Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKolářová, Marta: Protest against Globalization: Gender and Feminist Critique

Kolářová, Marta: Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika

Ľubica Kobova

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 280-284

Jazyk / Language: \/slo

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: