Document infoIn: Geografický časopis, vol. 43, no. 3
Štefan Očovský

Aktuálna problematika geografie obyvateľstva a sídel

Details:

Year, pages: 2020, 250 - 257

How to cite:

ISO 690:
Očovský, Š. 2020. Aktuálna problematika geografie obyvateľstva a sídel. In Geografický časopis, vol. 43, no.3, pp. 250-257. ISSN 0016-7193.

APA:
Očovský, Š. (2020). Aktuálna problematika geografie obyvateľstva a sídel. Geografický časopis, 43(3), 250-257. ISSN 0016-7193.

About edition:

Published: 13. 2. 2020