Document infoIn: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 67, no. 3
Michal Babiak - Natália Blahová - Zuzana Sekeráková Búriková - Peter Salner

Recenzie

Details:

Year, pages: 2019, 364 - 382
Language: slo
Article type: 4. Book Reviews / Book Essays / Book Reviews
Document type: PDF

About article:

Ladislav Lenovský: Naši vo svete – Slováci južne od hranice Slovenska I.-III. [Our People in the World – Slovaks South of Slovakia’s Border I–III] (Michal BABIAK); Ján Botík: Slováci vo Vojvodine: premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva [Slovaks in Vojvodina: The Transformations of the Enclave Community’s Autonomy] (Natália BLAHOVÁ); Adéla Souralová a kol.: Péče na prodej: Jak se práce z lásky stává placenou službou [Care for Sale: How Work out of Love Turns into Paid Service] (Zuzana SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ); Not Only Victims, Criminals Also Have Off- spring... An Essay Inspired by the Book of Alexandra Senfft: Bolestivé mlčanie [Pain- ful Silence] (Peter SALNER);

How to cite:

ISO 690:
Babiak, M., Blahová, N., Sekeráková Búriková, Z., Salner, P. 2019. Recenzie. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 67, no.3, pp. 364-382. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2019-0021

APA:
Babiak, M., Blahová, N., Sekeráková Búriková, Z., Salner, P. (2019). Recenzie. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 67(3), 364-382. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2019-0021

About edition:

Published: 20. 9. 2019
Rights:
CC BY-NC-ND 4.0