorites as a probe of the early solar system. In SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY, 2014, vol. 101, p. 68-75., Registrované v: WOS
  [1.1] DEVILLEPOIX, H. A. R. - BLAND, P. A. - SANSOM, E. K. - TOWNER, M. C. - CUPAK, M. - HOWIE, R. M. - HARTIG, B. A. D. - JANSEN-STURGEON, T. - COX, M. A. Observation of metre-scale impactors by the Desert Fireball Network. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2019, vol. 483, no. 4, p. 5166-5178., Registrované v: WOS
  [1.1] DMITRIEV, V. - LUPOVKA, V. - GRITSEVICH, M. Orbit determination based on meteor observations using numerical integration of equations of motion. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE, 2015, vol. 117, p. 223-235., Registrované v: WOS
  [1.1] DROUARD, A. - VERNAZZA, P. - LOEHLE, S. - GATTACCECA, J. - VAUBAILLON, J. - ZANDA, B. - BIRLAN, M. - BOULEY, S. - COLAS, F. - EBERHART, M. - HERMANN, T. - JORDA, L. - MARMO, C. - MEINDL, A. - OEFELE, R. - ZAMKOTSIAN, F. - ZANDER, F. Probing the use of spectroscopy to determine the meteoritic analogues of meteors. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 1432-0746, 2018, vol. 613, article no. A54, p. 1-16., Registrované v: WOS
  [1.1] GARDIOL, D. - BARGHINI, D. - BUZZONI, A. - CARBOGNANI, A. - DI CARLO, M. - DI MARTINO, M. - KNAPIC, C. - LONDERO, E. - PRATESI, G. - RASETTI, S. - RIVA, W. - SALERNO, R. - STIRPE, G. M. - VALSECCHI, G. B. - VOLPICELLI, C. A. - ZORBA, S. - COLAS, F. - ZANDA, B. - BOULEY, S. - JEANNE, S. - MALGOYRE, A. - BIRLAN, M. - BLANPAIN, C. - GATTACCECA, J. - LECUBIN, J. - MARMO, C. - RAULT, J. L. - VAUBAILLON, J. - VERNAZZA, P. - AFFATICATI, F. - ALBANI, M. - ANDREIS, A. - ASCIONE, G. - AVOSCAN, T. - BACCI, P. - BALDINI, R. - BALESTRERO, A. - BASSO, S. - BELLITTO, R. - BELLUSO, M. - BENNA, C. - BERNARDI, F. - BERTAINA, M. E. - BETTI, L. - BONINO, R. - BOROS, K. - BUSSI, A. - CARLI, C. - CARRIERO, T. - CASCONE, E. - CATTANEO, C. - CELLINO, A. - COLOMBETTI, P. - COLOMBI, E. - COSTA, M. - CREMONESE, G. - CRICCHIO, D. - D'AGOSTINO, G. - D'ELIA, M. - DE MAIO, M. - DEMARIA, P. - DI DATO, A. - DI LUCA, R. - FEDERICI, F. - GAGLIARDUCCI, V - GERARDI, A. - GIULI, G. - GUIDETTI, D. - INTERRANTE, G. - LAZZARIN, M. - LERA, S. - LETO, G. - LICCHELLI, D. - LIPPOLIS, F. - MANCA, F. - MANCUSO, S. - MANNUCCI, F. - MASI, R. - MASIERO, S. - MEUCCI, S. - MISIANO, A. - CECCHI, V. Moggi - MOLINARI, E. - MONARI, J. - MONTEMAGGI, M. - MONTESARCHIO, M. - MONTI, G. - MORINI, P. - NASTASI, A. - PACE, E. - PARDINI, R. - PAVONE, M. - PEGORARO, A. - PIETRONAVE, S. - PISANU, T. - PUGNO, N. - REPETTI, U. - RIGONI, M. - RIZZI, N. - ROMENI, C. - ROMEO, M. - RUBINETTI, S. - RUSSO, P. - SALVATI, F. - SELVESTREL, D. - SERRA, R. - SIMONCELLI, C. - SMAREGLIA, R. - SOLDI, M. - STANGA, R. - STRAFELLA, F. - SUVIERI, M. - TARICCO, C. - SAVA, G. Tigani - TOMBELLI, M. - TRIVERO, P. - UMBRIACO, G. - VAIRETTI, R. - VALENTE, G. - VOLPINI, P. - ZAGARELLA, R. - ZOLLO, A. Cavezzo, the first Italian meteorite recovered by the PRISMA fireball network. Orbit, trajectory, and strewn-field. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2021, vol. 501, no. 1, p. 1215-1227. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/staa3646, Registrované v: WOS
  [1.1] GENG, S. - ZHOU, B. - LI, M. Near-Earth object 2022 EB5: From atmospheric entry to physical properties and orbit. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2023, vol. 670, article no. A27, p. 1-11. ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244084, Registrované v: WOS
  [1.1] GRITSEVICH, M. - DMITRIEV, V. - VINNIKOV, V. - KUZNETSOVA, D. - LUPOVKA, V. - PELTONIEMI, J. - MONKOLA, S. - BROWER, J. - PUPYREV, Y. Constraining the pre-atmospheric parameters of large meteoroids: Kosice, a case study. In TRIGO-RODRIGUEZ, J. M. - GRITSEVICH, M. - PALME, H., eds. ASSESSMENT AND MITIGATION OF ASTEROID IMPACT HAZARDS, Berlin, Springer, 2017, vol. 46, p. 153-183. ISBN 978-3-319-46179-3, Registrované v: WOS
  [1.1] HORŇÁČKOVÁ, M. - PLAVČAN, J. - RAKOVSKÝ, J. - PORUBČAN, V. - OZDÍN, D. - VEIS, P. Calibration-free laser induced breakdown spectroscopy as an alternative method for found meteorite fragments analysis. In EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, 2014, vol. 66, no. 1, article no. 10702, p. 1-10., Registrované v: WOS
  [1.1] HOWIE, R. M. - PAXMAN, J. - BLAND, P. A. - TOWNER, M. C. - CUPAK, M. - SANSOM, E. K. - DEVILLEPOIX, H. A. R. How to build a continental scale fireball camera network. In EXPERIMENTAL ASTRONOMY. ISSN 0922-6435, 2017, vol. 43, no. 3, p. 237-266., Registrované v: WOS
  [1.1] JENNISKENS, P. Recent documented meteorite falls, a review of meteorite - asteroid links. In THE METEOROIDS 2013, PROCEEDINGS OF THE ASTRONOMICAL CONFERENCE POZNAN, 2014, p. 57-68., Registrované v: WOS
  [1.1] KAIZER, J. - KUCERA, J. - KAMENIK, J. - PORUBCAN, V. - POVINEC, P. P. Determination of elemental content in the Rumanova, Uhrovec, Vel'ke Borove, Kosice and Chelyabinsk chondrites by instrumental neutron activation analysis. In JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN 0236-5731, 2017, vol. 311, no. 3, p. 2085-2096., Registrované v: WOS
  [1.1] KANUCHOVA, Z. - BRUNETTO, R. - FULVIO, D. - STRAZZULLA, G. Near-ultraviolet bluing after space weathering of silicates and meteorites. In ICARUS, 2015, vol. 258, p. 289-296., Registrované v: WOS
  [1.1] KING, Ashley J. - DALY, Luke - ROWE, James - JOY, Katherine H. - GREENWOOD, Richard C. - DEVILLEPOIX, Hadrien A.R. - SUTTLE, Martin D. - CHAN, Queenie H.S. - RUSSELL, Sara S. - BATES, Helena C. - BRYSON, James F.J. - CLAY, Patricia L. - VIDA, Denis - LEE, Martin R. - O’BRIEN, Áine - HALLIS, Lydia J. - STEPHEN, Natasha R. - TARTCSE, Romain - SANSOM, Eleanor K. - TOWNER, Martin C. - CUPAK, Martin - SHOBER, Patrick M. - BLAND, Phil A. - FINDLAY, Ross - FRANCHI, Ian A. - VERCHOVSKY, Alexander B. - ABERNETHY, Feargus A.J. - GRADY, Monica M. - FLOYD, Cameron J. - VAN GINNEKEN, Matthias - BRIDGES, John - HICKS, Leon J. - JONES, Rhian H. - MITCHELL, Jennifer T. - GENGE, Matthew J. - JENKINS, Laura - MARTIN, Pierre Etienne - SEPHTON, Mark A. - WATSON, Jonathan S. - SALGE, Tobias - SHIRLEY, Katherine A. - CURTIS, Rowan J. - WARREN, Tristram J. - BOWLES, Neil E. - STUART, Finlay M. - NICOLA, Luigia Di - GYÖRE, Domokos - BOYCE, Adrian J. - SHAW, Kathryn M.M. - ELLIOTT, Tim - STEELE, Robert C.J. - POVINEC, Pavel - LAUBENSTEIN, Matthias - SANDERSON, David - CRESSWELL, Alan - JULL, Anthony J.T. - SÝKORA, Ivan - SRIDHAR, Sanjana - HARRISON, Richard J. - WILLCOCKS, Francesca M. - HARRISON, Catherine S. - HALLATT, Daniel - WOZNIAKIEWICZ, Penny J. - BURCHELL, Mark J. - ALESBROOK, Luke S. - DIGNAM, Aishling - ALMEIDA, Natasha V. - SMITH, Caroline L. - CLARK, Brett - HUMPHREYS-WILLIAMS, Emma R. - SCHOFIELD, Paul F. - CORNWELL, Luke T. - SPATHIS, Vassilia - MORGAN, Geraint H. - PERKINS, Mark J. - KACEREK, Richard - CAMPBELL-BURNS, Peter - COLAS, Francois - ZANDA, Brigitte - VERNAZZA, Pierre - BOULEY, Sylvain - JEANNE, Simon - HANKEY, Mike - COLLINS, Gareth S. - YOUNG, John S. - SHAW, Clive - HORAK, Jana - JONES, Dave - JAMES, Nick - BOSLEY, Steve - SHUTTLEWORTH, Alan - DICKINSON, Paul - MCMULLAN, Ian - ROBSON, Derek - SMEDLEY, Andrew R.D. - STANLEY, Ben - BASSOM, Richard - MCINTYRE, Mark - SUTTLE, Adam A. - FLEET, Richard - BASTIAENS, Luc - IHASZ, Míra B. - MCMULLAN, Sarah - BOAZMAN, Sarah J. - DICKENSON, Zach I. - GRINDROD, Peter M. - PICKERSGILL, Annemarie E. - WEIR, Colin J. - SUTTLE, Fiona M. - FARRELLY, Sarah - SPENCER, Ieun - NAQVI, Sheeraz - MAYNE, Ben - SKILTON, Dan - KIRK, Dan - MOUNSEY, Ann - MOUNSEY, Sally E. - MOUNSEY, Sarah - GODFREY, Pamela - BOND, Lachlan - BOND, Victoria - WILCOCK, Cathryn - WILCOCK, Hannah - WILCOCK, Rob. The Winchcombe meteorite, a unique and pristine witness from the outer solar system. In SCIENCE ADVANCES, 2022, vol. 8, no. 46, article no. eabq3925, p. 1-17. ISSN 2375-2548. Dostupné na: https://doi.org/10.1126/sciadv.abq3925, Registrované v: WOS
  [1.1] LUKASHENKO, V. T. - MAKSIMOV, F. A. On the separation of two meteoroid fragments of different shapes. In JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES. APPLIED MATHEMATICS, COMPUTATIONAL SCIENCE AND MECHANICS: CURRENT PROBLEMS. ISSN 1742-6588, 2020, vol. 1479, article no. 012132, p. 1-10., Registrované v: WOS
  [1.1] MEIER, M.M.M. - WIELER, R. No evidence for a decrease of nuclear decay rates with increasing heliocentric distance based on radiochronology of meteorites. In ASTROPARTICLE PHYSICS, 2014, vol. 55, p. 63-75., Registrované v: WOS
  [1.1] MOILANEN, J. - GRITSEVICH, M. From atmospheric entry to termination or a strewn field: Modelling fireball events as a suite of individual trajectories. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE. ISSN 1086-9379, 2021, vol. 56, article no. 2609 , p. 1., Registrované v: WOS
  [1.1] MOILANEN, Jarmo - GRITSEVICH, Maria - LYYTINEN, Esko. Determination of strewn fields for meteorite falls. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2021, vol. 503, no. 3, p. 3337-3350. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stab586, Registrované v: WOS
  [1.1] NAROENKOV, S. A. - GLAZACHEV, D. O. - KARTASHOVA, A. P. - POPOVA, O. P. - TURUNTAEV, I. S. The impact effect callculator of celestial body impacts to the Earth: The constructor of hazardous orbits. In SOLAR SYSTEM RESEARCH. ISSN 0038-0946, 2018, vol. 52, no. 6, p. 534-546., Registrované v: WOS
  [1.1] OLECH, A. - ZOLADEK, P. - WISNIEWSKI, M. - RUDAWSKA, R. - LASKOWSKI, J. - POLAKOWSKI, K. - MACIEJEWSKI, M. - KRZYZANOWSKI, T. - FAJFER, T. - TYMINSKI, Z. PF131010 Ciechanow fireball: the body possibly related to near earth asteroids 2010 TB54 and 2010 SX11. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2015, vol. 454, no. 3, p. 2965-2971., Registrované v: WOS
  [1.1] PALOTAI, C. - SANKAR, R. - FREE, D. L. - HOWELL, J. A. - BOTELLA, E. - BATCHELDOR, D. Analysis of the 2016 June 2 bolide event over Arizona. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2019, vol. 487, no. 2, p. 2307-2318., Registrované v: WOS
  [1.1] POVINEC, P.P. - MASARIK, J. - SYKORA, I. - KOVACIK, A. - BENO, J. - MEIER, M.M.M. - WIELER, R. - LAUBENSTEIN, M. - PORUBCAN, V. Cosmogenic nuclides in the Kosice meteorite: Experimental investigations and Monte Carlo simulations. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE, 2015, vol. 50, no. 5, p. 880-892., Registrované v: WOS
  [1.1] REGISTER, P. J. - AFTOSMIS, M. J. - STERN, E. C. - BROCK, J. M. - SELTNER, P. M. - WILLEMS, S. - GUELHAN, A. - MATHIAS, D. L. Interactions between asteroid fragments during atmospheric entry. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2020, vol. 337, article no. 113468, p. 1-20., Registrované v: WOS
  [1.1] RIGHTER, Kevin - SCHUTT, John - LUNNING, Nicole - HARVEY, Ralph - KARNER, James. Identification and pairing reassessment of unequilibrated ordinary chondrites from four Antarctic dense collection areas. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE. ISSN 1086-9379, 2021, vol. 56, no. 8, p. 1556-1573. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/maps.13707, Registrované v: WOS
  [1.1] SANKAR, Ramanakumar - PALOTAI, Csaba - HUESO, Ricardo - DELCROIX, Marc - CHAPPEL, Ethan - SANCHEZ-LAVEGA, Agustin. Fragmentation modelling of the 2019 August impact on Jupiter. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2020, vol. 493, no. 4, p. 4622-4630., Registrované v: WOS
  [1.1] SANSOM, E. K. - BLAND, P. A. - RUTTEN, M. G. - PAXMAN, J. - TOWNER, M. C. Filtering meteoroid flights using multiple unscented Kalman filters. In ASTRONOMICAL JOURNAL, 2016, vol. 152, no. 6, article no. 148, p. 1-8., Registrované v: WOS
  [1.1] SANSOM, E. K. - JANSEN-STURGEON, T. - RUTTEN, M. G. - DEVILLEPOIX, H. A. R. - BLAND, P. A. - HOWIE, R. M. - COX, M. A. - TOWNER, M. C. - CUPAK, M. - HARTIG, B. A. D. 3D meteoroid trajectories. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2019, vol. 321, p. 388-406., Registrované v: WOS
  [1.1] SANSOM, E.K. - BLAND, P. - PAXMAN, J. - TOWNER, M. A novel approach to fireball modeling: The observable and the calculated. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE, 2015, vol. 50, no. 8, p. 1423-1435., Registrované v: WOS
  [1.1] SCHMALEN, A. - LUTHER, R. - ARTEMIEVA, N. Campo del Cielo modeling and comparison with observations: I. Atmospheric entry of the iron meteoroid. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE, 2022, vol. 57, no. 8, p. 1496-1518. ISSN 1086-9379. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/maps.13832, Registrované v: WOS
  [1.1] SHOBER, P. M. - SANSOM, E. K. - BLAND, P. A. - DEVILLEPOIX, H. A.R. - TOWNER, M. C. - CUPÁK, M. - HOWIE, R. M. - HARTIG, B. A.D. - ANDERSON, S. L. The main asteroid belt: The primary source of debris on comet-like orbits. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL. ISSN 2632-3338., 2021, vol. 2, no. 3, article no. 98, p. 1-10. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/abde4b, Registrované v: WOS
  [1.1] SHOBER, Patrick M. - DEVILLEPOIX, Hadrien A. R. - SANSOM, Eleanor K. - TOWNER, Martin C. - CUPAK, Martin - ANDERSON, Seamus L. - BENEDIX, Gretchen - FORMAN, Lucy - BLAND, Phil A. - HOWIE, Robert M. - HARTIG, Benjamin A. D. - LAUBENSTEIN, Matthias - CARY, Francesca - LANGENDAM, Andrew. Arpu Kuilpu: An H5 from the outer main belt. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE, 2022, vol. 57, no. 6, p. 1146-1157. ISSN 1086-9379. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/maps.13813, Registrované v: WOS
  [1.1] SHUVALOV, V. - SVETSOV, V. - POPOVA, O. - GLAZACHEV, D. Numerical model of the Chelyabinsk meteoroid as a strengthless object. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2017, vol. 147, p. 38-47., Registrované v: WOS
  [1.1] SLYUTA, E. N. Physical and mechanical properties of stony meteorites. In SOLAR SYSTEM RESEARCH. ISSN 0038-0946, 2017, vol. 51, no. 1, p. 64-85., Registrované v: WOS
  [1.1] TARANO, A. M. - WHEELER, L. F. - CLOSE, S. - MATHIAS, D. L. Inference of meteoroid characteristics using a genetic algorithm. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2019, vol. 329, p. 270-281., Registrované v: WOS
  [1.1] TIRSKII, G. A. - BRYKINA, I. G. - ZHLUKTOV, S. V. Numerical-analytical method for solving equations of the physical theory of meteors at variable ablation parameter. In MOSCOW UNIVERSITY MECHANICS BULLETIN. ISSN 0027-1330, 2020, vol. 75, no. 6, p. 170-175., Registrované v: WOS
  [1.1] TRIGO-RODRIGUEZ, J.M. - LYYTINEN, E. - GRITSEVICH, M. - MORENO-IBANEZ, M. - BOTTKE, W.F. - WILLIAMS, I. - LUPOVKA, V. - DMITRIEV, V. - KOHOUT, T. - GROKHOVSKY, V. Orbit and dynamic origin of the recently recovered Annama's H5 chondrite. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2015, vol. 449, no. 2, p. 2119-2127., Registrované v: WOS
  [1.1] WHEELER, L. F. - REGISTER, P. J. - MATHIAS, D. L. A fragment-cloud model for asteroid breakup and atmospheric energy deposition. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2017, vol. 295, p. 149-169., Registrované v: WOS
  [1.2] ALEXEEV, V. A. - LAUBENSTEIN, M. - POVINEC, P. P. - USTINOVA, G. K. Cosmogenic radionuclides in Chelyabinsk and Kosice chondrites and features of solar cycles 23 and 24. In BULLETIN OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES: PHYSICS, 2015, vol. 79, no. 5, p. 596-599., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] DANG, Leining - LIU, Sen - BAI, Zhiyong - SHI, Yilei. Sensitivity research on models of Earth entry and impact effects by asteroids. In LIXUE XUEBAO/CHINESE JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS. ISSN 0459-1879, 2021, vol. 53, no. 1, p. 278-292. Dostupné na: https://doi.org/10.6052/0459-1879-20-057, Registrované v: SCOPUS
  [1.2] HARBOWO, D. G. - SITORUS, J. H. - AGUSTINA, L. K. - MUZTABA, R. - JULIAN, T. - MALASAN, H. L. 3D modelling of meteorite from Astomulyo Village, Lampung, Indonesia by Close Range Photogrammetry (CRP) methods. In IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, 2022, vol. 1047, no. 1, article no. 012003, p. 1-7. ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1047/1/012003, Registrované v: SCOPUS
  [1.2] LUKASHENKO, V. T. - MAKSIMOV, F. A. Modeling the flight of meteoroid fragments with accounting for rotation. In COMPUTER RESEARCH AND MODELING. ISSN 2076-7633, 2019, vol. 11, no. 4, p. 593-612., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] LUKASHENKO, V. T. The effect of collimation on the dynamics of two meteoroid fragments of the same size. In ENGINEERING JOURNAL: SCIENCE AND INNOVATION. ISSN 2308-6033, 2020, vol. 103, no. 7, p. 1-14.
  [3.2] KOSEKI, M. What do we see as ANT, Apex and Toroidal sources? - What meteors are, where meteors came from, where meteoroids are going. In WGN, JOURNAL OF THE INTERNATIONAL METEOR ORGANIZATION, 2015, vol. 43, no. 5, p. 127-146., Registrované v: NASA ADS
  [3.2] ZENDER, J. - RUDAWSKA, R. - KOSCHNY, D. - DROLSHAGEN, G. - NETJES, G.-J. - BOSCH, M. - BIJL, R. - CREVECOEUR, R. - BETTONVIL, F. Meteorite detection with airborne support—a study case. In GYSSENS, M. - RAULT, J.-L., eds. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL METEOR CONFERENCE. Hove: The International Meteor Organization, 2018, p. 145-152. ISBN 978-2-87355-031-8., Registrované v: NASA ADS
  [3] ALEXEEV, V. - LAUBENSTEIN, M. - POVINEC, P. - USTINOVA, G. Cosmogenic radionuclides in the Kosice H5 and Chelyabinsk LL5 chondrites and cosmic ray modulation. In PROCEEDINGS 77TH ANNUAL MEETING OF THE METEORITICAL SOCIETY, CASABLANCA, 2014, p. 1-16.
  [3] VINNIKOV, V.V. - GRITSEVICH, M.I. Statistical distributions in empirical study of meteorite fragments. In PROCEEDINGS OF XLI INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL–CONFERENCE APM, 2013, p. 611-618.
  [4.1] OZDÍN, D. - GARGULÁK, M. - PORUBČAN, V. Tri nové slovenské meteority. In METEORICKÉ SPRÁVY, 2016, roč. 36, s. 27-35.
  [9] KUZNETSOVA, D. - GRITSEVICH, M. - VINNIKOV, V. The Kosice meteoroid investigation: from trajectory data to analytic model. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL METEOR CONFERENCE, GIRON, 2014, p. 178-181, Registrované v: NASA ADS
 • HANUŠ, Josef - ĎURECH, Josef - BROŽ, Miroslav - MARCINIAK, Anna - WARNER, Brian D. - PILCHER, Frederick - STEPHENS, Robert D. - BEHREND, Raoul - CARRY, Benoit - ČAPEK, David - ANTONINI, Pierre - AUDEJEAN, Marice - AUGUSTESEN, Karl - BARBOTIN, Eric - BAUDOUIN, Philippe - BAYOL, Amélie - BERNASCONI, Laurent - BORCZYK, Wojciech - BOSCH, Jean-Gabriel - BROCHARD, Emmanuel - BRUNETTO, Laurent - CASULLI, Silvano - CAZENAVE, Audray - CHARBONNEL, Stéphane - CHRISTOPHE, Bernard - COLAS, Francois - COLOMA, Josep - CONJAT, Mathieu - COONEY, Walter R. Jr. - CORREIRA, Horacio - COTREZ, Vincent - COUPIER, Amandine - CRIPPA, Roberto - CRISTOFANELLI, Marco - DALMAS, Charlotte - DANAVARO, Cécile - DEMEAUTIS, Christophe - DROEGE, Tom - DURKEE, Russ - ESSEIVA, Nicolas - ESTEBAN, Mateu - FAGAS, Monika - FAUVAUD, Marcel - FAUVAUD, Stéphane - DEL FREO, Florent - GARCIA, Adriana - GEIER, Stefan - GODON, Clémence - GRANGEON, Karen - HAMANOWA, Hiroko - HAMANOWA, Hiromi - HECK, N. - HELLMICH, Stephan - HIGGINS, David - HIRSCH, Roman - HUSÁRIK, Marek - ITKONEN, Tommi - JADE, Olivier - KAMIŃSKI, Krysztof - KANKIEWICZ, Pawel - KLOTZ, Alain - KOFF, Robert A. - KRYSZCZYŃSKA, Agnieszka - KWIATKOWSKI, Tomasz - LAFFONT, Alain - LEROY, Arnaud - LECACHEUX, Jean - LEONIE, Yannick - LEYRAT, Cedric - MANZINI, Federico - MARTIN, Axel - MASI, Gianluca - MATTER, Daniel - MICHAŁOWSKI, Jerzy - MICHAŁOWSKI, Michal J. - MICHAŁOWSKI, Tadeusz - MICHELET, Jacques - MICHELSEN, René - MORELLE, Etienne - MOTTOLA, Stefano - NAVES, Ramon - NOMEN, Jaime - OEY, Julian - OGLOZA, Waldemar - OKSANEN, Arto - OSZKIEWICZ, Dagmara - PÄÄKKÖNEN, Pertti - PAIELLA, Marco - PALLARES, Hilari - PAULO, Julien - PAVIC, Marinko - PAYET, Bruno - POLIŃSKA, Magdalena - POLISHOOK, David - PONCY, Raymond - REVAZ, Yves - RINNER, Claudine - ROCCA, Magali - ROCHE, Alexia - ROMEUF, David - ROY, Rene - SAGUIN, H. - SALOM, Pere Antoni - SANCHEZ, Salvador - SANTACANA, Gilles - SANTANA-ROS, Toni - SAREYAN, Jean-Pierre - SOBKOWIAK, Krzysztof - SPOSETTI, Stefano - STARKEY, Donn - STOSS, Reiner - STRAJNIC, Jean - TENG, Jean-Paul - TRÉGON, Bernard - VAGNOZZI, Antonio - VELICHKO, Feodor P. - WAELCHLI, Nicolas - WAGREZ, Kevin - WÜCHER, Harvé. Asteroids' physical models from combined dense and sparse photometry and scaling of the YORP effect by the observed obliquity distribution. In Astronomy and Astrophysics, 2013, vol. 551, article no. A67, p. 1-16. (2012: 5.084 - IF, Q1 - JCR, 2.903 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201220701 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BOLIN, Bryce T. - FREMLING, Christoffer - HOLT, Timothy R. - HANKINS, Matthew J. - AHUMADA, Tomas - ANAND, Shreya - BHALERAO, Varun - BURDGE, Kevin B. - COPPERWHEAT, Chris M. - COUGHLIN, Michael - DESHMUKH, Kunal P. - DE, Kishalay - KASLIWAL, Mansi M. - MORBIDELLI, Alessandro - PURDUM, Josiah N. - QUIMBY, Robert - BODEWITS, Dennis - CHANG, Chan-Kao - IP, Wing-Huen - HSU, Chen-Yen - LAHER, Russ R. - LIN, Zhong-Yi - LISSE, Carey M. - MASCI, Frank J. - NGEOW, Chow-Choong - TAN, Hanjie - ZHAI, Chengxing - BURRUSS, Rick - DEKANY, Richard - DELACROIX, Alexandre - DUEV, Dmitry A. F. - GRAHAM, Matthew - HALE, David - KULKARNI, Shrinivas R. - KUPFER, Thomas - MAHABAL, Ashish - MROZ, Przemyslaw J. - NEILL, James D. - RIDDLE, Reed - RODRIGUEZ, Hector - SMITH, Roger M. - SOUMAGNAC, Maayane T. - WALTERS, Richard - YAN, Lin - ZOLKOWER, Jeffry. Characterization of temporarily captured Minimoon 2020 CD(3)by Keck time-resolved spectrophotometry. In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. ISSN 2041-8205, 2020, vol. 900, no. 2, article no. L45, p. 1-14., Registrované v: WOS
  [1.1] BOTTKE, W. F. - VOKROUHLICKY, D. - BALLOUZ, R-L - BARNOUIN, O. S. - CONNOLLY, H. C. - ELDER, C. - MARCHI, S. - MCCOY, T. J. - MICHEL, P. - NOLAN, M. C. - RIZK, B. - SCHEERES, D. J. - SCHWARTZ, S. R. - WALSH, K. J. - LAURETTA, D. S. Interpreting the cratering histories of Bennu, Ryugu, and other spacecraft-explored asteroids. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, 2020, vol. 160, no. 1, article no. 14, p. 1-37., Registrované v: WOS
  [1.1] BOTTKE, W.F. - VOKROUHLICKY, D. - WALSH, K.J. - DELBO, M. - MICHEL, P. - LAURETTA, D.S. - CAMPINS, H. - CONNOLLY, H.C. - SCHEERES, D.J. - CHELSEY, S.R. In search of the source of asteroid (101955) Bennu: Applications of the stochastic YORP model. In ICARUS, 2015, vol. 247, p. 191-217., Registrované v: WOS
  [1.1] DYKHUIS, M. J. - MOLNAR, L. A. - GATES, C. J. - GONZALES, J. A. - HUFFMAN, J. J. - MAAT, A. R. - MAAT, S. L. - MARKS, M. I. - MASSEY-PLANTINGA, A. R. - MCREYNOLDS, N. D. - SCHUT, J. A. - STOEP, J. P. - STUTZMAN, A. J. - THOMAS, B. C. - VANDER TUIG, G. W. - VRIESEMA, J. W. - GREENBERG, R. Efficient spin sense determination of Flora-region asteroids via the epoch method. In ICARUS, 2016, vol. 267, p. 174-203., Registrované v: WOS
  [1.1] GRANVIK, M. - MORBIDELLI, A. - VOKROUHLICKY, D. - BOTTKE, W. F. - NESVORNY, D. - JEDICKE, R. Escape of asteroids from the main belt. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 1432-0746, 2017, vol. 598, article no. A52, p. 1-13., Registrované v: WOS
  [1.1] JIANG, Haoxuan - JI, Jianghui. Thermophysical modeling of 20 Themis family asteroids with WISE/NEOWISE observations. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, 2021, vol. 162, no. 2, article no. 40, p. 1-17. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/1538-3881/ac01c8, Registrované v: WOS
  [1.1] RODRIGUEZ, Javier Rodriguez - ALONSO, E. Diez - ALVAREZ, Santiago Iglesias - FERNANDEZ, Saul Perez - LICANDRO, Javier - ALARCON, Miguel R. - SERRA-RICART, Miquel - PINILLA-ALONSO, Noemi - FERNANDEZ, Susana del Carmen - JUEZ, Francisco Javier de Cos. Improved models for the near-Earth asteroids (2100) Ra-Shalom, (3103) Eger, (12711) Tukmit, and (161989) Cacus. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2023, vol. 527, no. 3, p. 6814-6834. ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stad3488, Registrované v: WOS
  [1.1] STEINBERG, E. - SARI, R. Spins of large asteroids: A hint of a primordial distribution in their spin rates. In ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, vol. 149, no. 4, article no. 124, p. 1-6., Registrované v: WOS
  [1.1] WANG, A. - WANG, X. - MUINONEN, K. - HAN, X. L. Photometric analysis for the slow rotating asteroid (103) Hera using convex inversion and Lommel-Seeliger ellipsoid methods. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2019, vol. 167, p. 17-22., Registrované v: WOS
  [1.1] WANG, Y-B. - XU, Y. - FAN, C-B. - LIU, C-Z. Study on the spin states of asteroids using a simplistic shape model. In ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. ISSN 0004-6337, 2018, vol. 339, no. 6, p. 457-464., Registrované v: WOS
  [1.1] WASZCZAK, A. - CHANG, C.-K. - OFEK, E.O. - LAHER, R. - MASCI, F. - LEVITAN, D. - SURACE, J. - CHENG, Y.-C. - IP, W.-H. - KINOSHITA, D. - HELOU, G. - PRINCE, T.A. - KULKARNI, S. Asteroid light curves from the Palomar transient factory survey: Rotation periods and phase funcions from sparse photometry. In ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, vol. 150, no. 3, article no. 75, p. 1-35., Registrované v: WOS
  [1.2] MONTEIRO, F. - SILVA, J. S. - LAZZARO, D. - ARCOVERDE, P. - MEDEIROS, H. - RODRIGUES, T. - SOUZA, R. Rotational properties of near-earth objects obtained by the IMPACTON project. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2018, vol. 164, p. 54-74., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] VOUKROUHLICKY, D. - BOTTKE, W. F. - CHESLEY, S. R. - SCHEERES, D.J. - STATLER, T. S. The Yarkovsky and YORP Effects. In ASTEROIDS IV, 2015, p. 509-531., Registrované v: SCOPUS
  [3.2] FRANCO, L. - MONTIGIANI, N. - MANNUCCI, M. - BENEDETTI, W. Lightcurve and spin-shape model for 16847 Sanpoloamosciano. In THE MINOR PLANET BULLETIN. BULLETIN OF THE MINOR PLANETS SECTION OF THE ASSOCIATION OF LUNAR AND PLANETARY OBSERVERS. ISSN 1052-8091, 2019, vol. 46, no. 2, p. 196-198., Registrované v: NASA ADS
  [9] ITO, T. - YOSHIDA, F. - FUKUSHIMA, H. - SATO, H. - TAKAHASHI, S. - NAKAMURA, T. - DERMAWAN, B. - MIYASAKA, S. - SATO, Y. - IP, W.-H. - CHEN, W.-P. Lightcurve of (4507) 1990 FV. In THE MINOR PLANET BULLETIN-BULLETIN OF THE MINOR PLANETS SECTION OF THE ASSOCIATION OF LUNAR AND PLANETARY OBSERVERS, 2013, vol. 40, no. 4, p. 206-207., Registrované v: NASA ADS
  [9] ODDEN, C. - CARROLO, E. - FREUND, G. - CARROLL, C. - FABYAN, W. - FALESE, J. - KHALANDOVSKY, S. - KIM, J. - McCULLOUGH, D. - MOLE, E. - PRAKASH, P. - SAWAYA, G. - VERHAEGH, J. Lightcurve Analysis for 4611 Vulkaneifel. In THE MINOR PLANET BULLETIN-BULLETIN OF THE MINOR PLANETS SECTION OF THE ASSOCIATION OF LUNAR AND PLANETARY OBSERVERS, 2013, vol. 40, no. 3, p. 157-158., Registrované v: NASA ADS
 • HUSÁRIK, Marek. Astrometry of minor planets made at the Skalnaté Pleso Observatory in 2009. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2013, vol. 43, no. 1, p. 47-52. (2012: 0.200 - IF, Q4 - JCR, 0.213 - SJR). (2013 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: ADNA
 • HUSÁRIK, Marek. Astrometry of minor planets made at the Skalnaté Pleso Observatory in 2008. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2013, vol. 43, no. 2, p. 142-152. (2012: 0.200 - IF, Q4 - JCR, 0.213 - SJR). (2013 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: ADNA
 • HUSÁRIK, Marek - VAŠKOVÁ, Radka. 3D model tvaru asteroidu (3657) Ermolova [3D shape model of asteroid (3657) Ermolova]. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2013, č. 34, s. 15-22. (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme) Type: GII
 • HUSÁRIK, Marek. Asteroid photometry achieved with small telescopes. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2014, vol. 43, no. 3, article no. B02, p. 266-273. (2013: 0.312 - IF, Q4 - JCR, 0.271 - SJR, Q3 - SJR). (2014 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. Proceedings of the Workshop Observing Techniques, Instrumentation and Science for Metre-Class Telescopes (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: ADNA
 • HUSÁRIK, Marek - VAŠKOVÁ, Radka. Konvexné 3D modely tvarov asteroidov (2501) Lohja, (3657) Ermolova a (5325) Silver [Convex 3D shape models for asteroids (2501) Lohja, (3657) Ermolova a (5325) Silver]. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2014, č. 35, s. 13-24. (Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy) Type: GII
 • KOHOUT, Tomáš - HAVRILA, Karol - TÓTH, Juraj - HUSÁRIK, Marek - GRITSEVICH, Maria - BRITT, Daniel - BOROVIČKA, Jiří - SPURNÝ, Pavel - IGAZ, Antal - SVOREŇ, Ján - KORNOŠ, Leoš - VEREŠ, Peter - KOZA, Július - ZIGO, Pavol - GAJDOŠ, Štefan - VILÁGI, Jozef - ČAPEK, David - KRIŠANDOVÁ, Zuzana - TOMKO, Dušan - ŠILHA, Jiří - SCHUNOVÁ, Eva - BODNÁROVÁ, Marcela - BÚZOVÁ, Diana - KREJČOVÁ, Tereza. Density, porosity and magnetic susceptibility of the Košice meteorite shower and homogeneity of its parent meteoroid. In Planetary and Space Science, 2014, vol. 93-94, p. 96-100. (2013: 1.630 - IF, Q3 - JCR, 0.869 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2014 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pss.2014.02.003 (Vega č. 2/0022/10 : Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme. Vega č. 1/0636/09 : Genetické vzťahy medzi prúdmi meteoroidov a objektami NEO. APVV-0516-10 : Výskum slovenských meteoritov) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BROWN, P. - WIEGERT, P. - CLARK, D. - TAGLIAFERRI, E. Orbital and physical characteristics of meter-scale impactors from airburst observations. In ICARUS, 2016, vol. 266, p. 96-111., Registrované v: WOS
  [1.1] FLYNN, G. J. - CONSOLMAGNO, G. J. - BROWN, P. - MACKE, R J. Physical properties of the stone meteorites: Implications for the properties of their parent bodies. In CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY. ISSN 0009-2819, 2018, vol. 78, no. 3, p. 269-298., Registrované v: WOS
  [1.1] GRANVIK, M. - BROWN, P. Identification of meteorite source regions in the Solar System. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2018, vol. 311, p. 271-287., Registrované v: WOS
  [1.1] HARVEY, T. A. - MACARTHUR, J. L. - JOY, K. H. - SYKES, D. - ALMEIDA, N. V. - JONES, R. H. Nondestructive determination of the physical properties of Antarctic meteorites: Importance for the meteorite-parent body connection. In METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 2023, vol. 58, no. 12, p. 1707-1746. ISSN 1086-9379. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/maps.14094, Registrované v: WOS
  [1.1] JAMES, A. D. - FRANKLAND, V. L. F. - TRIGO-RODRIGUEZ, J. M. - ALONSO-AZCARATE, J. - GOMEZ MARTIN, J. C. - PLANE, J. M. C. Synthesis and characterisation of analogues for interplanetary dust and meteoric smoke particles. In JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS. ISSN 1364-6826, 2017, vol. 162, p. 178-191., Registrované v: WOS
  [1.1] KAIZER, J. - KUCERA, J. - KAMENIK, J. - PORUBCAN, V. - POVINEC, P. P. Determination of elemental content in the Rumanova, Uhrovec, Vel'ke Borove, Kosice and Chelyabinsk chondrites by instrumental neutron activation analysis. In JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN 0236-5731, 2017, vol. 311, no. 3, p. 2085-2096., Registrované v: WOS
  [1.1] LI, S. J. - WANG, S. J. - MIAO, B. K. - LI, Y. - LI, X. Y. - ZENG, X. J. - XIA, Z. P. The density, porosity, and pore morphology of fall and find ordinary chondrites. In JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS. ISSN 2169-9097, 2019, vol. 124, no. 11, p. 2945-2969., Registrované v: WOS
  [1.1] NABAWY, B. S. - ROCHETTE, P. A preliminary study on the electrical signatures of some iron and stony meteorites and their dependence on nickel content. In ACTA GEOPHYSICA, 2016, vol. 64, no. 5, p. 1942-1969., Registrované v: WOS
  [1.1] OSTROWSKI, D. - BRYSON, K. The physical properties of meteorites. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2019, vol. 165, p. 148-178., Registrované v: WOS
  [1.1] POVINEC, P.P. - MASARIK, J. - SYKORA, I. - KOVACIK, A. - BENO, J. - MEIER, M.M.M. - WIELER, R. - LAUBENSTEIN, M. - PORUBCAN, V. Cosmogenic nuclides in the Kosice meteorite: Experimental investigations and Monte Carlo simulations. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE, 2015, vol. 50, no. 5, p. 880-892., Registrované v: WOS
  [1.1] SZURGOT, M. Mean atomic weight and grain density of Kosice chondrite. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE. ISSN 1086-9379, 2018, vol. 53, p. 6002-6002., Registrované v: WOS
 • TÓTH, Juraj - SVOREŇ, Ján - BOROVIČKA, Jiří - SPURNÝ, Pavel - IGAZ, Antal - KORNOŠ, Leoš - VEREŠ, Peter - HUSÁRIK, Marek - KOZA, Július - KUČERA, Aleš - ZIGO, Pavol - GAJDOŠ, Štefan - VILÁGI, Jozef - ČAPEK, David - SEMAN KRIŠANDOVÁ, Zuzana - TOMKO, Dušan - ŠILHA, Jiří - SCHUNOVÁ, Eva - BODNÁROVÁ, Marcela - BÚZOVÁ, Diana - KREJČOVÁ, Tereza. The Košice meteorite fall: Recovery and strewn field. In Meteoritics and Planetary Science, 2015, vol. 50, no. 5, p. 853-863. (2014: 3.104 - IF, Q1 - JCR, 1.884 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2015 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1086-9379. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/maps.12447 (Vega č. 1/0225/14 : Populácia meteoroidov, ich pôvod a vývoj a interakcia so Zemou. APVV-0517-12 : Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme. APVV-0516-10 : Výskum slovenských meteoritov) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] ALEXEEV, V. A. - LAUBENSTEIN, M. - POVINEC, P. P. - USTINOVA, G. K. Cosmogenic radionuclides in meteorites and solar modulation of galactic cosmic rays in the internal heliosphere. In SOLAR SYSTEM RESEARCH. ISSN 0038-0946, 2019, vol. 53, no. 2, p. 98-115., Registrované v: WOS
  [1.1] BOACA, Ioana - NEDELCU, Alin - BIRLAN, Mirel - BOACA, Tudor - ANGHEL, Simon. Mathematical algorithm for the dark-fligh trajectory of a meteoroid. In ROMANIAN ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 1220-5168, 2021, vol. 31, no. 2, p. 171-183., Registrované v: WOS
  [1.1] BROWN, P. G. - VIDA, D. - MOSER, D. E. - GRANVIK, M. - KOSHAK, W. J. - CHU, D. - STECKLOFF, J. - LICATA, A. - HARIRI, S. - MASON, J. - MAZUR, M. - COOKE, W. - KRZEMINSKI, Z. The Hamburg meteorite fall: Fireball trajectory, orbit, and dynamics. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE. ISSN 1086-9379, 2019, vol. 54, no. 9, p. 2027-2045., Registrované v: WOS
  [1.1] BRYKINA, I. G. - BRAGIN, M. D. - EGOROVA, L. A. On Models of meteoroid fragmentation in the atmosphere. In FLUID DYNAMICS, 2023, vol. 58, no. 2, p. 287-294. ISSN 0015-4628. Dostupné na: https://doi.org/10.1134/S0015462823600086, Registrované v: WOS
  [1.1] BRYKINA, I. G. - EGOROVA, L. A. On the power law for describing the mass distribution of fragments of a disrupted cosmic body. In SOLAR SYSTEM RESEARCH, 2022, vol. 56, no. 5, p. 338-350. ISSN 0038-0946. Dostupné na: https://doi.org/10.1134/S0038094622040037, Registrované v: WOS
  [1.1] BRYKINA, Irina G. - EGOROVA, Lidia A. On the mass distribution of fragments of an asteroid disrupted in the Earth's atmosphere. In ADVANCES IN ASTRONOMY. ISSN 1687-7969, 2021, vol. 2021, article no. 9914717, p. 1-13. Dostupné na: https://doi.org/10.1155/2021/9914717, Registrované v: WOS
  [1.1] GARDIOL, D. - BARGHINI, D. - BUZZONI, A. - CARBOGNANI, A. - DI CARLO, M. - DI MARTINO, M. - KNAPIC, C. - LONDERO, E. - PRATESI, G. - RASETTI, S. - RIVA, W. - SALERNO, R. - STIRPE, G. M. - VALSECCHI, G. B. - VOLPICELLI, C. A. - ZORBA, S. - COLAS, F. - ZANDA, B. - BOULEY, S. - JEANNE, S. - MALGOYRE, A. - BIRLAN, M. - BLANPAIN, C. - GATTACCECA, J. - LECUBIN, J. - MARMO, C. - RAULT, J. L. - VAUBAILLON, J. - VERNAZZA, P. - AFFATICATI, F. - ALBANI, M. - ANDREIS, A. - ASCIONE, G. - AVOSCAN, T. - BACCI, P. - BALDINI, R. - BALESTRERO, A. - BASSO, S. - BELLITTO, R. - BELLUSO, M. - BENNA, C. - BERNARDI, F. - BERTAINA, M. E. - BETTI, L. - BONINO, R. - BOROS, K. - BUSSI, A. - CARLI, C. - CARRIERO, T. - CASCONE, E. - CATTANEO, C. - CELLINO, A. - COLOMBETTI, P. - COLOMBI, E. - COSTA, M. - CREMONESE, G. - CRICCHIO, D. - D'AGOSTINO, G. - D'ELIA, M. - DE MAIO, M. - DEMARIA, P. - DI DATO, A. - DI LUCA, R. - FEDERICI, F. - GAGLIARDUCCI, V - GERARDI, A. - GIULI, G. - GUIDETTI, D. - INTERRANTE, G. - LAZZARIN, M. - LERA, S. - LETO, G. - LICCHELLI, D. - LIPPOLIS, F. - MANCA, F. - MANCUSO, S. - MANNUCCI, F. - MASI, R. - MASIERO, S. - MEUCCI, S. - MISIANO, A. - CECCHI, V. Moggi - MOLINARI, E. - MONARI, J. - MONTEMAGGI, M. - MONTESARCHIO, M. - MONTI, G. - MORINI, P. - NASTASI, A. - PACE, E. - PARDINI, R. - PAVONE, M. - PEGORARO, A. - PIETRONAVE, S. - PISANU, T. - PUGNO, N. - REPETTI, U. - RIGONI, M. - RIZZI, N. - ROMENI, C. - ROMEO, M. - RUBINETTI, S. - RUSSO, P. - SALVATI, F. - SELVESTREL, D. - SERRA, R. - SIMONCELLI, C. - SMAREGLIA, R. - SOLDI, M. - STANGA, R. - STRAFELLA, F. - SUVIERI, M. - TARICCO, C. - SAVA, G. Tigani - TOMBELLI, M. - TRIVERO, P. - UMBRIACO, G. - VAIRETTI, R. - VALENTE, G. - VOLPINI, P. - ZAGARELLA, R. - ZOLLO, A. Cavezzo, the first Italian meteorite recovered by the PRISMA fireball network. Orbit, trajectory, and strewn-field. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2021, vol. 501, no. 1, p. 1215-1227. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/staa3646, Registrované v: WOS
  [1.1] GRITSEVICH, M. - DMITRIEV, V. - VINNIKOV, V. - KUZNETSOVA, D. - LUPOVKA, V. - PELTONIEMI, J. - MONKOLA, S. - BROWER, J. - PUPYREV, Y. Constraining the pre-atmospheric parameters of large meteoroids: Kosice, a case study. In TRIGO-RODRIGUEZ, J. M. - GRITSEVICH, M. PALME, H., eds. ASSESSMENT AND MITIGATION OF ASTEROID IMPACT HAZARDS, Berlin, Springer, 2017, vol. 46, no., p. 153-183. ISBN 978-3-319-46179-3., Registrované v: WOS
  [1.1] KAIZER, J. - KUCERA, J. - KAMENIK, J. - PORUBCAN, V. - POVINEC, P. P. Determination of elemental content in the Rumanova, Uhrovec, Vel'ke Borove, Kosice and Chelyabinsk chondrites by instrumental neutron activation analysis. In JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN 0236-5731, 2017, vol. 311, no. 3, p. 2085-2096., Registrované v: WOS
  [1.1] MOILANEN, Jarmo - GRITSEVICH, Maria - LYYTINEN, Esko. Determination of strewn fields for meteorite falls. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2021, vol. 503, no. 3, p. 3337-3350. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stab586, Registrované v: WOS
  [1.1] POVINEC, P.P. - MASARIK, J. - SÝKORA, I. - KOVÁČIK, A. - BEŇO, J. - MEIER, M.M.M. - WIELER, R. - LAUBENSTEIN, M. - PORUBČAN, V. Cosmogenic nuclides in the Košice meteorite: Experimental investigations and Monte Carlo simulations. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE, 2015, vol. 50, no. 5, p. 880-892., Registrované v: WOS
  [1.1] SEARS, D. W. G. - SEARS, H. - OSTROWSKI, D. R. - BRYSON, K. L. - DOTSON, J. - SYAL, M. B. - SWIFT, D. C. A meteorite perspective on asteroid hazard mitigation. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE, 2016, vol. 124, p. 105-117., Registrované v: WOS
  [1.1] WHEELER, L. F. - MATHIAS, D. L. - STOKAN, E. - BROWN, P. G. Atmospheric energy deposition modeling and inference for varied meteoroid structures. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2018, vol. 315, p. 79-91., Registrované v: WOS
 • HUSÁRIK, Marek. Lightcurve analysis, shapes and spins of asteroids Ermolova and Silver from long-term observations. In Earth, Moon, and Planets, 2016, vol. 119, p. 35-45. (2015: 0.659 - IF, Q4 - JCR, 0.328 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0167-9295. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11038-016-9498-x (Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: ADCA
 • NESLUŠAN, Luboš - IVANOVA, Oleksandra - HUSÁRIK, Marek - SVOREŇ, Ján - SEMAN KRIŠANDOVÁ, Zuzana. Dust productivity and impact collision of the asteroid (596) Scheila. In Planetary and Space Science, 2016, vol. 125, p. 37-42. (2015: 1.942 - IF, Q3 - JCR, 1.010 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pss.2016.01.017 (Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy. Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] CHANDLER, C. O. - CURTIS, A. M. - MOMMERT, M.l - SHEPPARD, S. S. - TRUJILLO, C. A. SAFARI: Searching Asteroids for Activity Revealing Indicators. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC. ISSN 0004-6280, 2018, vol. 130, no. 993, article no. 114502, p. 1-16., Registrované v: WOS
  [1.1] GULIYEV, A. S. Collision with meteoroids as one of the possible mechanisms for the splitting of cometary nuclei. In KINEMATICS AND PHYSICS OF CELESTIAL BODIES. ISSN 0884-5913, 2017, vol. 33, no. 4, p. 191-198., Registrované v: WOS
  [1.1] TUTUKOV, A. - SIZOVA, M. D. - VERESHCHAGIN, S. V. Evolution of comets. In ASTRONOMY REPORTS. ISSN 1063-7729, 2021, vol. 65, no. 9, p. 884-896. Dostupné na: https://doi.org/10.1134/S1063772921090079, Registrované v: WOS
  [1.1] TUTUKOV, A. V. - VERESHCHAGIN, S. V. Destruction of astronomical systems: theory and observations. In PHYSICS-USPEKHI, 2023, vol. 66, no. 9, p. 859-884. ISSN 1063-7869. Dostupné na: https://doi.org/10.3367/UFNe.2022.11.039287, Registrované v: WOS
 • PRAVEC, Petr - SCHEIRICH, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - GALÁD, Adrián - NAIDU, S.P. - PRAY, Donald P. - VILÁGI, Jozef - GAJDOŠ, Štefan - KORNOŠ, Leoš - KRUGLY, Yurij N. - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - GAFTONYUK, Ninel - POLLOCK, Joseph - HUSÁRIK, Marek - CHIORNY, Vasilij - STEPHENS, Robert D. - DURKEE, Russ - REDDY, Vishnu - DYVIG, Ron - VRAŠTIL, Jan - ŽIŽKA, J. - MOTTOLA, Stefano - HELLMICH, Stephan - OEY, Julian - BENISHEK, Vladimir - KRYSZCZYŃSKA, Agnieszka - HIGGINS, David - RIES, Judit G. - MARCHIS, Franck - BAEK, M. - MACOMBER, Brent - INASARIDZE, Raguli - KVARATSKHELIA, O. - AYVASIAN, Vova - RUMYANTSEV, V. - MASI, Gianluca - COLAS, Francois - LECACHEUX, Jean - MONTAIGUT, R. - LEROY, Arnaud - BROWN, Peter - KRZEMINSKI, Zbigniew - MOLOTOV, Igor - REICHART, Daniel - HAISLIP, Josh - LA CLUYZE, Aaron. Binary asteroid population. 3. Secondary rotations and elongations. In Icarus, 2016, vol. 267, p. 267-295. (2015: 3.383 - IF, Q2 - JCR, 2.314 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2015.12.019 (Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy. Vega č. 1/0670/13 : Fotometrický výskum vestoidov. ITMS 26220120009 : Centre of Space Research: Space Weather Influences) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] AGRUSA, H. F. - BALLOUZ, R. - MEYER, A. J. - TASEV, E. - NOISET, G. - KARATEKIN, O. - MICHEL, P. - RICHARDSON, D. C. - HIRABAYASHI, M. Rotation-induced granular motion on the secondary component of binary asteroids: Application to the DART impact on Dimorphos. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2022, vol. 664, article no. L3,, p. 1-13. ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244388, Registrované v: WOS
  [1.1] AGRUSA, Harrison F. - FERRARI, Fabio - ZHANG, Yun - RICHARDSON, Derek C. - MICHEL, Patrick. Dynamical evolution of the Didymos−Dimorphos binary asteroid as rubble piles following the DART impact. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL, 2022, vol. 3, no. 7, article no. 158, p. 1-21. ISSN 2632-3338. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac76c1, Registrované v: WOS
  [1.1] AGRUSA, Harrison F. - GKOLIAS, Ioannis - TSIGANIS, Kleomenis - RICHARDSON, Derek C. - MEYER, Alex J. - SCHEERES, Daniel J. - CUK, Matija - JACOBSON, Seth A. - MICHEL, Patrick - KARATEKIN, Ozgur - CHENG, Andrew F. - HIRABAYASHI, Masatoshi - ZHANG, Yun - FAHNESTOCK, Eugene G. - DAVIS, Alex B. The excited spin state of Dimorphos resulting from the DART impact. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2021, vol. 370, article no. 114624, p. 1-17. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114624, Registrované v: WOS
  [1.1] DELL'ELCE, L. - BARESI, N. - NAIDU, S. P. - BENNER, L. A. M. - SCHEERES, D. J. Numerical investigation of the dynamical environment of 65803 Didymos. In ADVANCES IN SPACE RESEARCH. ISSN 0273-1177, 2017, vol. 59, no. 5, p. 1304-1320., Registrované v: WOS
  [1.1] DOTTO, E. - DELLA CORTE, V - AMOROSO, M. - BERTINI, I - BRUCATO, J. R. - CAPANNOLO, A. - COTUGNO, B. - CREMONESE, G. - DI TANA, V - GAI, I - IEVA, S. - IMPRESARIO, G. - IVANOVSKI, S. L. - LAVAGNA, M. - LUCCHETTI, A. - EPIFANI, E. Mazzotta - MENEGHIN, A. - MIGLIORETTI, F. - MODENINI, D. - PAJOLA, M. - PALUMBO, P. - PERNA, D. - PIRROTTA, S. - POGGIALI, G. - ROSSI, A. - SIMIONI, E. - SIMONETTI, S. - TORTORA, P. - ZANNONI, M. - ZANOTTI, G. - ZINZI, A. - CHENG, A. F. - RIVKIN, A. S. - ADAMS, E. Y. - REYNOLDS, E. L. - FRETZ, K. LICIACube The Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids In support of the NASA DART mission towards asteroid (65803) Didymos. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2021, vol. 199, article no. 105185, p. 1-12. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pss.2021.105185, Registrované v: WOS
  [1.1] FERRARI, Fabio - TANGA, Paolo. Interior of top-shaped asteroids with cohesionless surface. In ICARUS, 2022, vol. 378, article no. 114914, p. 1-10. ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.114914, Registrované v: WOS
  [1.1] FU, Tao - WANG, Yue - HU, Weiduo. Semi-analytical orbital model around an oblate body with an inclined eccentric perturber. In FRONTIERS IN ASTRONOMY AND SPACE SCIENCES, 2023, vol. 10, article no. 1125386, p. 1-15. ISSN 2296-987X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fspas.2023.1125386, Registrované v: WOS
  [1.1] FUENTES-MUNOZ, Oscar - MEYER, Alex J. - SCHEERES, Daniel J. Semi-analytical near-Earth objects propagation: The orbit history of (35107) 1991 VH and (175706) 1996 FG3. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL, 2022, vol. 3, no. 11, article no. 257, p. 1-27. ISSN 2632-3338. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac83c6, Registrované v: WOS
  [1.1] GKOLIAS, I. - CELLETTI, A. - EFTHYMIOPOULOS, C. - PUCACCO, G. The theory of secondary resonances in the spin-orbit problem. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2016, vol. 459, no. 2, p. 1327-1339., Registrované v: WOS
  [1.1] GKOLIAS, I. - EFTHYMIOPOULOS, C. - CELLETTI, A. - PUCACCO, G. Accurate modelling of the low-order secondary resonances in the spin-orbit problem. In COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION. ISSN 1007-5704, 2019, vol. 77, p. 181-202., Registrované v: WOS
  [1.1] GOLUBOV, O. - UNUKOVYCH, V. - SCHEERES, D. J. A new equilibrium state for singly synchronous binary asteroids. In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. ISSN 2041-8205, 2018, vol. 857, no. 1, artile no. L5, p. 1-4., Registrované v: WOS
  [1.1] GUZZETTI, D. - BAOYIN, H. Databases for human-inspired trajectory planning and stationkeeping at binary asteroid systems. In FOURTH IAA CONFERENCE ON DYNAMICS AND CONTROL OF SPACE SYSTEMS 2018, PTS I-III. ISSN 1081-6003, 2018, vol. 165, p. 489-508., Registrované v: WOS
  [1.1] GUZZETTI, D. - BAOYIN, H. Human path-planning for autonomous spacecraft guidance at binary asteroids. In IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS. ISSN 0018-9251, 2019, vol. 55, no. 6, p. 3126-3138., Registrované v: WOS
  [1.1] HO, Alex - WOLD, Margrethe - POURSINA, Mohammad - CONWAY, John T. Dynamics of asteroid systems post-rotational fission. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2022, vol. 665, article no. A43, p. 1-14. ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243706, Registrované v: WOS
  [1.1] HO, Alex - WOLD, Margrethe - POURSINA, Mohammad - CONWAY, John T. The accuracy of mutual potential approximations in simulations of binary asteroids. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2023, vol. 671, article no. A38, p. 1-15. ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202245552, Registrované v: WOS
  [1.1] HOU, X. - XIN, X. A note on the spin-orbit, spin-spin, and spin-orbit-spin resonances in the binary minor planet system. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, 2017, vol. 154, no. 6, article no. 257, p. 1-12., Registrované v: WOS
  [1.1] JAFARI-NADOUSHAN, Mahdi. Surfing in the phase space of spin--orbit coupling in binary asteroid systems. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2023, vol. 520, no. 3, p. 3514-3528. ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stac3624, Registrované v: WOS
  [1.1] JEWITT, D. - WEAVER, H. - MUTCHLER, M. - LI, J. - AGARWAL, J. - LARSON, S. The nucleus of active asteroid 311P/(2013 P5) PANSTARRS. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, 2018, vol. 155, no. 6, article no. 231, p. 1-11., Registrované v: WOS
  [1.1] JEWITT, David - KIM, Yoonyoung - LI, Jing - MUTCHLER, Max. Physical properties of the young asteroid Pair 2010 UM26 and 2010 RN221. In ASTRONOMICAL JOURNAL, 2023, vol. 166, no. 5, article no. 191, p. 1-7. ISSN 0004-6256. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/1538-3881/acfc1f, Registrované v: WOS
  [1.1] JIANG, Y. Dynamical environment in the vicinity of asteroids with an application to 41 Daphne. In RESULTS IN PHYSICS. ISSN 2211-3797, 2018, vol. 9, p. 1511-1520., Registrované v: WOS
  [1.1] KASUGA, Toshihiro - SATO, Mikiya - UEDA, Masayoshi - FUJIWARA, Yasunori - TSUCHIYA, Chie - WATANABE, Jun-ichi. A fireball and potentially hazardous binary near-Earth asteroid (164121) 2003 YT1. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, 2020, vol. 159, no. 2, article no. 47, p. 1-13., Registrované v: WOS
  [1.1] LI, X. - QIAO, D. - LI, P. Bounded trajectory design and self-adaptive maintenance control near non-synchronized binary systems comprised of small irregular bodies. In ACTA ASTRONAUTICA. ISSN 0094-5765, 2018, vol. 152, p. 768-781., Registrované v: WOS
  [1.1] MEYER, Alex J. - SCHEERES, Daniel J. The effect of planetary flybys on singly synchronous binary asteroids. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2021, vol. 367, article no. 114554, p. 1-12. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114554, Registrované v: WOS
  [1.1] NAKANO, Ryota - HIRABAYASHI, Masatoshi - AGRUSA, Harrison F. - FERRARI, Fabio - MEYER, Alex J. - MICHEL, Patrick - RADUCAN, Sabina D. - SÁNCHEZ, Paul - ZHANG, Yun. NASA’s Double Asteroid Redirection Test (DART): Mutual orbital period change due to reshaping in the near-Earth binary asteroid system (65803) Didymos. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL, 2022, vol. 3, no. 7, article no. 148, p. 1-16. ISSN 2632-2338. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac7566, Registrované v: WOS
  [1.1] NIMMO, F. - MATSUYAMA, I. Tidal dissipation in rubble-pile asteroids. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2019, vol. 321, p. 715-721., Registrované v: WOS
  [1.1] NOVAKOVIC, Bojan - VOKROUHLICKY, David - SPOTO, Federica - NESVORNY, David. Asteroid families: properties, recent advances, and future opportunities. In CELESTIAL MECHANICS AND DYNAMICAL ASTRONOMY, 2022, vol. 134, no. 4, article no. 34, p. 1-60. ISSN 0923-2958. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10569-022-10091-7, Registrované v: WOS
  [1.1] OLIVEIRA, T. C. - PRADO, A. F. B. A. Search for stable orbits around 1999 KW4. In ASTRODYNAMICS 2018, PTS I-IV. ISSN 1081-6003, 2019, vol. 167, p. 3563-3582., Registrované v: WOS
  [1.1] OLIVEIRA, T. C. End of the road: The Tesla roadster as a kinetic impactor for binary asteroid deflection. In ASTRODYNAMICS 2018, PTS I-IV. ISSN 1081-6003, 2019, vol. 167, p. 3753-3772., Registrované v: WOS
  [1.1] PAJOLA, M. - BARNOUIN, O. S. - LUCCHETTI, A. - HIRABAYASHI, M. - BALLOUZ, R. L. - ASPHAUG, E. - ERNST, C. M. - CORTE, V. Della - FARNHAM, T. - POGGIALI, G. - SUNSHINE, J. M. - EPIFANI, E. Mazzotta - MURDOCH, N. - IEVA, S. - SCHWARTZ, S. R. - IVANOVSKI, S. - TRIGO-RODRIGUEZ, J. M. - ROSSI, A. - CHABOT, N. L. - ZINZI, A. - RIVKIN, A. - BRUCATO, J. R. - MICHEL, P. - CREMONESE, G. - DOTTO, E. - AMOROSO, M. - BERTINI, I. - CAPANNOLO, A. - CHENG, A. - COTUGNO, B. - DALL’ORA, M. - DALY, R. T. - DI TANA, V. - DESHAPRIYA, J. D.P. - GAI, I. - HASSELMANN, P. H.A. - IMPRESARIO, G. - LAVAGNA, M. - MENEGHIN, A. - MIGLIORETTI, F. - MODENINI, D. - PALUMBO, P. - PERNA, D. - PIRROTTA, S. - SIMIONI, E. - SIMONETTI, S. - TORTORA, P. - ZANNONI, M. - ZANOTTI, G. Anticipated geological assessment of the (65803) Didymos–Dimorphos system, target of the DART–LICIACube mission. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL, 2022, vol. 3, no. 9, article no. 210, p. 1-21. ISSN 2632-3338. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac880d, Registrované v: WOS
  [1.1] PARMAR, Kanak - TAHERI, Ehsan - GUZZETTI, Davide. Comparison of learning spacecraft path-planning solutions from imitation in three-body dynamics. In JOURNAL OF SPACECRAFT AND ROCKETS, 2023, vol. 60, no. 3, p. 699-715. ISSN 0022-4650. Dostupné na: https://doi.org/10.2514/1.A35458, Registrované v: WOS
  [1.1] QUILLEN, Alice C. - LABARCA, Anthony - CHEN, YuanYuan. Non-principal axis rotation in binary asteroid systems and how it weakens the BYORP effect. In ICARUS, 2022, vol. 374, article no. 114826 , p. 1-14. ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114826, Registrované v: WOS
  [1.1] RICHARDSON, Derek C. - AGRUSA, Harrison F. - BARBEE, Brent - BOTTKE, William F. - CHENG, Andrew F. - EGGL, Siegfried - FERRARI, Fabio - HIRABAYASHI, Masatoshi - KARATEKIN, Ozgur - MCMAHON, Jay - SCHWARTZ, Stephen R. - BALLOUZ, Ronald-Louis - BAGATIN, Adriano Campo - DOTTO, Elizabetta - FAHNESTOCK, Eugene G. - FUENTES-MUNOZ, Oscar - GKOLIAS, Ioannis - HAMILTON, Douglas P. - JACOBSON, Seth A. - JUTZI, Martin - LYZHOFT, Josh - MAKADIA, Rahil - MEYER, Alex J. - MICHEL, Patrick - NAKANO, Ryota - NOISET, Guillaume - RADUCAN, Sabina D. - RAMBAUX, Nicolas - ROSSI, Alessandro - SANCHEZ, Paul - SCHEERES, Daniel J. - SOLDINI, Stefania - STICKLE, Angela M. - TANGA, Paolo - TSIGANIS, Kleomenis - ZHANG, Yun. Predictions for the dynamical states of the Didymos system before and after the planned DART impact. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL, 2022, vol. 3, no. 7, article no. 157, p. 1-23. ISSN 2632-3338. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac76c9, Registrované v: WOS
  [1.1] SANTOS, L. B. T. - DE ALMEIDA, Allan Kardec - SOUSA-SILVA, P. A. - TERRA, M. O. - SANCHEZ, D. M. - ALJBAAE, S. - PRADO, A. F. B. A. - MONTEIRO, F. Numerical investigations of the orbital dynamics around a synchronous binary system of asteroids. In REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA, 2023, vol. 59, no. 1, p. 83-97. ISSN 0185-1101. Dostupné na: https://doi.org/10.22201/ia.01851101p.2023.59.01.05, Registrované v: WOS
  [1.1] SCHEERES, D. J. Disaggregation of small, cohesive rubble pile asteroids due to YORP. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2018, vol. 304, p. 183-191., Registrované v: WOS
  [1.1] SELIGMAN, Darryl - BATYGIN, Konstantin. The onset of chaos in permanently deformed binaries from spin-orbit and spin-spin coupling. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, 2021, vol. 913, no. 1, article no. 31, p. 1-19. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abf248, Registrované v: WOS
  [1.1] SHARMA, I. Structural integrity of rubble asteroidal satellites. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2019, vol. 319, p. 770-784., Registrované v: WOS
  [1.1] SILHA, J. - PITTET, J.-N. - HAMARA, M. - SCHILDKNECHT, T. Apparent rotation properties of space debris extracted from photometric measurements. In ADVANCES IN SPACE RESEARCH. ISSN 0273-1177, 2018, vol. 61, no. 3, p. 844-861., Registrované v: WOS
  [1.1] SOKOVA, I. A. - MARCHINI, A. - FRANCO, L. - PAPINI, R. - SALVAGGIO, F. - PALMAS, T. - SOKOV, E. N. - GARLITZ, J. - KNIGHT, C. R. - BRETTON, M. 4963 Kanroku: Asteroid with a possible precession of rotation axis. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2018, vol. 153, p. 11-21., Registrované v: WOS
  [1.1] SULLIVAN, Andrew G. - VESKE, Doga - MARKA, Zsuzsa - BARTOS, Imre - MARKA, Szabolcs. Probing the dark Solar system: detecting binary asteroids with a space-based interferometric asteroid explorer. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2022, vol. 512, no. 3, p. 3738-3753. ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stac669, Registrované v: WOS
  [1.1] TAN, Pan - WANG, Hai-shuo - HOU, Xi-yun. Attitude instability of the secondary in the synchronous binary asteroid. In ICARUS, 2023, vol. 390, article no. 115289, p. 1-20. ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115289, Registrované v: WOS
  [1.1] TERIK DALY, R. - ERNST, Carolyn M. - BARNOUIN, Olivier S. - GASKELL, Robert W. - PALMER, Eric E. - NAIR, Hari - ESPIRITU, Ray C. - HASNAIN, Sarah - WALLER, Dany - STICKLE, Angela M. - NOLAN, Michael C. - TRIGO-RODRÍGUEZ, Josep M. - DOTTO, Elisabetta - LUCCHETTI, Alice - PAJOLA, Maurizio - IEVA, Simone - MICHEL, Patrick. Shape modeling of Dimorphos for the Double Asteroid Redirection Test (DART). In PLANETARY SCIENCE JOURNAL, 2022, vol. 3, no. 9, article no. 207, p. 1-38. ISSN 2632-3338 Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac7523, Registrované v: WOS
  [1.1] VOKROUHLICKY, D. - BROZ, M. - NOVAKOVIC, B. - NESVORNY, D. The young Hobson family: Possible binary parent body and low-velocity dispersal. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, 2021, vol. 654, article no. A75, p. 1-17. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141691, Registrované v: WOS
  [1.1] WANG HAI-SHUO - HOU XI-YU. Forced hovering orbit above the primary in the binary asteroid system. In CELESTIAL MECHANICS AND DYNAMICAL ASTRONOMY, 2022, vol. 134, no. 6, article no. 50, p. 1-27. ISSN 0923-2958. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10569-022-10098-0, Registrované v: WOS
  [1.1] WANG, H. S. - HOU, X. Y. On the secondary's rotation in a synchronous binary asteroid. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2020, vol. 493, no. 1, p. 171-183., Registrované v: WOS
  [1.1] WANG, Hai-Shuo - HOU, Xi-Yun. Break-up of the synchronous state of binary asteroid systems. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2021, vol. 505, no. 4, p. 6037-6050. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stab1585, Registrované v: WOS
  [1.1] WANG, Yue - FU, Tao. Semi-analytical orbital dynamics around the primary of a binary asteroid system. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2020, vol. 495, no. 3, p. 3307-3322., Registrované v: WOS
