Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackLubelcová, Gabriela: Criminality as Social Phenomenon: Introduction to Sociologically-Oriented Criminology

Lubelcová, Gabriela: Kriminalita ako spoločenský fenomén: Úvod do sociologicky orientovanej kriminológie

Silvia Capíková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 691-696

Jazyk / Language: \/slo

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: