Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackGerbery, D. - Lesay, I. - Škobla, D., (eds.): A Book on Poverty: Social Context and Public Policies

Gerbery, D. - Lesay, I. - Škobla, D., (eds.): Kniha o chudobe: spoločenské súvislosti a verejné politiky

Jan Drahokoupil

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 574-576

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: