Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackŠubrt, Jiří (ed.): Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii

Šubrt, Jiří (ed.): Talcott Parsons and His Contribution to the Contemporary Sociological Theory

Dilbar Alijevova

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2007, 459-469

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: