Document info
Back


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 38, no. 6


Kunštát, Daniel (ed.): Czech Public Opinion: Theory and Research

Kunštát, Daniel (ed.): České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti

Milan Zeman

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Year, pages: 2006, 566-569

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: recenzia / review

How to cite:

ISO 690:
Zeman, M. 2006. Kunštát, Daniel (ed.): Czech Public Opinion: Theory and Research. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 38, no.6, pp. 566-569. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.

APA:
Zeman, M. (2006). Kunštát, Daniel (ed.): Czech Public Opinion: Theory and Research. Sociológia - Slovak Sociological Review, 38(6), 566-569. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.