  [1.1] ĆUK, Matija - JACOBSON, Seth A. - WALSH, Kevin J. Barrel instability in binary asteroids. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL. ISSN 2632-3338., 2021, vol. 2, no. 6, article no. 231, p. 1-13. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac3093, Registrované v: WOS
  [1.2] HIRAIWA, Naoki - BANDO, Mai - HOKAMOTO, Shinji. Trajectory design in the vicinity of 65803 Didymos based on the center manifold theory. In ADVANCES IN THE ASTRONAUTICAL SCIENCES. ISSN 0065-3438, 2021, vol. 175, p. 4849-4866., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] HOU, X.-Y. - XIN, X.-S. - FENG, J.-L. Forced motions around triangular libration points by solar radiation pressure in a binary asteroid system. In ASTRODYNAMICS. ISSN 2522-0098, 2020, vol. 4, no. 1, p. 17-30., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] JACOBSON, S. A. - MARZARI, F. - ROSSI, A. - SCHEERES, D. J. Matching asteroid population characteristics with a model constructed from the YORP-induced rotational fission hypothesis. In ICARUS, 2016, vol. 277, p. 381-394., Registrované v: SCOPUS
 • PRAY, Donald P. - PRAVEC, Petr - HORNOCH, Kamil - KUŠNIRÁK, Peter - CARBOGNANI, A. - KRUGLY, Yurij N. - CHIORNY, Vasilij - INASARIDZE, Raguli - AYVAZIAN, V. - KVARATSKHELIA, O. - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - BENISHEK, Vladimir - MOLOTOV, Igor. (5872) Sugano. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2016, no. 4327, p. 1. Názov prebraný z titulnej strany. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GII
 • VOKROUHLICKÝ, David - ĎURECH, Josef - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - VRAŠTIL, Jan - KRUGLY, Yurij N. - INASARIDZE, Raguli - AYVASIAN, Vova - ZHUZHUNADZE, Vasili - MOLOTOV, Igor - PRAY, Donald P. - HUSÁRIK, Marek - POLLOCK, Joseph - NESVORNÝ, David. The Schulhof Family: Solving the age puzzle. In The Astronomical Journal, 2016, vol. 151, no. 3, article no. 56, p. 1-12. (2015: 4.617 - IF, Q1 - JCR, 3.051 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6256. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/0004-6256/151/3/56 (Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy. ITMS 26220120009 : Centre of Space Research: Space Weather Influences) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] CARRUBA, V. - DE OLIVEIRA, E. R. - RODRIGUES, B. - REQUENA, I. The quest for young asteroid families: new families, new results. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2018, vol. 479, no. 4, p. 4815-4823., Registrované v: WOS
  [1.1] HUNG, Denise - HANUS, Josef - MASIERO, Joseph R. - THOLEN, David J. Thermal properties of 1847 WISE-observed asteroids. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL, 2022, vol. 3, no. 3, article no. 56, p. 1-25. ISSN 2632-3338. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac4d1f, Registrované v: WOS
  [1.1] ROSAEV, A. - PLAVALOVA, E. On relative velocity in very young asteroid families. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2018, vol. 304, p. 135-142., Registrované v: WOS
  [1.1] TSIRVOULIS, G. Discovery of a young subfamily of the (221) Eos asteroid family. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2019, vol. 482, no. 2, p. 2612-2618., Registrované v: WOS
 • BENISHEK, Vladimir - PRAVEC, Petr - GAFTONYUK, Ninel - HUSÁRIK, Marek - ČERVÁK, Gabriel - OEY, Julian. (6186) Zenon. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2017, no. 4346, p. 1. Názov prebraný z titulnej strany. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GII
 • HUSÁRIK, Marek. Shape model of the asteroid (2501) Lohja from long-term photometric observations. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2018, vol. 48, no. 2, p. 319-328. (2017: 0.733 - IF, Q4 - JCR, 0.352 - SJR, Q3 - SJR). (2018 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. (ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage. Vega č. 2/0023/18 : Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzájomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty) Type: ADNA
  Citations:
  [1.1] DURECH, Josef - VAVRA, Michael - VANCO, Radim - ERASMUS, Nicolas. Rotation periods of asteroids determined with bootstrap convex inversion from ATLAS photometry. In FRONTIERS IN ASTRONOMY AND SPACE SCIENCES, 2022, vol. 9, article no. 809771, p. 1-7. ISSN 2296-987X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fspas.2022.809771, Registrované v: WOS
 • PRAVEC, Petr** - FATKA, P. - VOKROUHLICKÝ, David - SCHEERES, D. J. - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - GALÁD, Adrián - VRAŠTIL, Jan - PRAY, Donald P. - KRUGLY, Yurij N. - GAFTONYUK, Ninel - INASARIDZE, Raguli - AYVAZIAN, V. - KVARATSKHELIA, O. - ZHUZHUNADZE, Vasili - HUSÁRIK, Marek - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - VILÁGI, Jozef - KORNOŠ, Leoš - GAJDOŠ, Štefan - BURKHONOV, O. - EHGAMBERDIEV, S. A. - DONCHEV, Z. - BORISOV, Genadij V. - BONEV, T. - RUMYANTSEV, V. - MOLOTOV, Igor. Asteroid clusters similar to asteroid pairs. In Icarus, 2018, vol. 304, p. 110-126. (2017: 2.981 - IF, Q2 - JCR, 2.037 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2017.08.008 (Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy. ITMS 26220120009 : Centre of Space Research: Space Weather Influences) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] CAMPO BAGATIN, Adriano - ALEMAN, Rafael A. - BENAVIDEZ, Paula G. - PEREZ-MOLINA, Manuel - RICHARDSON, Derek C. Gravitational re-accumulation as the origin of most contact binaries and other small body shapes. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2020, vol. 339, article no. 113603, p. 1-10., Registrované v: WOS
  [1.1] CARRUBA, V - ALJBAAE, S. - FAZENDA, A. L. - BARLETTA, W. - LUCCHINI, A. - MARTINS, B. - FURLANETO, P. Spin pairs in the Koronis asteroid family. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2020, vol. 193, article no. 105083, p. 1-6., Registrované v: WOS
  [1.1] CARRUBA, V - RAMOS, L. G. M. - SPOTO, F. Spin clusters inside four young asteroid groups. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2020, vol. 493, no. 2, p. 2556-2567., Registrované v: WOS
  [1.1] CARRUBA, V. - ALJBAAE, S. - LUCCHINI, A. Machine-learning identification of asteroid groups. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2019, vol. 488, no. 1, p. 1377-1386., Registrované v: WOS
  [1.1] CARRUBA, V. - DE OLIVEIRA, E. R. - RODRIGUES, B. - REQUENA, I. The quest for young asteroid families: new families, new results. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2018, vol. 479, no. 4, p. 4815-4823., Registrované v: WOS
  [1.1] CARRUBA, V. - SPOTO, F. - BARLETTA, W. - ALJBAAE, S. - FAZENDA, A. L. - MARTINS, B. The population of rotational fission clusters inside asteroid collisional families. In NATURE ASTRONOMY. ISSN 2397-3366, 2020, vol. 4, no. 1, p. 83-88., Registrované v: WOS
  [1.1] CARRUBA, V. On the age of the Beagle secondary asteroid family. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2019, vol. 166, p. 90-100., Registrované v: WOS
  [1.1] CHRISTOU, Apostolos A. - BORISOV, Galin - DELL'ORO, Aldo - JACOBSON, Seth A. - CELLINO, Alberto - UNDA-SANZANA, Eduardo. Population control of Mars Trojans by the Yarkovsky and YORP effects. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2020, vol. 335, article no. 113370, p. 1-13., Registrované v: WOS
  [1.1] DE LA FUENTE MARCOS, C. - DE LA FUENTE MARCOS, R. Dancing with Venus in the shadow of the Earth: a pair of genetically related near-Earth asteroids trapped in a mean-motion resonance. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2019, vol. 483, no. 1, p. L37-L41., Registrované v: WOS
  [1.1] DE LA FUENTE MARCOS, C. - DE LA FUENTE MARCOS, R. Using Mars co-orbitals to estimate the importance of rotation-induced YORP break-up events in Earth co-orbital space. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2021, vol. 501, no. 4, p. 6007-6025. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stab062, Registrované v: WOS
  [1.1] HOANG, T. - LOEB, A. - LAZARIAN, A. - CHO, J. Spinup and disruption of interstellar asteroids by mechanical torques, and implications for 1I/2017 U1 ('Oumuamua). In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, 2018, vol. 860, no. 1, article no. 42, p. 1-7., Registrované v: WOS
  [1.1] HOLSAPPLE, Keith A. Main belt asteroid collision histories: Cratering, ejecta, erosion, catastrophic dispersions, spins, binaries, tops, and wobblers. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE, 2022, vol. 219, article no. 105529, p. 1-34. ISSN 0032-0633. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pss.2022.105529, Registrované v: WOS
  [1.1] HSIEH, H. H. - KIM, Y. - FITZSIMMONS, A. - SYKES, M. V. Search for dust emission from (24) Themis using the Gemini-North Observatory. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC. ISSN 0004-6280, 2018, vol. 130, no. 990, article no. 084402, p. 1-9., Registrované v: WOS
  [1.1] KUZNETSOV, E. D. - AL-SHIBLAWI, O. M. - GUSEV, V. D. Dynamic evolution of pairs of Trans-Neptunian Objects. In SOLAR SYSTEM RESEARCH, 2022, vol. 56, no. 2, p. 122-134. ISSN 0038-0946. Dostupné na: https://doi.org/10.1134/S003809462202006X, Registrované v: WOS
  [1.1] KUZNETSOV, E. D. - ROSAEV, A. E. - PLAVALOVA, E. - SAFRONOVA, V. S. - VASILEVA, M. A. A Search for young asteroid pairs with close orbits. In SOLAR SYSTEM RESEARCH. ISSN 0038-0946, 2020, vol. 54, no. 3, p. 236-252., Registrované v: WOS
  [1.1] NOVAKOVIC, B. - HSIEH, H. H. - GRONCHI, G. F. Special issue on asteroids Introduction. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2018, vol. 304, p. 1-3., Registrované v: WOS
  [1.1] PLAVALOVA, E. - ROSAEV, A. Dynamical effect of the 9:16 resonance with Mars on some Datura asteroids, including the pair Balam and 312497. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, 2021, vol. 653, article no. A4, p. 1-9. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202038742, Registrované v: WOS
  [1.1] POLISHOOK, David - AHARONSON, Oded. Surface slopes of asteroid pairs as indicators of mechanical properties and cohesion. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2020, vol. 336, article no. 113415, p. 1-33., Registrované v: WOS
  [1.1] ROSAEV, A. - PLAVALOVA, E. The Fourier approximation for orbital elements for the members of very young asteroid families. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2021, vol. 202, article no. 105233, p. 1-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pss.2021.105233, Registrované v: WOS
  [1.1] ROSAEV, Alexey. The resonance perturbations of the (39991) Iochroma family. In CELESTIAL MECHANICS AND DYNAMICAL ASTRONOMY, 2022, vol. 134, no. 5, article no. 48, p. 1-12. ISSN 0923-2958. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10569-022-10104-5, Registrované v: WOS
  [1.1] TSIRVOULIS, G. Discovery of a young subfamily of the (221) Eos asteroid family. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2019, vol. 482, no. 2, p. 2612-2618., Registrované v: WOS
  [1.1] XIN, Yingqi - SHI, Jianchun - MA, Yuehua. Research of the family associations of active asteroids in the main belt. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2023, vol. 527, no. 4, p. 10309-10334. ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stad3883, Registrované v: WOS
  [1.2] CHRISTOU, A. A. Testing the Yarkovsky-driven evolution of the Eureka cluster with LSST. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION. ISSN 1743-9213, 2018, vol. 14, symposium a30, p. 44-45., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] ROSAEV, A. - PLAVALOVA, Eva. Some of the most interesting cases of close asteroid pairs perturbed by resonance. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION. ISSN 1743-9213 , 2021, vol. 15, p. 226-231. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S1743921321001320, Registrované v: SCOPUS
  [1.2] VASILEVA, Mariia - KUZNETSOV, Eduard - ROSAEV, Alexey - PLÁVALOVÁ, Eva. Cascade disruption in Rampo family. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION. ISSN 1743-9213, 2021, vol. 15, p. 262-263. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S1743921322000746, Registrované v: SCOPUS
  [2.1] KUZNETSOV, E. - AL-SHIBLAWI, O. - GUSEV, V. Dynamic evolution of pairs of trans-Neptunian objects: the case of binary and single objects in pair. In CONTRIBUTIONS OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY SKALNATE PLESO. ISSN 1335-1842, 2021, vol. 51, no. 3, p. 226-240. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/caosp.2021.51.3.226, Registrované v: WOS
  [3.2] CHRISTOU, Apostolos A. Testing the Yarkovsky-driven evolution of the Eureka cluster with LSST. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION. ISSN 1743-9213, 2020, vol. 14, no. A30, p. 44-45., Registrované v: NASA ADS
  [3.2] HSIEH, H. H. - NOVAKOVIC, B. - KIM, Y. - BRASSER, R. Asteroid family associations of active asteroids. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, 2018, vol. 155, no. 2, article no. 96, p. 1-22., Registrované v: NASA ADS
  [3.2] NOVAKOVIC, B. - RADOVIC, V. Discovery of four young asteroid families. In RESEARCH NOTES OF THE AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 2515-5172, 2019, vol. 3, no. 7, article no. 105., Registrované v: NASA ADS
 • BENISHEK, Vladimir - PRAVEC, Petr - DURKEE, Russ - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - ČERVÁK, Gabriel - TOMKO, Dušan - CHRISTMANN, Bruno - AZNAR, Amadeo - PRAY, Donald P. - PILCHER, Frederick - CHIORNY, Vasilij - MARCHINI, Alessandro - PAPINI, Riccardo - SALVAGGIO, Fabio. (2019) Van Albada. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2019, no. 4689, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet Type: GII
