Document info
Back


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 37, no. 4


Ábrahám, B. – Gereben, F. – Stekovics, R., (eds.): Nemzeti és regionális identitás Közép Európában (Národné a regionálne identity v strednej Európe)

Peter Káša

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Year, pages: 2005, 382-384

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: recenzia

How to cite:

ISO 690:
Káša, P. 2005. Ábrahám, B. – Gereben, F. – Stekovics, R., (eds.): Nemzeti és regionális identitás Közép Európában (Národné a regionálne identity v strednej Európe). In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 37, no.4, pp. 382-384.

APA:
Káša, P. (2005). Ábrahám, B. – Gereben, F. – Stekovics, R., (eds.): Nemzeti és regionális identitás Közép Európában (Národné a regionálne identity v strednej Európe). Sociológia - Slovak Sociological Review, 37(4), 382-384.