Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackGerbery, D. – Džambazovič, R.: Inovatívne orientácie v sociálnej politike: perspektíva sociálnej inklúzie

Gerbery, D. – Džambazovič, R.: Innovative Orientations in Social Politics: the Perspective of Social Inclusion

Zuzana Kusá

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 234-238

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: