Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Pavol Nejedlík CSc.

International projects

Geophysical events and their bioindication using microorganisms

Geofyzikálne príhody a ich bioiklidikácia pomocou mikroorganizmov

Duration: 1.4.2020 - 31.3.2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.


National projects

* -

Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Onderka Milan PhD.

* -

Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Lukasová Veronika PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver