Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackBrezák, Jozef: Demography Basics

Brezák, Jozef: Základy demografie

Mária Suríková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 705-708

Jazyk / Language: \/slo

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: