Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 57, no. 3
Jitka Kloudová

Kreativní ekonomika a její měření

Details:

Year, pages: 2009, 247 - 262
Keywords: creative economy, Creative index 3T, Euro-creativity index, model 5C-Outcomes of creativity index, Czech-creativity index
Article type: Vedecký článok / Article

About article:

Nové informační a komunikační technologie, společně s globalizací, vytvořily předpoklad pro vznik a rozvoj tzv. kreativní ekonomiky, jejímž základem je lidská kreativita. Oblasti vědy, umění a kultury, jež jsou základem kreativní ekonomiky, představují významný růstový zdroj. Příspěvek upozorňuje na formování nové konkurenční výhody, jež vyplývá z rozvoje kreativní ekonomiky a to nejen pro firmy, ale i pro jednotlivé regionální oblasti. Obsahuje významnost rozvoje kreativní ekonomiky a přináší přehled o přístupech k definování kreativní ekonomiky, jejího zařazení a snaze o její měření, které přináší v současnosti jistý problém, vzhledem k tomu, že kreativita je vstupem a ne výstupem, podle kterého jsme dosud členili odvětvové výstupy.

New information and communication technologies, hand-in-hand with glob-alization, formed condition for the creative economy, which is based on human creativity. In science, art and culture fields, where creative economy has its grassroots, represent an important source of growth. This paper is pointing out a new competitive advantage, not just for each corporation but for the whole regions as well. It is describing the importance of creative economy growth and bringing survey of approaches to the creative economy definition, its ranking and measurement efforts, which lately is bringing certain problems, since the creativity is the input and not an output, used (as of now) for field outputs structuring.

How to cite:

ISO 690:
Kloudová, J. 2009. Kreativní ekonomika a její měření. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 57, no.3, pp. 247-262. ISSN 0013-3035.

APA:
Kloudová, J. (2009). Kreativní ekonomika a její měření. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 57(3), 247-262. ISSN 0013-3035.