Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSchenk, J.: Kauzálne modelovanie v sociológii: princípy, metódy a aplikácie

Schenk, J.: Causal Modelling in Sociology: Principles, Methods and Applications

Jindřich Krejčí

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 220-222

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: