Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no. 6
Vladislav Flek - Martin Hála - Martina Mysíková

The Older Unemployed Worker’s Conundrum in the Czech Republic and Slovakia: Find a Job or Leave the Labour Market?

Details:

Year, pages: 2020, 541 - 562
Language: eng
Keywords: competing-risks models; cumulative incidence functions; older-age unemployment; probabilities of leaving unemployment; survival analysis; JEL Classification: C34, C41, J14, J26, J64
Article type: Vedecký článok
Document type: PDF

About article:

Zkoumáme vyhlídky nezaměstnaných Čechů a Slováků na trhu práce ve věku 50 až 65 let. Nejvyšší pokles šancí na opětovné zaměstnání a nejsilnější pohnutky k odchodu mimo ekonomickou aktivitu se projevují od 55-ti let věku. Jako další silně znevýhodněné či demotivované podskupiny následují ženy a jedinci se špatným zdravotním stavem. Úroveň vzdělání nebo regionální ekonomické podmínky významně neovlivňují šance na nalezení zaměstnání. Při těchto společných trendech čelí starší Češi nižší pravděpodobnosti setrvání v nezaměstnanosti, protože využívají častěji odchody mimo ekonomickou aktivitu jako způsob ukončení nezaměstnanosti. Častější odchody do neaktivity se vztahují na jakoukoli podskupinu starších nezaměstnaných Čechů a srovnatelnou délku trvání nezaměstnanosti. Pravděpodobnost opětovného zaměstnání je nejprve u starších Slováků a Čechů srovnatelná, ale po pátém měsíci trvání nezaměstnanosti se vychyluje ve prospěch starších Slováků, včetně nejstarší věkové podskupiny (60+). Vyslovujeme pochybnost, že vyšší věk odchodu do důchodu v České republice způsobuje vyšší tlak na návrat do zaměstnanosti. Rovněž poukazujeme na kratší podporu v nezaměstnanosti starších Slováků, která může povzbuzovat jejich vyšší úsilí o nalezení zaměstnání.

How to cite:

ISO 690:
Flek, V., Hála, M., Mysíková, M. 2020. The Older Unemployed Worker’s Conundrum in the Czech Republic and Slovakia: Find a Job or Leave the Labour Market?. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.6, pp. 541-562. ISSN 0013-3035.

APA:
Flek, V., Hála, M., Mysíková, M. (2020). The Older Unemployed Worker’s Conundrum in the Czech Republic and Slovakia: Find a Job or Leave the Labour Market?. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(6), 541-562. ISSN 0013-3035.

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV
Published: 22. 6. 2020