Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackBargerová, Zuzana – Divinský, Boris: Integrácia migrantov v Slovenskej republike. Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík

Bargerová, Zuzana – Divinský, Boris: Integration of Migrants in the Slovak Republic. Challenges and Recommendations for Policy Makers

Oľga Gyárfášová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2009, 83-86

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: