Document info
Back


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 42, no. 6


Mesežnikov, Grigorij – Gyárfášová, Oľga – Kollár, Miroslav (eds.): Slovakia Votes. European and Presidential Elections 2009

Mesežnikov, Grigorij – Gyárfášová, Oľga – Kollár, Miroslav (eds.): Slovensko volí: Európske a prezidentské voľby 2009

Marek Rybář

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Year, pages: 2010, 696-700

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: recenzia / review

How to cite:

ISO 690:
Rybář, M. 2010. Mesežnikov, Grigorij – Gyárfášová, Oľga – Kollár, Miroslav (eds.): Slovakia Votes. European and Presidential Elections 2009. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 42, no.6, pp. 696-700. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.

APA:
Rybář, M. (2010). Mesežnikov, Grigorij – Gyárfášová, Oľga – Kollár, Miroslav (eds.): Slovakia Votes. European and Presidential Elections 2009. Sociológia - Slovak Sociological Review, 42(6), 696-700. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.