Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no. 5
Matúš Sloboda - Emília Sičáková-Beblavá

Effects of Formalized Procedures for Selection of CEOs in Municipally Owned Enterprises

Details:

Year, pages: 2020, 520 - 538
Language: eng
Keywords: hybrid organizations, municipally owned enterprises, CEOs, politicization; JEL Classification: H70, D74
Article type: Vedecký článok
Document type: PDF

About article:

V oblasti poskytovania služieb môžu byť aplikované rôzne organizačné prístupy. Jedným z nich je poskytovanie služieb prostredníctvom firiem vlastnenými mestami, ktoré sú z hľadiska formy hybridnými organizáciami stojacimi na hranici medzi štátom, trhom a občianskou spoločnosťou. V tomto kontexte viacero výskumov indikuje riziko straníckej patronáže pri obsadzovaním riadiacich pozícií v hybridných organizáciách. Tento článok skúma či formalizované výberové konania na pozíciu riaditeľa miestnej hybridnej firmy obmedzuje mieru politického zásahu do výberu a či tento spôsob výberu môže byť skôr príkladom nástroja pre dobré spravovanie ako nástrojom pre stranícku patronáž. Táto téma nie je dostatočne skúmaná nielen v podmienkach strednej Európy, ale aj v širšom európskom kontexte. Článok sa zameriava na 139 riaditeľov, ktorí boli vybraní do 139 firiem v celkovo 88 mestách na Slovensku. Zistenie naznačuje, že hoci politická afiliácia riaditeľov firiem je do určitej miery stále prítomná a môže zohrávať istú úlohu vo formalizovanom výberovom procese, výsledky výberu riaditeľov skôr indikujú nastupujúci prístup k profesionalizácii a meritokratickému výberu riaditeľov firiem, než výraznú mieru politickej patronáže. Zároveň, spôsob uplatnenej výberovej procedúry výrazne neovplyvňuje výsledok výberu. Článok tak otvára ďalšie otázky pre výskum v tejto oblasti.

How to cite:

ISO 690:
Sloboda, M., Sičáková-Beblavá, E. 2020. Effects of Formalized Procedures for Selection of CEOs in Municipally Owned Enterprises. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.5, pp. 520-538. ISSN 0013-3035.

APA:
Sloboda, M., Sičáková-Beblavá, E. (2020). Effects of Formalized Procedures for Selection of CEOs in Municipally Owned Enterprises. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(5), 520-538. ISSN 0013-3035.

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV
Published: 3. 6. 2020