Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 58, no. 7
Luděk Kouba

Selhání experimentální transformace bývalé NDR pohledem soudobých sociálně-ekonomických přístupů k teorii růstu

Details:

Year, pages: 2010, 707 - 724
Keywords: classification of social-economic growth theory, formal institutions, informal institutions, transition, German Democratic Republic
Article type: Vedecký článok / Article

About article:

Výsledky uvedené v příspěvku jsou součástí výzkumného záměru VZ MSM 6215648904 „Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu“, tématického okruhu 01 „Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu“ realizovaného za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím MŠMT.

The centrally planned GDR (German Democratic Republic) economy obtained a complete institutional framework of a capitalist economy of the FRG at the mo-ment of reunification of Germany in 1990. According to the social-economic approaches to the growth theory based on formal conception of institutions, conditions for a dynamic economic development in East Germany were created. However, our case study shows that the economy of East Germany got stuck in a long-term stagnation. The growth theory of the new institutional economics based on the North’s path dependency concept offers more plausible explana-tions of the failure of East Germany transition: important causes of the long-lasting decline in productive activities lie in the incompatibility between West Germany formal institutions and East Germany informal institutions. We believe that this approach is the most general approach to the growth theory.

How to cite:

ISO 690:
Kouba, L. 2010. Selhání experimentální transformace bývalé NDR pohledem soudobých sociálně-ekonomických přístupů k teorii růstu. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 58, no.7, pp. 707-724. ISSN 0013-3035.

APA:
Kouba, L. (2010). Selhání experimentální transformace bývalé NDR pohledem soudobých sociálně-ekonomických přístupů k teorii růstu. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 58(7), 707-724. ISSN 0013-3035.