 • BENISHEK, Vladimir - PRAVEC, Petr - DURKEE, Russ - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - ČERVÁK, Gabriel - PILCHER, Frederick - CHIORNY, Vasilij - MIKHALCHENKO, Olga - OEY, Julian. (2516) Roman. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2019, no. 4704, p. 1. Názov prebraný z titulnej strany. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet Type: GII
 • BENISHEK, Vladimir - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - DURKEE, Russ - PRAY, Donald P. - CHIORNY, Vasilij - MIKHALCHENKO, Olga - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - OEY, Julian - BACCI, Paolo - MAESTRIPIERI, Martina - AZNAR, Amadeo. (18303) 1980 PU. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2019, no. 4676, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet Type: GII
 • IVANOVA, Oleksandra - LUKYANYK, Igor V. - KOLOKOLOVA, Ludmilla O. - SEKHAR DAS, Himadri - HUSÁRIK, Marek - ROSENBUSH, Vera - AFANASIEV, Viktor - SVOREŇ, Ján - KISELEV, Nikolai - KRUSHINSKY, Vadim. Photometry, spectroscopy, and polarimetry of distant comet C/2014 A4 (SONEAR). In Astronomy and Astrophysics, 2019, vol. 626, article no. A26, p. 1-12. (2018: 6.209 - IF, Q1 - JCR, 2.527 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201935077 (Vega č. 2/0023/18 : Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzájomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty. SASPRO č. 1287/03/01 : Skúmanie vývoja fyzikálnej aktivity dynamicky nových komét v širokom intervale heliocentrických vzdialeností) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] ARAVIND, K. - HALDER, Prithish - GANESH, Shashikiran - SAHU, Devendra - SERRA-RICART, Miquel - CHAMBO, Jose J. - ANGCHUK, Dorje - SIVARANI, Thirupathi. Optical observations and dust modelling of comet 156P/Russell-LINEAR. In ICARUS, 2022, vol. 383, article no. 115042, p. 1-13. ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115042, Registrované v: WOS
  [1.1] KOCHERGIN, Anton - ZUBKO, Evgenij - CHORNAYA, Ekaterina - ZHELTOBRYUKHOV, Maxim - VIDEEN, Gorden - KORNIENKO, Gennady - KIM, Sungsoo S. Microphysics of dust in a distant comet C/2017 K2 (PanSTARRS) retrieved by means of polarimetry. In JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, 2023, vol. 297, article no. 108471, p. 1-8. ISSN 0022-4073. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2022.108471, Registrované v: WOS
  [1.1] NEZIC, Rok - BAGNULO, Stefano - JONES, Geraint H. - KNIGHT, Matthew M. - BORISOV, Galin. Polarimetric analysis of STEREO observations of sungrazing kreutz comet C/2010 E6 (STEREO). In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2022, vol. 513, no. 2, p. 2226-2238. ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stac1006, Registrované v: WOS
 • KARTASHOVA, A. - HUSÁRIK, Marek - IVANOVA, Oleksandra - KOKHIROVA, G. I. - BAKANAS, E. - SOKOLOV, I. - KHAMROEV, U. Kh. - IBRAGIMOV, A. A. Photometric observations of the asteroid 3200 Phaeton using small and middle telescopes. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2019, vol. 49, no. 2, p. 367-372. (2018: 0.833 - IF, Q4 - JCR, 0.415 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. Proceedings of the Workshop Observing Techniques, Instrumentation and Science for Metre-Class Telescopes II (Vega č. 2/0023/18 : Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzájomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: ADNA
  Citations:
  [1.1] CELIK, Onur - DEI TOS, Diogene Alessandro - YAMAMOTO, Takayuki - OZAKI, Naoya - KAWAKATSU, Yasuhiro - YAM, Chit Hong. Multiple-target low-thrust interplanetary trajectory of DESTINY. In JOURNAL OF SPACECRAFT AND ROCKETS. ISSN 0022-4650, 2021, vol. 58, no. 3, p. 830-847. Dostupné na: https://doi.org/10.2514/1.A34804, Registrované v: WOS
  [1.1] LISSE, C. M. - STECKLOFF, J. K. Thermal alteration and differential sublimation can create Phaethon's "rock comet" activity and blue color. In ICARUS, 2022, vol. 381, no. 114995, p. 1-7. ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.114995, Registrované v: WOS
  [1.1] YE, Quanzhi - KNIGHT, Matthew M. - KELLEY, Michael S.P. - MOSKOVITZ, Nicholas A. - GUSTAFSSON, Annika - SCHLEICHER, David. A deep search for emission from “Rock comet” (3200) phaethon at 1 au. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL. ISSN 2632-3338, 2021, vol. 2, no. 1, article no. 23, p. 1-13. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/abcc71, Registrované v: WOS
  [1.2] GALUSHINA, T. Yu - LETNER, O. N. - NIGANOVA, E. N. Notes on force models for near-Sun asteroids. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2021, vol. 202, article no. 105232, p. 1-10. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pss.2021.105232, Registrované v: SCOPUS
 • KISELEV, Nikolai - KARPOV, Nikolai - IVANOVA, Oleksandra - HUSÁRIK, Marek - TOMKO, Dušan - ROSENBUSH, Vera - RUBLEVSKY, Aleksey - ABDULLOEV, S. Kh. Polarimetry and photometry of the NEA (162082) 1998 HL1. In Research Notes of the American Astronomical Society, 2019, vol. 3, no. 11, p. 178. ISSN 2515-5172. Type: GII
  Citations:
  [3.2] VIRKKI, Anne K. - MARSHALL, Sean E. - VENDITTI, Flaviane C. F. - ZAMBRANO-MARIN, Luisa F. - HICKSON, Dylan C. - MCGILVRAY, Anna - TAYLOR, Patrick A. - RIVERA-VALENTIN, Edgard G. - DEVOGELE, Maxime - FRANCO DIAZ, Eframir - BHIRAVARASU, Sriram S. - APONTE HERNANDEZ, Betzaida - RODRIGUEZ SANCHEZ-VAHAMONDE, Carolina - NOLAN, Michael C. - PERILLAT, Phil - CABRERA, Israel - GONZALEZ, Elliot - PADILLA, Daniel - NEGRON, Victor - MARRERO, Juan - LEBRON, Johbany - BAGUE, Adrian - JIMENEZ, Francisco - LOPEZ-OQUENDO, Andy - REPP, Daniel - MCGLASSON, Riley A. - PRESLER-MARSHALL, Brynn - HOWEL, Ellen S. - MARGOT, Jean-Luc - PRABHU DESAI, Sanjana. Arecibo planetary radar observations of near-Earth asteroids: 2017 December-2019 December. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL, 2022, vol. 3, no. 9, article no. 222, p. 1-36. ISSN 2632-3338. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac8b72 , Registrované v: NASA ADS
 • KOCHERGIN, Anton - ZUBKO, Evgenij - HUSÁRIK, Marek - IVANOVA, Oleksandra - VIDEEN, Gorden - CHORNAYA, Ekaterina - SUNGSOO, S. Kim - ZHELTOBRYUKHOV, Maxim - LUKYANYK, Igor V. Velocity of dust ejected from interstellar comet 2I/Borisov. In Research Notes of the American Astronomical Society, 2019, vol. 3, no. 10, p. 152. ISSN 2515-5172. Type: GII
  Citations:
  [3.2] CLEMENTS, Tiffany D. Dust production of interstellar comet 2I/Borisov throughout perihelion. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 1538-3881, 2021, vol. 162, no. 3, article no.97, p. 1-10. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/1538-3881/ac0fd8, Registrované v: NASA ADS
  [3.2] DE LEON, J. - LICANDRO, J. - DE LA FUENTE MARCOS, C. - DE LA FUENTE MARCOS, R. - LARA, L. M. - MORENO, F. - PINILLA-ALONSO, N. - SERRA-RICART, M. - DE PRA, M. - TOZZI, G. P. - SOUZA-FELICIANO, A. C. - POPESCU, M. - SCARPA, R. - FONT SERRA, J. - GEIER, S. - LORENZI, V. - HARUTYUNYAN, A. - CABRERA-LAVERS, A. Visible and near-infrared observations of interstellar comet 2I/Borisov with the 10.4-m GTC and the 3.6-m TNG telescopes. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2020, vol. 495, no. 2, p. 2053-2062., Registrované v: NASA ADS
 • LUKYANYK, Igor V. - ZUBKO, Evgenij - HUSÁRIK, Marek - IVANOVA, Oleksandra - SVOREŇ, Ján - KOCHERGIN, Anton - BARANSKY, Aleksandr - VIDEEN, Gorden. Rapid variations of dust colour in comet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, vol. 485, no. 3, p. 4013-4023. (2018: 5.231 - IF, Q1 - JCR, 2.422 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stz669 (Vega č. 2/0023/18 : Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzájomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage. SASPRO č. 1287/03/01 : Skúmanie vývoja fyzikálnej aktivity dynamicky nových komét v širokom intervale heliocentrických vzdialeností) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BOEHNHARDT, Hermann - RIFFESER, Arno - RIES, Christoph - SCHMIDT, Michael - HOPP, Ulrich. Mt. Wendelstein imaging of comet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak during the 2017 perihelion arc. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, 2020, vol. 638, article no. A8, p. 1-23., Registrované v: WOS
  [1.1] LIN, Zhong-Yi. Long-term monitoring of comet 29P/Schwassmann-Wachmann from the Lulin Observatory. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN, 2023, vol. 75, no. 2, p. 462-475. ISSN 0004-6264. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/pasj/psad012, Registrované v: WOS
  [1.1] LOPEZ-OQUENDO, Andy - TRILLING, David E. - GUSTAFSSON, Annika - VIRKKI, Anne - RIVERA-VALENTIN, Edgard G. - GRANVIK, Mikael - CHANDLER, Colin Orion - CHATELAIN, Joseph - TAYLOR, Patrick - FERNANDA-ZAMBRANO, Luisa. Physical characterization of 2015 JD1: A possibly inhomogeneous near-Earth asteroid. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL, 2022, vol. 3, no. 8, article no. 189, p. 1-14. ISSN 2632-3338. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac7e4f, Registrované v: WOS
  [1.1] MARSSET, M. - DEMEO, F. - SONKA, A. - BIRLAN, M. - POLISHOOK, D. - BURT, B. - BINZEL, R. P. - BUS, S. J. - THOMAS, C. Active asteroid (6478) Gault: A blue Q-type surface below the dust? In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. ISSN 2041-8205, 2019, vol. 882, no. 1, article no. L2, p. 1-6., Registrované v: WOS
 • PRAVEC, Petr** - FATKA, P. - VOKROUHLICKÝ, David - SCHEIRICH, Petr - ĎURECH, Josef - SCHEERES, D. J. - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - GALÁD, Adrián - PRAY, Donald P. - KRUGLY, Yurij N. - BURKHONOV, O. - EHGAMBERDIEV, S. A. - POLLOCK, Joseph - MOSKOVITZ, N. - THIROUIN, Audrey - ORTIZ, J. L. - MORALES, N. - HUSÁRIK, Marek - INASARIDZE, Raguli - OEY, Julian - POLISHOOK, David - HANUŠ, Josef - KUČÁKOVÁ, Hana - VRAŠTIL, Jan - VILÁGI, Jozef - GAJDOŠ, Štefan - KORNOŠ, Leoš - VEREŠ, Peter - GAFTONYUK, Ninel - HROMAKINA, T. - SERGEYEV, A. V. - SLYUSAREV, I. G. - AYVAZIAN, V. - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - COLAS, Francois - VACHIER, Frédéric - SLIVAN, S. - SKIFF, B. - MARCHIS, Franck - ERGASHEV, K. E. - KIM, D.-H. - AZNAR, Amadeo - SERRA-RICART, M. - BEHREND, Raoul - ROY, Rene - MANZINI, Federico - MOLOTOV, Igor. Asteroid pairs: A complex picture. In Icarus, 2019, vol. 333, p. 429-463. (2018: 3.565 - IF, Q2 - JCR, 2.241 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2019.05.014 (Vega č. 2/0023/18 : Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzájomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BENIYAMA, Jin - SAKO, Shigeyuki - OHTSUKA, Katsuhito - SEKIGUCHI, Tomohiko - ISHIGURO, Masateru - KURODA, Daisuke - URAKAWA, Seirato - YOSHIDA, Fumi - TAKUMI, Asami - MAEDA, Natsuho - TAKAHASHI, Jun - TAKAGI, Seiko - SAITO, Hiroaki - NAKAOKA, Tatsuya - SAITO, Tomoki - OHSHIMA, Tomohito - IMAZAWA, Ryo - KAGITANI, Masato - TAKITA, Satoshi. Photometry and polarimetry of 2010 XCsub15/sub: Observational confirmation of E-type near-Earth asteroid pair. In ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2023, vol. 955, no. 2, article no. 143, p. 1-16. ISSN 0004-637X. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ace88f, Registrované v: WOS
  [1.1] BERTHIER, J. - CARRY, B. - MAHLKE, M. - NORMAND, J. SsODNet: Solar system Open Database Network. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2023, vol. 671, article no. A151, p. 1-27. ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244878, Registrované v: WOS
  [1.1] CARRUBA, V - ALJBAAE, S. - FAZENDA, A. L. - BARLETTA, W. - LUCCHINI, A. - MARTINS, B. - FURLANETO, P. Spin pairs in the Koronis asteroid family. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2020, vol. 193, article no. 105083, p. 1-6., Registrované v: WOS
  [1.1] CHNG, Chee-Kheng - SASDELLI, Michele - CHIN, Tat-Jun. Globally optimal shape and spin pole determination with light-curve inversion. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2022, vol. 513, no. 1, p. 311-332. ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stac198, Registrované v: WOS
  [1.1] DE LA FUENTE MARCOS, C. - DE LA FUENTE MARCOS, R. Using Mars co-orbitals to estimate the importance of rotation-induced YORP break-up events in Earth co-orbital space. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2021, vol. 501, no. 4, p. 6007-6025. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stab062, Registrované v: WOS
  [1.1] HASEGAWA, S. - HIROI, T. - OHTSUKA, K. - ISHIGURO, M. - KURODA, D. - ITO, T. - SASAKI, S. Q-type asteroids: Possibility of non-fresh weathered surfaces. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN. ISSN 0004-6264, 2019, vol. 71, no. 5, article no. 103., Registrované v: WOS
  [1.1] HO, Alex - WOLD, Margrethe - POURSINA, Mohammad - CONWAY, John T. Dynamics of asteroid systems post-rotational fission. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2022, vol. 665, article no. A43, p. 1-14. ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243706, Registrované v: WOS
  [1.1] HOLT, Timothy R. - HORNER, Jonathan - NESVORNY, David - KING, Rachel - POPESCU, Marcel - CARTER, Brad D. - TYLOR, Christopher C. E. Astrocladistics of the Jovian Trojan Swarms. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2021, vol. 504, no. 2, p. 1571-1608. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stab894, Registrované v: WOS
  [1.1] JAFARI-NADOUSHAN, Mahdi. Surfing in the phase space of spin--orbit coupling in binary asteroid systems. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2023, vol. 520, no. 3, p. 3514-3528. ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stac3624, Registrované v: WOS
  [1.1] JEWITT, David - KIM, Yoonyoung - LI, Jing - MUTCHLER, Max. Physical properties of the young asteroid pair 2010 UM26 and 2010 RN221. In ASTRONOMICAL JOURNAL, 2023, vol. 166, no. 5, article no. 191, p. 1-7. ISSN 0004-6256. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/1538-3881/acfc1f, Registrované v: WOS
  [1.1] KUZNETSOV, E. D. - AL-SHIBLAWI, O. M. - GUSEV, V. D. Dynamic evolution of pairs of Trans-Neptunian Objects. In SOLAR SYSTEM RESEARCH, 2022, vol. 56, no. 2, p. 122-134. ISSN 0038-0946. Dostupné na: https://doi.org/10.1134/S003809462202006X, Registrované v: WOS
  [1.1] KUZNETSOV, E. D. - ROSAEV, A. E. - PLAVALOVA, E. - SAFRONOVA, V. S. - VASILEVA, M. A. A search for young asteroid pairs with close orbits. In SOLAR SYSTEM RESEARCH. ISSN 0038-0946, 2020, vol. 54, no. 3, p. 236-252., Registrované v: WOS
  [1.1] KUZNETSOV, E. D. - VASILEVA, M. A. - ROSAEV, A. E. - PLAVALOVA, E. Some examples of close asteroid pairs interactions with resonances. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE. ISSN 1086-9379, 2021, vol. 56, article no. 6170, p. 1., Registrované v: WOS
  [1.1] KUZNETSOV, E. D. Orbital evolution of Phaeton cluster. In METEORITICS AND PLANETARY SCIENCE. ISSN 1086-9379, 2021, vol. 56, article no. 2609, p. 1., Registrované v: WOS
  [1.1] MACLENNAN, Eric M. - EMERY, Joshua P. Thermophysical investigation of asteroid surfaces. II. Factors influencing grain size. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL, 2022, vol. 3, no. 2, article no. 47, p. 1-23. ISSN 2632-3338. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac4967, Registrované v: WOS
  [1.1] MINKER, K. - CARRY, B. Deficit of primitive compositions in binary asteroids and pairs. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2023, vol. 672, article no. A48, p. 1-12. ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202245538, Registrované v: WOS
  [1.1] NOLL, Keith S. - BROWN, Michael E. - BUIE, Marc W. - GRUNDY, William M. - LEVISON, Harold F. - MARCHI, Simone - OLKIN, Catherine B. - STERN, S. Alan - WEAVER, Harold A. Trojan asteroid satellites, rings, and activity. In SPACE SCIENCE REVIEWS, 2023, vol. 219, no. 7, article no. 59, p. 1-16. ISSN 0038-6308. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11214-023-01001-w, Registrované v: WOS
  [1.1] PLAVALOVA, E. - ROSAEV, A. Dynamical effect of the 9:16 resonance with Mars on some Datura asteroids, including the pair Balam and 312497. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, 2021, vol. 653, article no. A4, p. 1-9. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202038742, Registrované v: WOS
  [1.1] POTOSKUEV, A. E. - BUSAREV, V. V. - KRUSHINSKII, V. V. - KUZNETSOV, E. D. - POPOV, A. A. - SOBOLEV, A. M. Multicolor photometry of small bodies of the Solar System: Performance potential at the Robophot telescope. In SOLAR SYSTEM RESEARCH. ISSN 0038-0946, 2020, vol. 54, no. 5, p. 449-454., Registrované v: WOS
  [1.1] ROSAEV, A. Application minimal orbit intersection distance calculation to studying young asteroid pairs. In ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE. ISSN 0004-640X, 2019, vol. 364, no. 11, article no. 209, p. 1-6., Registrované v: WOS
  [1.1] TAN, Pan - WANG, Hai-shuo - HOU, Xi-yun. Attitude instability of the secondary in the synchronous binary asteroid. In ICARUS, 2023, vol. 390, article no. 115289, p. 1-20. ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115289, Registrované v: WOS
  [1.1] TROGOLO, Nair - BAGATIN, Adriano Campo - MORENO, Fernando - BENAVIDEZ, Paula G. Lifted particles from the fast spinning primary of the Near-Earth Asteroid (65803) Didymos. In ICARUS, 2023, vol. 397, article no. 115521, p. 1-12. ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2023.115521, Registrované v: WOS
  [1.1] WANG, Hai-Shuo - XIN, Xiaosheng - HOU, Xiyun - FENG, Jinglang. Stability of the planar synchronous full two-body problem-The approach of periodic orbits. In COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, 2022, vol. 114, article no. 106638, p. 1-20. ISSN 1007-5704. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106638, Registrované v: WOS
  [1.1] WANG, Yi-Bo - XU, Yan. Study on the asteroidal spin characteristics in the Hungaria region. In ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. ISSN 0004-6337, 2021, vol. 342, no. 7-8, p. 914-925. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/asna.20210013, Registrované v: WOS
  [1.1] ZHANG, Yun - MICHEL, Patrick - BARNOUIN, Olivier S. - ROBERTS, James H. - DALY, Michael G. - BALLOUZ, Ronald-L - WALSH, Kevin J. - RICHARDSON, Derek C. - HARTZELL, Christine M. - LAURETTA, Dante S. Inferring interiors and structural history of top-shaped asteroids from external properties of asteroid (101955) Bennu. In NATURE COMMUNICATIONS, 2022, vol. 13, no. 1, article no. 4589, p. 1-12. ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32288-y, Registrované v: WOS
  [1.2] KUZNETSOV, Eduard - AL-SHIBLAWI, Omar - GUSEV, Vladislav. Probabilistic evolution of pairs of trans-Neptunian objects in close orbits. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION. ISSN 1743-9213, 2021, vol. 15, p. 165-170. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S1743921321001290, Registrované v: SCOPUS
  [1.2] MACLENNAN, Eric M. - EMERY, Joshua P. Thermophysical investigation of asteroid surfaces. I. Characterization of thermal inertia. In PLANETARY SCIENCE JOURNAL. ISSN 2632-3338, 2021, vol. 2, no. 4, article no. 161, p. 1-12. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac1591, Registrované v: SCOPUS
  [1.2] ROSAEV, A. - PLÁVALOVÁ, E. The Fourier approximation for orbital elements for the members of very young asteroid families. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2021, vol. 202, article no. 105233, p. 1-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pss.2021.105233, Registrované v: SCOPUS
  [2.1] KUZNETSOV, E. - AL-SHIBLAWI, O. - GUSEV, V. Dynamic evolution of pairs of trans-Neptunian objects: the case of binary and single objects in pair. In CONTRIBUTIONS OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY SKALNATE PLESO. ISSN 1335-1842, 2021, vol. 51, no. 3, p. 226-240. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/caosp.2021.51.3.226, Registrované v: WOS
  [3.2] JUTZI, M. The shape and structure of small asteroids as a result of sub-catastrophic collisions. In PLANETARY AND SPACE SCIENCE. ISSN 0032-0633, 2019, vol. 177, article no. 104695, p. 1-5., Registrované v: NASA ADS
  [3.2] KUZNETSOV, E. D. - ROSAEV, A. E. - PLAVALOVA, E. - SAFRONOVA, V. S. Age estimation of asteroid pair with close orbits (21436) Chaoyichi - (334916) 2003 YK39. In INASAN SCIENCE REPORTS. ISSN 2658-5669, 2020, vol. 5, no. 2, p. 52-55., Registrované v: NASA ADS
  [3.2] ROSAEV, Alexey - PLAVALOVA, Eva - GALIAZZO, Mattia. List of the close asteroid pairs strongly perturbed by three-body resonances. In RESEARCH NOTES OF THE AAS. ISSN 2515-5172, 2020, vol. 4, no. 12, article no. 239., Registrované v: NASA ADS
  [3.2] SAFRONOVA, V. - KUZNETSOV, E. Estimation of the age of two young asteroid pairs with close orbits. In CHEREPASHCHUK, A. M. et al. eds.: ASTRONOMY AT THE EPOCH OF MULTIMESSENGER STUDIES. PROCEEDINGS OF THE VAK-2021 CONFERENCE. Moscow: Janus-K, 2022, p. 109-110. ISBN 978-5-8037-0848-3. Dostupné na: https://doi.org/10.51194/VAK2021.2022.1.1.029, Registrované v: NASA ADS
 • VENKATARAMANI, Kumar - GANESH, Shashikiran - RAI, Archita - HUSÁRIK, Marek - BALIYAN, K. S. - JOSHI, U. C. Time and phase resolved optical spectra of potentially hazardous asteroid 2014 JO25. In The Astronomical Journal, 2019, vol. 157, no. 5, article no. 199, p. 1-8. (2018: 5.497 - IF, Q1 - JCR, 2.770 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6256. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/1538-3881/ab0f26 (Vega č. 2/0023/18 : Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzájomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] SRIVASTAVA, Mudit K. - KUMAR, Vipin - DIXIT, Vaibhav - PATEL, Ankita - JANGRA, Mohanlal - RAJPUROHIT, A. S. - MATHUR, S. N. Design and development of Mt.Abu faint object spectrograph and camera Pathfinder (MFOSC-P) for PRL 1.2m Mt. Abu Telescope. In EXPERIMENTAL ASTRONOMY. ISSN 0922-6435, 2021, vol. 51, no. 2, p. 345-382. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10686-021-09753-5, Registrované v: WOS
 • BENISHEK, Vladimir - PRAVEC, Petr - MARCHINI, Alessandro - PAPINI, Riccardo - SALVAGGIO, Fabio - CHIORNY, Vasilij - HUSÁRIK, Marek. (1626) Sadeya. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2020, no. 4893, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet Type: GII
 • IVANOVA, Oleksandra - SKOROV, Yury - LUKYANYK, Igor V. - TOMKO, Dušan - HUSÁRIK, Marek - BLUM, Jurgen - EGOROV, Oleg - VOZIAKOVA, Olga. Activity of (6478) Gault during 2019 January 13-March 28. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, vol. 496, no. 3, p. 2636-2647. (2019: 5.357 - IF, Q1 - JCR, 1.937 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/staa1630 (Vega č. 2/0023/18 : Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzájomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty. Vega č. 2/0037/18 : Dynamika prúdov meteoroidov vybraných komét a ďalších malých telies v Slnečnej sústave. APVV-16-0148 : Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] CARBOGNANI, Albino - BUZZONI, Alberto - STIRPE, Giovanna. Physical characterization of the active asteroid (6478) Gault. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2021, vol. 506, no. 4, p. 5774-5780. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stab2111, Registrované v: WOS
  [1.1] NOVAKOVIC, Bojan - PAVELA, Debora - HSIEH, Henry H. - MARCETA, Dusan. Photometric and dynamic characterization of active asteroid (248370) 2005QN(173). In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2022, vol. 516, no. 1, p. 757-765. ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stac2250, Registrované v: WOS
  [1.1] PURDUM, Josiah N. - LIN, Zhong-Yi - BOLIN, Bryce T. - SHARMA, Kritti - CHOI, Philip I. - BHALERAO, Varun - HANUS, Josef - KUMAR, Harsh - QUIMBY, Robert - VAN ROESTEL, Joannes C. - ZHAI, Chengxing - FERNANDEZ, Yanga R. - LISSE, Carey M. - BODEWITS, Dennis - FREMLING, Christoffer - RYAN GOLOVICH, Nathan - HSU, Chen-Yen - IP, Wing-Huen - NGEOW, Chow-Choong - SAINI, Navtej S. - SHAO, Michael - YAO, Yuhan - AHUMADA, Tomas - ANAND, Shreya - ANDREONI, Igor - BURDGE, Kevin B. - BURRUSS, Rick - CHANG, Chan-Kao - COPPERWHEAT, Chris M. - COUGHLIN, Michael - DE, Kishalay - DEKANY, Richard - DELACROIX, Alexandre - DRAKE, Andrew - DUEV, Dmitry - GRAHAM, Matthew - HALE, David - KOOL, Erik C. - KASLIWAL, Mansi M. - KOSTADINOVA, Iva S. - KULKARNI, Shrinivas R. - LAHER, Russ R. - MAHABAL, Ashish - MASCI, Frank J. - MROZ, Przemyslaw J. - NEILL, James D. - RIDDLE, Reed - RODRIGUEZ, Hector - SMITH, Roger M. - WALTERS, Richard - YAN, Lin - ZOLKOWER, Jeffry. Time-series and phase-curve photometry of the episodically active asteroid (6478) Gault in a quiescent state using APO, GROWTH, P200, and ZTF. In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. ISSN 2041-8205, 2021, vol. 911, no. 2, article no. L35, p. 1-16. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/2041-8213/abf2ca, Registrované v: WOS
 • PRAY, Donald P. - PRAVEC, Petr - HUSÁRIK, Marek - ČERVÁK, Gabriel - PIKLER, Michal - CHIORNY, Vasilij - BENISHEK, Vladimir - SOGORB, Patrick. (13920) Montecorvino. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2020, no. 4858, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet Type: GII
 • BENISHEK, Vladimir - PRAVEC, Petr - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - ČERVÁK, Gabriel - DURKEE, Russ - CHIORNY, Vasilij. (7307) Takei. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2021, no. 4970, p. 1. Názov prebraný z titulnej strany. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html Type: GII
 • BENISHEK, Vladimir - PRAVEC, Petr - HUSÁRIK, Marek - MICHAĽÁK, Tomáš - PRAY, Donald P. - GONCALVES, Rui - OEY, Julian - BACCI, Paolo - MAESTRIPIERI, Martina. (1526) Mikkeli. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2021, no. 4927, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html Type: GII
 • BENISHEK, Vladimir - PRAVEC, Petr - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - ČERVÁK, Gabriel - MARCHINI, Alessandro - PAPINI, Riccardo - SALVAGGIO, Fabio - COONEY, Walter R. Jr. - AZNAR, Amadeo - SANTOS-SANZ, P. - SOTA, Alfredo - ACEITUNO, Francisco José - GONCALVES, Rui - DURKEE, Russ. (3523) Arina. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2021, no. 4967, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html Type: GII
 • ROSENBUSH, Vera** - KISELEV, Nikolai** - HUSÁRIK, Marek - IVANOVA, Oleksandra** - LUKYANYK, Igor V. - KLESHCHONOK, Valerii - TOMKO, Dušan - KAŇUCHOVÁ, Zuzana - PIT, Nikolai - ANTONIUK, Kirill - KARPOV, Nikolai - SAVUSHKIN, Alexander - ZHUZHULINA, Elena. Photometry and polarimetry of comet 46P/Wirtanen in the 2018 apparition. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2021, vol. 503, no. 3, p. 4297-4308. (2020: 5.287 - IF, Q1 - JCR, 2.058 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stab585 (Vega č. 2/0023/18 : Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzájomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty. APVV-19-0072 : Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku) Type: ADCA
 • SOGORB, Patrick - PRAVEC, Petr - HUSÁRIK, Marek - ČERVÁK, Gabriel - PIKLER, Michal - DURKEE, Russ - BENISHEK, Vladimir - BOSCH, Josep Maria - BEHREND, Raoul - CHIORNY, Vasilij. (4788) Simpson. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2021, no. 4902, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html Type: GII
 • BENISHEK, Vladimir - PRAVEC, Petr - HUSÁRIK, Marek - ČERVÁK, Gabriel - PIKLER, Michal - DURKEE, Russ - LEROY, Arnaud - SOGORB, Patrick. (6177) FECAMP. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2022, no. 5122, p. 1. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/ Type: GII
 • MCGLASSON, Riley A. - MARSHALL, Sean E. - VENDITTI, Flaviane C. F. - NAIDU, Shantanu P. - BENNER, Lance A. M. - BROZOVIC, Marina - GIORGINI, Jon D. - TAYLOR, Patrick A. - APONTE, Betzaida - VIRKKI, Anne K. - HARRIS, Alan W. - YOUNG, James W. - HUSÁRIK, Marek - WELLS, Guy - BAMBERGER, Daniel - TOBAK, Jeff. Radar and lightcurve observations and a physical model of potentially hazardous asteroid 1981 Midas. In The Planetary Science Journal, 2022, vol. 3, no. 2, article no. 35, p. 1-17. (2021: 0.792 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2632-3338. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ac4963 (Vega č. 2/0059/22 : Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie. APVV-19-0072 : Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku) Type: ADMB
 • VARA-LUBIANO, M. - BENEDETTI-ROSSI, G. - SANTOS-SANZ, P. - ORTIZ, J. L. - SICARDY, Bruno - POPESCU, M. - MORALES, N. - ROMMEL, F. L. - MORGADO, B. - PEREIRA, C. L. - ALVAREZ-CANDAL, Alvaro - FERNANDEZ-VALENZUELA, E. - SOUAMI, D. - ILIC, D. - VINCE, Oliver - BACHEV, R. - SEMKOV, Evgeni - NEDELCU, D. A. - SONKA, A. - HUDIN, L. - BOACA, M. - INCEU, V. - CURELARU, L. - GHERASE, R. - TURCU, Vlad - MOLDOVAN, Dan - MIRCEA, L. - PREDATU, M. - TEODORESCU, M. - STOIAN, L. - JURAVLE, A. - BRAGA-RIBAS, F. - DESMARS, J. - DUFFARD, R. - LECACHEUX, Jean - CAMARGO, J. I. B. - ASSAFIN, M. - VIEIRA-MARTINS, R. - PRIBULLA, Theodor - HUSÁRIK, Marek - SIVANIČ, Peter - PÁL, A. - SZAKÁTS, R. - KISS, C. - ALONSO-SANTIAGO, J. - FRASCA, Antonio - SZABÓ, Gyula M. - DEREKAS, A. - SZIGETI, L. - DROZDZ, M. - OGLOZA, Waldemar - SKVARČ, J. - CIABATTARI, F. - DELINCAK, P. - DI MARCANTONIO, P. - IAFRATE, G. - CORETTI, I. - BALDINI, V. - BARUFFETTI, P. - KLOS, O. - DUMITRESCU, V. - MIKUŽ, H. - MOHAR, A. The multichord stellar occultation on 2019 October 22 by the trans-Neptunian object (84922) 2003 VS_2. In Astronomy and Astrophysics, 2022, vol. 663, article no. A121, p. 1-17. (2021: 6.240 - IF, Q1 - JCR, 1.918 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141842 (Vega č. 2/0059/22 : Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie. APVV-19-0072 : Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku. Vega č. 2/0031/18 : Zákryty: základný nástroj pre štúdium exoplanét, dvojhviezd a viacnásobných sústav) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] KAMINSKI, K. - WEBER, C. - MARCINIAK, A. - ZOLNOWSKI, M. - GEDEK, M. Reaching submillisecond accuracy in stellar occultations and artificial satellite tracking. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC, 2023, vol. 135, no. 1044, article no. 025001, p. 1-22. ISSN 0004-6280. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1538-3873/acacc8, Registrované v: WOS
 • VOITKO, Anhelina - ZUBKO, Evgenij** - IVANOVA, Oleksandra - LUKYANYK, Igor V. - KOCHERGIN, Anton - HUSÁRIK, Marek - VIDEEN, Gorden. Color variations of comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1 in 2018. In Icarus, 2022, vol. 388, article no. 115236, p. 1-16. (2021: 3.657 - IF, Q2 - JCR, 1.361 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115236 (Vega č. 2/0059/22 : Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie. APVV-19-0072 : Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] LIN, Zhong-Yi. Long-term monitoring of comet 29P/Schwassmann-Wachmann from the Lulin Observatory. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN, 2023, vol. 75, no. 2, p. 462-475. ISSN 0004-6264. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/pasj/psad012, Registrované v: WOS
  [1.1] WESOLOWSKI, Marcin - POTERA, Piotr - GRONKOWSKI, Piotr - SKALA, Patrycja - SOBASZEK, Joanna. The influence of hemispherical albedo on the dynamics of cometary particles. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2023, vol. 527, no. 3, p. 7613-7625. ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stad3697, Registrované v: WOS
 • BENISHEK, Vladimir - PRAVEC, Petr - DURKEE, Russ - HUSÁRIK, Marek - ČERVÁK, Gabriel. (11549) 1992 YY. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2023, no. 5305, p. 1. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet/005300/CBET005305.txt Type: GII
 • BENISHEK, Vladimir - PRAVEC, Petr - PILCHER, Frederick - HUSÁRIK, Marek - VOITKO, Anhelina - TOMKO, Dušan - PIKLER, Michal - ČERVÁK, Gabriel - MARCHINI, Alessandro - PAPINI, Riccardo. (1990) Pilcher. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2023, no. 5244, p. 1. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet/005200/CBET005244.txt Type: GII
 • IVANOVA, Oleksandra** - LICANDRO, Javier** - MORENO, Fernando** - LUKYANYK, Igor - MARKKANEN, Johannes - TOMKO, Dušan - HUSÁRIK, Marek - CABRERA-LAVERS, Antonio - POPESCU, Marcel - SHABLOVINSKAYA, Elena - SHUBINA, Olena. Long-lasting activity of asteroid (248370) 2005 QN_173. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2023, vol. 525, no. 1, p. 402-414. (2022: 4.8 - IF, Q1 - JCR, 1.734 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stad2294 (Vega č. 2/0059/22 : Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie. Vega č. 2/0009/22 : Dynamická verzus generická príbuznosť v skupinách malých telies v Slnečnej sústave. APVV-19-0072 : Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku) Type: ADCA
 • IVANOVA, Oleksandra - ROSENBUSH, Vera - LUKYANYK, Igor - MARKKANEN, Johannes - KLESHCHONOK, Valery - KOLOKOLOVA, Ludmilla O. - HUSÁRIK, Marek - KISELEV, Nikolai - ANDREEV, Maksim V. - AFANASIEV, Viktor. Quasi-simultaneous photometric, polarimetric, and spectral observations of distant comet C/2014 B1 (Schwartz). In Astronomy and Astrophysics, 2023, vol. 672, article no. A76, p. 1-18. (2022: 6.5 - IF, Q1 - JCR, 1.999 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244686 (Vega č. 2/0059/22 : Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie. APVV-19-0072 : Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku) Type: ADCA
 • OSZKIEWICZ, Dagmara** - TROIANSKYI, Volodymyr - GALÁD, Adrián - HANUŠ, Josef - ĎURECH, Josef - WILAWER, Emil - MARCINIAK, Anna - KWIATKOWSKI, Tomasz - KOLENCZUK, Pawel - SKIFF, Brian A. - POLAKIS, Tom - MOSKOVITZ, Nicholas A. - GEIER, Stefan - FÖHRING, Dóra - HUNG, Denise - GAJDOŠ, Štefan - VILÁGI, Jozef - POLČIC, Ľudovít - KASHUBA, Volodymyr - UDOVICHENKO, Sergei - KEIR, Leonid - BENISHEK, Vladimir - PRAY, Donald P. - SHEVCHENKO, Vasilij - KRUGLY, Yurij N. - KANKIEWICZ, Pawel - HASEGAWA, Sunao - BEHREND, Raoul - BERNASCONI, Laurent - LEROY, Arnaud - ROY, Rene - IVANOVA, Oleksandra - HUSÁRIK, Marek - SIMON, Andrii. Spins and shapes of basaltic asteroids and the missing mantle problem. In Icarus, 2023, vol. 397, article no. 115520, p. 1-12. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 1.241 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2023.115520 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] DYAR, M. Darby - WALLACE, Sydney M. - BURBINE, Thomas H. - SHELDON, Daniel R. A machine learning classification of meteorite spectra applied to understanding asteroids. In ICARUS, 2023, vol. 406, article no. 115718, p. 1-13. ISSN 0019-1035. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2023.115718, Registrované v: WOS
 • ROMMEL, F. L. - BRAGA-RIBAS, F. - ORTIZ, J. L. - SICARDY, Bruno - SANTOS-SANZ, P. - DESMARS, J. - CAMARGO, J. I. B. - VIEIRA-MARTINS, R. - ASSAFIN, M. - MORGADO, B. E. - BOUFLEUR, R. C. - BENEDETTI-ROSSI, G. - GOMES-JUNIOR, A. R. - FERNANDEZ-VALENZUELA, E. - HOLLER, B. J. - SOUAMI, D. - DUFFARD, R. - MARGOTI, G. - VARA-LUBIANO, M. - LECACHEUX, Jean - PLOUVIER, J. L. - MORALES, N. - MAURY, A. - FABREGA, J. - CERAVOLO, P. - JEHIN, E. - ALBANESE, D. - MARIEY, H. - CIKOTA, S. - RUŽDJAK, Domagoj - CIKOTA, A. - SZAKÁTS, R. - BABA AISSA, D. - GRINGAHCENE, Z. - KASHUBA, Volodymyr - KOSHKIN, N. - ZHUKOV, V. - FISEK, S. - CAKIR, O. - OZER, S. - SCHNABEL, C. - SCHNABEL, M. - SIGNORET, F. - MORRONE, L. - SANTANA-ROS, Toni - PEREIRA, C. L. - EMILIO, M. - BURDANOV, A. Y. - DE WIT, J. - BARKAOUI, K. - GILLON, M. - LETO, G. - FRASCA, Antonio - CATANZARO, Gianni - ZANMAR SANCHEZ, R. - TAGLIAFERRI, U. - DI SORA, M. - ISOPI, G. - KRUGLY, Y. - SLYUSAREV, I. - CHIORNY, Vasilij - MIKUZ, H. - BACCI, Paolo - MAESTRIPIERI, Martina - GRAZIA, M. D. - DE LA CUEVA, I. - YUSTE-MORENO, M. - CIABATTARI, F. - KOZHUKHOV, O. M. - SERRA-RICART, M. - ALARCON, M. R. - LICANDRO, Javier - MASI, Gianluca - BACCI, R. - BOSCH, Josep Maria - BEHEM, R. - PROST, J.-P. - RENNER, S. - CONJAT, M. - BACHINI, M. - SUCCI, G. - STOIAN, L. - JURAVLE, A. - CAROSATI, D. - GOWE, B. - CARRILLO, J. - ZHELEZNYAK, A. P. - MONTIGIANI, N. - FOSTER, C. R. - MANNUCCI, M. - RUOCCO, N. - CUEVAS, F. - DI MARCANTONIO, P. - CORETTI, I. - IAFRATE, G. - BALDINI, V. - COLLINS, M. - PÁL, A. - CSÁK, B. - FERNÁNDEZ-GARCIA, E. - CASTRO-TIRADO, A.J. - HUDIN, L. - MADIEDO, J. M. - ANGHEL, R. M. - CALVO-FERNÁNDEZ, J. F. - VALVASORI, A. - GUIDO, E. - GHERASE, R. M. - KAMOUN, S. - FAFET, R. - SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, M. - CURELARU, L. - VINTDEVARA, C. D. - DANESCU, C. A. - GOUT, J.-F. - SCHMITZ, C. J. - SOTA, Alfredo - BELSKAYA, I. - RODRIGUEZ-MARCO, Miguel - KILIC, Y. - FRAPPA, E. - KLOTZ, Alain - LAVAYSSIERE, M. - MARQUES OLIVEIRA, J. - POPESCU, Marcel - MAMMANA, L. A. - FERNÁNDEZ-LAJÚS, E. - SCHMIDT, M. - HOPP, U. - KOMŽÍK, Richard - PRIBULLA, Theodor - TOMKO, Dušan - HUSÁRIK, Marek - ERECE, O. - ERYILMAZ, S. - BUZZI, L. - GAEHRKEN, B. - NARDIELLO, D. - HORNOCH, Kamil - SONBAS, E. - ER, H. - BURWITZ, V. - WALDEMAR SYBILSKI, P. - BYKOWSKI, W. - MULLER, T. G. - OGLOZA, Waldemar - GONCALVES, Rui - FERREIRA, J. F. - FERREIRA, M. - BENTO, M. - MEISTER, S. - BAGIRAN, M. N. - TEKES, M. - MARCINIAK, Anna - MORAVEC, Z. - DELINČÁK, P. - GIANNI, G. - CASALNUOVO, G. B. - BOUTET, M. - SANCHEZ, J. - KLEMT, B. - WUENSCHE, N. - BURZYNSKI, W. - BORKOWSKI, M. - SERRAU, M. - DANGL, G. - KLOS, O. - WEBER, C. - URBANÍK, M. - ROUSSELOT, L. - KUBÁNEK, J. - ANDRÉ, P. - COLAZO, C. - SPAGNOTTO, J. - SICKAFOOSE, A. A. - HUESO, R. - SÁNCHEZ-LAVEGA, A. - FISHER, R. S. - RENGSTORF, A. W. - PERELLÓ, C. - DASCALU, M. - ALTAN, M. - GAZEAS, Kosmas - DE SANTANA, T. - SFAIR, R. - WINTER, Othon C. - KALKAN, S. - CANALES-MORENO, O. - TRIGO-RODRÍGUEZ, J. M. - TSAMIS, V. - TIGANI, K. - SIOULAS, N. - LEKKAS, G. - BERTESTEANU, D. N. - DUMITRESCU, V. - WILBERGER, A. J. - BARNES, J. W. - FIEBER-BEYER, S. K. - SWANEY, R. L. - FUENTES, C. - MENDEZ, R. A. - DUMITRU, B. D. - FLYNN, R. L. - WAKE, D. A. A large topographic feature on the surface of the trans-Neptunian object (307261) 2002 MS_4 measured from stellar occultations. In Astronomy and Astrophysics, 2023, vol. 678, article no. A167, p. 1-25. (2022: 6.5 - IF, Q1 - JCR, 1.999 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202346892 (Vega č. 2/0059/22 : Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie. Vega č. 2/0031/22 : Extrasolárne planéty: extrémny prípad interagujúcich dvojhviezd) Type: ADCA
 • BENISHEK, Vladimir - PRAVEC, Petr - KUČÁKOVÁ, Hana - HORNOCH, Kamil - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - TOMKO, Dušan - KOVÁČOVÁ, Martina - DURKEE, Russ. (2280) Kunikov. In Central Bureau Electronic Telegrams, 2024, no. 5371, p. 1. Dostupné na internete: http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet/005300/CBET005371.txt Type: GII
 • DEVOGELE, Maxime - MCGILVRAY, Anna - MACLENNAN, Eric - MONCHINSKI, Courteney - MARSHALL, Sean E. - HICKSON, Dylan - VIRKKI, Anne K. - GIORGINI, Jon D. - ABE, Lyu - AUGUSTIN, David - AZNAR-MACIAS, Amadeo - BAUDOUIN, Philippe - BEHREND, Raoul - BENDJOYA, Philippe - BENKHALDOUN, Zouhair - BOSCH, Josep - CELLINO, Alberto - CHATELAIN, Joseph - DELDEM, Marc - FERRAIS, Marin - GONCALVES, Rui - HOUDIN, Gerard - HUSÁRIK, Marek - JEHIN, Emmanuel - KARETA, Teddy - KIM, Myung-Jin - LICANDRO, Javier - LISTER, Tim - MEDEIROS, Hissa - PRAVEC, Petr - RIVET, Jean-Pierre - ROUSSEAU, Gerald - ROH, Dong-Goo - SKIFF, Brian A. - TAYLOR, Patrick A. - VENDITTI, Flavianne - VERNET, David - VIENNEY, Jean-Michel - YIM, Hong-Suh - ZAMBRANO-MARIN, Luisa. Surface heterogeneity, physical, and shape model of near-Earth asteroid (52768) 1998 OR2. In The Planetary Science Journal, 2024, vol. 5, no. 2, article no. 44, p. 1-23. ISSN 2632-3338. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ad1f70 (Vega č. 2/0059/22 : Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie. APVV-19-0072 : Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku) Type: ADMA
 • MOSKOVITZ, Nicholas A. - THOMAS, Cristina - PRAVEC, Petr - LISTER, Tim - POLAKIS, Tom - OSIP, David J. - KARETA, Theodore - ROZEK, Agata - CHESLEY, Steven R. - NAIDU, Shantanu P. - SCHEIRICH, Petr - RYAN, William - RYAN, Eileen - SKIFF, Brian A. - SNODGRASS, Colin - KNIGHT, Matthew M. - RIVKIN, Andrew S. - CHABOT, Nancy L. - AYVAZIAN, Vova - BELSKAYA, Irina - BENKHALDOUN, Zouhair - BERTESTEANU, Daniel N. - BONAVITA, Mariangela - BRESSI, Terrence H. - BRUCKER, Melissa J. - BURGDORF, Martin J. - BURKHONOV, Otabek - BURT, Brian - CONTRERAS, Carlos - CHATELAIN, Joseph - CHOI, Young-Jun - DAILY, Matthew - DE LEON, Julia - KAMOLIDDIN, Ergashev - FARNHAM, Tony - FATKA, Petr - FERRAIS, Marin - GEIER, Stefan - GOMEZ, Edward - GREENSTREET, Sarah - GRÖLLER, Hannes - HERGENROTHER, Carl - HOLT, Carrie - HORNOCH, Kamil - HUSÁRIK, Marek - INASARIDZE, Raguli - JEHIN, Emmanuel - KHALOUEI, Elahe - KIKWAYA ELUO, Jean-Baptiste - KIM, Myung-Jin - KRUGLY, Yurij N. - KUČÁKOVÁ, Hana - KUŠNIRÁK, Peter - LARSEN, Jeffrey A. - LEE, Hee-Jae - LEJOLY, Cassandra - LICANDRO, Javier - LONGA-PEÑA, Penélope - MASTALER, Ronald A. - MCCULLY, Curtis - MOON, Hong-Kyu - MORRELL, Nidia - NATH, Arushi - OSZKIEWICZ, Dagmara - PARROTT, Daniel - PHILLIPS, Liz - POPESCU, Marcel - PRAY, Donald P. - PANTELIMON PRODAN, George - RABUS, Markus - READ, Michael T. - REVA, Inna - ROARK, Vernon - SANTANA-ROS, Toni - SCOTTI, James V. - TATARA, Taiyo - THIROUIN, Audrey - THOLEN, David - TROIANSKYI, Volodymyr - TUBBIOLO, Andrew F. - VILLA, Katelyn. Photometry of the Didymos system across the DART impact apparition. In The Planetary Science Journal, 2024, vol. 5, no. 2, article no. 35, p. 1-28. ISSN 2632-3338. Dostupné na: https://doi.org/10.3847/PSJ/ad0e74 (Vega č. 2/0059/22 : Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie. APVV-19-0072 : Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku) Type: ADMA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus