Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackInovácia, inklúzia a integrácia. Od tranzície ku konvergencii vo východnej Európe a krajinách bývalého Sovietskeho zväzu

Innovation, Inclusion and Integration. From Transition to Convergence in Eastern Europe and the Former Soviet Union

Ivan Lesay

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2009, 86-89

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: