Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMesežnikov, Grigorij – Gyárfášová, Oľga – Kollár, Miroslav (eds.): Slovakia Votes. European and Presidential Elections 2009

Mesežnikov, Grigorij – Gyárfášová, Oľga – Kollár, Miroslav (eds.): Slovensko volí: Európske a prezidentské voľby 2009

Marek Rybář

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 696-700

Jazyk / Language: \/slo

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: